Obstarávanie

Softvérový balík pre oblasť vzdelávania


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
23 549,58
Zaplatené:
73.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48190000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Matlab, programovacie prostredie,Dodávka licencie softvéru Matlab, licencia na 1 rok MATLAB TAH FULL SUITE+ rozšírenie licencie TAH.; Predmetom zákazky je dodávka univerzitnej licencie softvéru MATLAB Full TAH Suite & MAOTS alebo ekvivalent, časovo obmedzenej na 12 mesiacov, ktorá umožňuje jej využitie v rámci vzdelávania ( pravidelná výučba, samostatné projekty študentov a pod.) a v rámci vedecko výskumných aktivít (zahŕňa aj publikačnú činnosť).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požadujeme:, Hodnota / charakteristika: Dodávku univerzitnej licencie softvéru MATLAB Full TAH Suite & MAOTS alebo ekvivalent.; Technické vlastnosti: Počet inštalácii na pracovné stanice na pôde objednávateľa, Hodnota / charakteristika: neobmedzený počet. Počet používateľov cca 9000.; Technické vlastnosti: Inštalácie na súkromných pracovných staniciach, Hodnota / charakteristika: každý študent a výskumný a pedagogický zamestnanec univerzity; Technické vlastnosti: Typ využitia licencie:, Hodnota / charakteristika: výhradne na pedagogickú a nekomerčnú vedecko-výskumnú činnosť.; Technické vlastnosti: Požadujeme:, Hodnota / charakteristika: Platformy zahrnuté v licencii-MATLAB Mobile – mobilné zariadenia s iOS alebo Android, MATLAB Online – vo webovom prehliadači, MATLAB Drive – úložisko dát a programov.; Technické vlastnosti: Požadujeme:, Hodnota / charakteristika: MATLAB Online Training Suite – online školenia.; Technické vlastnosti: Požadujeme produkty zahrnuté v licencii, Hodnota / charakteristika: MATLAB, Simulink.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Aerospace Blockset,Aerospace Toolbox,Antenna Toolbox,Audio SystemToolbox, Automated Driving System Toolbox,Bioinformatics Toolbox,Communications System Toolbox,Computer Vision System Toolbox.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Control System Toolbox, Curve Fitting Toolbox, Data Acquisition Toolbox, Database Toolbox, Datafeed Toolbox, DSP System Toolbox, Econometrics Toolbox, Embedded Coder.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Filter Design HDL Coder, Financial Instruments Toolbox, Financial Toolbox, Fixed-Point Designer, Fuzzy Logic Toolbox, Global Optimization Toolbox, GPU Coder, HDL Coder, HDL Verifier.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox, Instrument Control Toolbox, LTE HDL Toolbox, LTE System Toolbox, Mapping Toolbox, MATLAB Coder, MATLAB Compiler,MATLAB Compiler SDK.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: MATLAB Report Generator, Model Predictive Control Toolbox, Model-Based Calibration Toolbox, Neural Network Toolbox, OPC Toolbox, Optimization Toolbox, Parallel Computing Toolbox.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Partial Differential Equation Toolbox, Phased Array System Toolbox, Polyspace Bug Finder, Polyspace Code Prover, Powertrain Blockset, RF Blockset, RF Toolbox, Risk Management Toolbox,; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Robotics System Toolbox, Robust Control Toolbox.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Signal Processing Toolbox, SimBiology, SimEvents, Simscape, Simscape Driveline, Simscape Electronics, Simscape Fluids, Simscape Multibody, Simscape Power Systems,; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Simulink 3D Animation, Simulink Check,  Simulink Code Inspector, Simulink Coder, Simulink Control Design, Simulink Design Optimization, Simulink Design Verifier, Simulink Desktop Real-Time,; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Simulink Coverage; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Simulink PLC Coder, Simulink Real-Time, Simulink Report Generator, Simulink Requirements, Simulink Test,Spreadsheet Link, Stateflow.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Statistics and Machine Learning Toolbox.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: Symbolic Math Toolbox, System Identification Toolbox, Text Analytics Toolbox; Trading Toolbox, Vehicle Dynamics Blockset, Vehicle Network Toolbox, Vision HDL Toolbox, Wavelet Toolbox,.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: WLAN System Toolbox.; Technické vlastnosti: Produkty zahrnuté v licencii:, Hodnota / charakteristika: MATLAB Distributed Computing Server - 32 workers.; Technické vlastnosti: Kurzy zahrnuté v online školiacej platforme:, Hodnota / charakteristika: MATLAB Onramp, Deep Learning Onramp, MATLAB Fundamentals,MATLAB Programming Techniques, MATLAB for Data Processing and Visualization, MATLAB for Financial Applications,  Machine Learning with MATLAB.; Technické vlastnosti: Kurzy zahrnuté v online školiacej platforme:, Hodnota / charakteristika: Solving Ordinary Differential Equations with MATLAB, Introduction toStatistical Methods with MATLAB, Introduction to Linear Algebra with MATLAB, Solving Nonlinear Equations with MATLAB.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: MATLAB TAH FULL SUITE , Jednotka: licencia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Platnosť licencie : od uzatvorenia zmluvy , Jednotka: rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HUMUSOFT spol. s r.o. 2 28 495,00 21% EUR 21. Máj 2018 160671

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×