Obstarávanie

Hovädzie mäso


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 479,33
Zaplatené:
66.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15111100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na varenie; na prípravu jedál; na tepelnú úpravu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodanie:, Hodnota / charakteristika: čerstvé, chladené, v prepravkách.; Technické vlastnosti: Množstvo, Hodnota / charakteristika: hodnoty uvedené v popise predmetu zmluvy tvoria maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Minimálna doba spotreby, Hodnota / charakteristika: pri dodaní 4 dni.; Technické vlastnosti: Dátum spotreby, Hodnota / charakteristika: bude vyznačený na obaloch alebo dodacích listoch takým spôsobom, aby pri prevzatí tovaru Objednávateľ mohol lehotu skontrolovať.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: na chladenom mäse sa nevyskytujú známky po zamrznutí resp. zamrazení.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: bez výskytu viditeľných zlomenín a bez cudzieho zápachu a cudzej príchute; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade s Nariadením vlády č.322/2003 Z. z. v znení nesk. predpisov a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí byť v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce PK SR v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 423/2012 Z.z..; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať požiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu mäsa jatočných zvierat podľa prílohy k Vyhláške č. 423/2012 Z. z., časť C bod 2.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí mať preukázaný pôvod mäsa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka  č.1 - hovädzí výrez (v pomere 80%/20% z mladého býka), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Položka č.2 - hovädzie zadné (z mladého býka) - kuchynská úprava, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Položka č.3 - hovädzia predná štvrť s kosťou (z mladého býka), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.4 - hovädzia zadná štvrť s kosťou (z mladého býka), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.5 - hovädzie rebrá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č.6 - hovädzie špikové kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č.7 - hovädzia vysoká roštenka bez kosti ( z mladého býka), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Položka č.8 - hovädzia nízka roštenka bez kosti ( z mladého býka), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.9 - hovädzie predné bez kosti  ( z mladého býka) - kuchynská úprava, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Položka č.10 - hovädzia sviečková, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č.11 - močing, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.12 - vrchný šál, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.13 -spodný šál, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.14 - hovädzia pliecko bez kosti ( z mladého býka) - kuchynská úprava, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Anton Skurčák 6 12 627,27 10% EUR 23. Apríl 2018 159217

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×