Obstarávanie

Hydinové výrobky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 291,66
Zaplatené:
57.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15131500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na priamu konzumáciu; na varenie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: trvanlivosť:, Hodnota / charakteristika: minimálne 15 dní od dodania tovaru; Technické vlastnosti: množstvo:, Hodnota / charakteristika: jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva V. hlava tretej časti PK SR upravujúca mäsové výrobky.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: položka č. 1 - Hydinové párky ( obsah:  kuracie mechanicky separované mäso min. 60 %), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 2 - Hydinová sekaná ( obsah:  kuracie mechanicky separované mäso min. 30%, kuracie mäso min. 20%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 3 - Jemná saláma hydinová (obsah:  kuracie mechanicky separované mäso min. 45%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 4 - Točená kuracia saláma (obsah: kuracie mechanicky separované mäso min. 60%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 5 - Desiatová kuracia saláma (obsah:  kuracie mechanicky separované mäso min. 50%, kuracie mäso min. 5%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 6 - Šalátová saláma hydinová (obsah: kuracie mechanicky separované mäso min. 55%, kuracieho mäsa min. 2%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 7 - Hydinová tlačenka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 8 - Kuracia šunka (obsah mäsa min. 50%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: položka č. 9 - Kuracia šunka (obsah mäsa min. 90%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
POZANA MEAT s.r.o. 5 8 750,00 20% EUR 26. Apríl 2018 159422

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×