Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
245 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor technickej špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka elektriny vrátane distribúcie, spotrebnej dane, DPH a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za všetky odberné miesta objednávateľa; Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať elektrickú energiu do odberných miest podľa špecifikácie uvedenej odberateľom vrátane distribúcie a prepravy, ako aj prevzatia zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Cena za 1 kWh elektriny musí obsahovať všetky poplatky a náklady spojené s distribúciou elektriny na odberné miesta objednávateľa, Hodnota / charakteristika: celková cena; Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje pravidelnú dodávku elektrickej energie vrátane distribučných, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. , Hodnota / charakteristika: pravidelný odber na všetky uvedené odberné miesta ; Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. OM 173975 EIC 24ZVS0000063905P Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 8340, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. OM 174003 EIC 24ZVS0000064121H Hl.ist. 30, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 18332, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. OM 174095 EIC 24ZVS0000064736H Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 43644, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. OM 174106 EIC 24ZVS0000064828C Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 25166, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. OM 174231 EIC24 ZVS0000065652I Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 44340, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. OM 174324 EIC 24ZVS0000066254P Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 42702, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. OM 174325 EIC 24ZVS0000066257J Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 24132, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. OM 174239 EIC 24ZVS0000065714M Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10814, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. OM 207813 EIC 24ZVS0000034317I Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 25048, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. OM 207930 EIC 24ZVS0000034362D Hl.ist. 20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 18826, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. OM 240174 EIC 24ZVS0000069219C Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 22790, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. OM 174237 EIC 24ZVS0000065696Z Hl.ist. 20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 1834, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. OM 228806 EIC24ZVS0000061808X Hl. ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 130912, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228806 EIC 24ZVS0000061808X Hl.ist. NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. OM 174199 EIC 24ZVS0000065438K Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 19042, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15. OM 207803 EIC 24ZVS0000034300Z Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 54112, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16. OM 207828 EIC 24ZVS0000034335G Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 17380, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17. OM 174208 EIC 24ZVS0000065524R Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 55324, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18. OM 212008 EIC 24ZVS0000036600D Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 32040, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19. OM 174229 EIC 24ZVS0000065644H Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6358, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 20. OM 219479 EIC 24ZVS0000040713O Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10540, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21. OM 245338 EIC 24ZVS0000071737O Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28980, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22. OM 194819 EIC 24ZVS0000025664Z Hl.ist. 32, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 7714, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23. OM 631130 EIC 24ZVS0000623553C Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6580, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24. OM 646906 EIC 24ZVS00006429895 Hl.ist.25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 5032, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25. OM 173933 EIC 24ZVS00000637103 Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28332, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26. OM 173935 EIC 24ZVS0000063717Q Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 28406, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 27. OM 209232 EIC 24ZVS0000035119H Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 21350, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28. OM 173942 EIC 24ZVS0000063776A Hl.ist.20, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 92, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29. OM 173934 EIC 24ZVS0000063714W Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 20012, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30. OM 678343 EIC 24ZVS0000674216W Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6992, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31. OM 619033 EIC 24ZVS00000603578 Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 3424, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32. OM 197309 EIC 24ZVS0000027732Y Hl.ist. 80 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 24804, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 197309 EIC 24ZVS0000027732Y Hl.ist. 80 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33. OM 629969 EIC 24ZVS0000621917A Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 5070, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34. OM 167287 EIC 24ZVS00006362258 Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 562, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35. OM 191471 EIC 24ZVS00000199738, Hl. ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10264, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 19471 EIC 24ZVS00000199738 NT , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 36. OM 173931 EIC 24ZVS0000063706V 40 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 56670, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM173931 EIC 24ZVS0000063706V NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37. OM 174108 EIC 24ZVS0000064842I Hl.ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 10534, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 38. OM 174290 EIC 24ZVS0000076859M Hl.ist. 160 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 27294, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 174290 EIC 24ZVS0000076859M NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 39. OM 202797 EIC 24ZVS0000031407W Hl.ist. 200 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 52292, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 202797 EIC 24ZVS0000031407W NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40. OM 228021 EIC 24ZVS0000060973N Hl.ist. 250 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 37660, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228021 EIC 24ZVS0000060973N NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41. OM 174261 EIC 24ZVS00000658481 Hl.ist. 40 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 93840, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 174261 EIC 24ZVS00000658481 Hl.ist. 40 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42. OM 194047 EIC 24ZVS00000245396 Hl.ist.30 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 6688, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 194047 EIC 24ZVS00000245396 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 43. OM 216990 EIC 24ZVS0000039556C Hl.ist. 24,7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 11602, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44. OM 228029 EIC 24ZVS0000060976H Hl.ist. 25 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 16560, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 228029 EIC 24ZVS0000060976H NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45. OM 613621 EIC 24ZVS0000051315P Hl.ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 33092, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46. EIC 24ZVS0000065700X Hl. ist. 40, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 4646, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 47. EIC 24ZVS0000061479Q Hl. ist. 25, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48. EIC 24ZVS00000749274 Hl. ist. 132 VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 69 424, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: EIC 24ZVS00000749274 Hl. ist. 132 NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: 0, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 4 0,00 0% EUR 22. Jún 2018 161247

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×