Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - REMOZA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
REMOZA s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
219 980,00
Konečná suma(Bez DPH):
213 752,00
Zaplatené:
97.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - REMOZA pre zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
K&C GROUP s.r.o. 1 213 752,00 Neuvedené EUR 9. Apríl 2019 241372

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu podľa § 57 ods. 2 zákona 20. September 2018 20. September 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk 20. Február 2018 20. Február 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. September 2018 20. September 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave 5. Február 2018 5. Február 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - Projektová dokumentácia 12. Január 2018 12. Január 2018
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady - Výkaz výmer 12. Január 2018 12. Január 2018
Zmluva Zmluva o dielo 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Január 2018 12. Január 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×