Obstarávanie

Jarná deratizácia verejných priestranstiev vrátane kontajnerových stojísk


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
999,00
Zaplatené:
99.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90923000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ha
Množstvo:
150.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Deratizácia verejných priestranstiev za účelom zníženia výskytu hlodavcov; Deratizácia /likvidácia hlodavcov/ zahŕňa: verejné priestranstva / parky,chodníky,cesty,spevnené plochy a ostatné plochy zelene / vrátane kontajnerových stojísk; Deratizácia zahŕňa: dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly,likvidáciu uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, monitoring výskytu hlodavcov na verejnom priestranstve

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Množstvo nástrah, Hodnota / charakteristika: v zmysle prepočtu na základe STN 466019; Technické vlastnosti: Metóda, Hodnota / charakteristika: hĺbková do dier, kontrola s doplnením návnad; Technické vlastnosti: Výkon plošnej deratizácie verejných priestranstiev , Hodnota / charakteristika: na službu je požadovaná polročná záruka od výkonu deratizácie v zmysle protokolu o vykonaní prác

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Deratizácia verejných priestranstiev , Jednotka: ha, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Milan Hrabinský - DEMI 1 999,00 0% EUR 30. Apríl 2018 159613

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×