Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 358 694,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 016,00
Zaplatené:
5.07%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Účel navrhovaných stavebných prác spočíva v obnove a zosilnení povrchov komunikácií II. a III. triedy, ktoré sú v správe SC ŽSK. Predmet zákazky verejný obstarávateľ rozdelil na 13 častí:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 69 016,00 Neuvedené EUR 9. Apríl 2019 241371

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Prílohy k časti II. 4. September 2018 4. September 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 13. September 2018 13. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti V. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti I. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti III. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti XII. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. September 2018 4. September 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť X. 20. November 2018 20. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť XI. 27. November 2018 27. November 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 vrátane príloh 12. September 2018 12. September 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 26. September 2018 26. September 2018
Iný dokument k zákazke link na registráciu záujemcu v systéme EVO 6. September 2018 6. September 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO 26. Október 2018 31. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VII. 21. November 2018 21. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť X. 20. November 2018 20. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VI. 21. November 2018 21. November 2018
Iný dokument k zákazke Oprava VV pre časť X. Čadca po Vysvetlení č. 2 12. September 2018 12. September 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IV. 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. November 2018 21. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VII. 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti X. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti XIII. 4. September 2018 4. September 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti XI. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti IV. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti VI. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti VII. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti IX. 4. September 2018 4. September 2018
Súťažné podklady Prílohy k časti VIII. 4. September 2018 4. September 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 6. September 2018 6. September 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IV. 21. November 2018 21. November 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Iný dokument k zákazke Informácia ku korigendu súvisiaceho s úplnou elektronizáciou 15. Október 2018 15. Október 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VIII. 18. December 2018 18. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť I. 18. December 2018 18. December 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť II. 18. December 2018 18. December 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť III. 26. November 2018 26. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť I. 27. November 2018 27. November 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť X. 6. December 2018 6. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IX. 27. November 2018 27. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VI. 21. November 2018 21. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VIII. 27. November 2018 27. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť III. 26. November 2018 26. November 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť XI. 18. December 2018 18. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť II. 18. December 2018 18. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť II. 27. November 2018 27. November 2018
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO - po opakovanom vyhodnotení častí V., XII. a XIII. 16. Január 2019 16. Január 2019
Ponuky uchádzačov Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 21. November 2018 21. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť X. 6. December 2018 6. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IX. 18. December 2018 18. December 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VIII. 27. November 2018 27. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť XI. 27. November 2018 27. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť VIII. 18. December 2018 18. December 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť I. 18. December 2018 18. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1. - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť XI. 18. December 2018 18. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť I. 27. November 2018 27. November 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť II. 27. November 2018 27. November 2018
Zmluva Dodatok č. 1 - Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IX. 18. December 2018 18. December 2018
Zmluva Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji - časť IX. 27. November 2018 27. November 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×