Obstarávanie

Výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 291,66
Zaplatené:
53.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15131400-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Potraviny na priamu spotrebu, varenie, prípravu pokrmov. Tovar bude použitý pri príprave jedál pre zariadenia spoločného stravovania.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Množstvo:, Hodnota / charakteristika: hodnota uvedená v popise predmetu obstarávania tvorí maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Dátum spotreby:, Hodnota / charakteristika: bude vyznačený na obaloch alebo dodacích listoch takým spôsobom, aby pri prevzatí tovaru Objednávateľ mohol lehotu skontrolovať.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k výrobe predmetu plnenia musí byť v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: musí byť v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: musí mať preukázaný pôvod v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.; Technické vlastnosti: Dodanie:, Hodnota / charakteristika: postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Klobása domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Klobása domáca (bravčová) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Kabanos (bravčový), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Kabanos (bravčový) - váha 2 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Cesnaková klobása, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Cesnaková klobása - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Ipeľská klobása, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Ipeľská klobása - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Špekačky (bravčové), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 220; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Špekačky (bravčové) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Špekačky - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - Párky obyčajné (bravčové), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - Párky obyčajné (bravčové) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - Párky obyčajné - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 41, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 7 - Párky so syrom, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 310; Technické vlastnosti: Položka č. 8 - Viedenské párky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: Položka č. 9 - Spišské párky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: Položka č. 10 - Párky hot-dog, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 370; Technické vlastnosti: Položka č. 10 - Párky hot-dog - podiel mäsa, Jednotka: %, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 11 - Klobáska syrová, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 320; Technické vlastnosti: Položka č. 11 - Klobáska syrová - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 12 - Pikantná klobása, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 320; Technické vlastnosti: Položka č. 12 - Pikantná klobása - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 13 - Saláma Vysočina, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Položka č. 13 - Saláma Vysočina - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 14 - Saláma obyčajná suchá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Položka č. 14 - Saláma obyčajná suchá - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 15 - Saláma Liptovská, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: Položka č. 15 - Saláma Liptovská - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 16 - Pečená sekaná, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 310; Technické vlastnosti: Položka č. 16 - Pečená sekaná - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 17 - Tlačenka domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 310; Technické vlastnosti: Položka č. 17 - Tlačenka domáca (bravčová) - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 18 - Saláma šunková (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Položka č. 18 - Saláma šunková (bravčová) - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 19 - Jaternica domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Položka č. 19 - Jaternica domáca (bravčová) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 20 - Bravčová šunka dusená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Položka č. 20 - Bravčová šunka dusená - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 21 - Bravčová šunka dusená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: Položka č. 21 - Bravčová šunka dusená - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 22 - Bravčová šunka dusená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Položka č. 22 - Bravčová šunka dusená - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 55, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 23 - Pečeňový syr, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Položka č. 23 - Pečeňový syr - balenie, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 24 - Údené koleno bez kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160; Technické vlastnosti: Položka č. 25 - Údené koleno s kosťou, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Položka č. 26 - Údené stehno bez kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160; Technické vlastnosti: Položka č. 27 - Údené karé bez kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160; Technické vlastnosti: Položka č. 28 - Údená varená krkovica bez kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Položka č. 29 - Údené bravčové kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č. 30 - Údený bok bez kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Položka č. 31 - Údený lalok s kožou, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Položka č. 32 - Slanina - údená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 850; Technické vlastnosti: Položka č. 33 - Slanina Oravská, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 34 - Údená panenka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Položka č. 35 - Plnený bôčik klobásovou zmesou, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 480; Technické vlastnosti: Položka č. 36 - Plnená panenka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č. 37 - Bôčik varený paprikový, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 350; Technické vlastnosti: Položka č. 38 - Oškvarky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 330; Technické vlastnosti: Položka č. 39 - Bravčová masť, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Anton Skurčák 4 20 750,00 20% EUR 23. Apríl 2018 159216

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×