Obstarávanie

Akumulátory, galvanické články a batérie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
147 063,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 666,66
Zaplatené:
69.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31400000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek podľa tejto kúpnej zmluvy
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Použitie pre nákladné a osobné vozidlá, mechanizmy a zariadenia.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stav akumulátorov pri dodaní, Hodnota / charakteristika: Akumulátor bude dodaný suchý bez elektrolytu a prednabitý; Technické vlastnosti: Záručná doba suchej prednabitej akumulátorovej batérie, Hodnota / charakteristika: Min. 18 mesiacov (do 100 Ah)Min. 30 mesiacov (nad 100 Ah); Technické vlastnosti: Záručná doba akumulátorovej batérie po zaliatí elektrolytom (do 100 Ah), Hodnota / charakteristika: Min. 48 mesiacov od zaliatia suchých prednabitých akumulátorových batérií elektrolytom, pričom zaliatie musí byť vykonané v záručnej dobe min. 18 mesiacov pre suché prednabité batérie; Technické vlastnosti: Záručná doba akumulátorovej batérie po zaliatí elektrolytom (nad 100 Ah), Hodnota / charakteristika: Min. 60 mesiacov od zaliatia suchých prednabitých akumulátorových batérií elektrolytom, pričom zaliatie musí byť vykonané v záručnej dobe min. 30 mesiacov pre suché prednabité batérie; Technické vlastnosti: Umiestnenie pólových vývodov akumulátoru pri položkách č. 22, 49, 51, 56, 61, 63, 65, 68, 69,, Hodnota / charakteristika: pólové vývody na bočnej strane akumulátoru (na šírke); Technické vlastnosti: Umiestnenie pólových vývodov akumulátoru pri položkách č. 18, 19, 25, 26, 30, 32, 34, 44, Hodnota / charakteristika: pólové vývody na pravej a ľavej strane akumulátoru (na dĺžke); Technické vlastnosti: Umiestnenie pólových vývodov akumulátoru pri položke č. 64 (12V 150Ah 730A), Hodnota / charakteristika: pólové vývody na pravej strane akumulátoru (na dĺžke) – batérie pre BVP a tankové podvozky.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č.1: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 1.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 1.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 165; Technické vlastnosti: 1.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 850; Technické vlastnosti: 1.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 325, Maximum: 340, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 230, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.2: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 2.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: 2.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 270; Technické vlastnosti: 2.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 2.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 87; Technické vlastnosti: 2.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 155; Technické vlastnosti: Položka č.3 : Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 3.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 3.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,2; Technické vlastnosti: 3.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 3.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 117; Technické vlastnosti: 3.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 139; Technické vlastnosti: 3.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47,5; Technické vlastnosti: Položka č.4: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 4.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: 4.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360; Technické vlastnosti: 4.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 212, Maximum: 215, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 174, Maximum: 176, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 198, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.5: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: 5.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 5.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: 5.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360; Technické vlastnosti: 5.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 207; Technické vlastnosti: 5.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 5.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: Položka č.6: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 6.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 6.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: 6.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 160, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 230, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.7: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 7.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 7.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 420; Technické vlastnosti: 7.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 210; Technické vlastnosti: 7.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 7.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.8: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 8.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 8.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: 8.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 173, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 206, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 250, Maximum: 260, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.9: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 9.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 9.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: 9.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260; Technické vlastnosti: 9.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 173; Technické vlastnosti: 9.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 206; Technické vlastnosti: Položka č.10: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 10.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 10.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: 10.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 260, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.11: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 11.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 11.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 815; Technické vlastnosti: 11.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 255, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.12: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 12.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 12.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: 12.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 305, Maximum: 315, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 174, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 174, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.13: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 13.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 13.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54; Technické vlastnosti: 13.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 530; Technické vlastnosti: 13.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 207; Technické vlastnosti: 13.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 13.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.14: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 14.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: 14.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 420; Technické vlastnosti: 14.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: 14.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 14.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: Položka č.15: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 15.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 15.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: 15.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 480; Technické vlastnosti: 15.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 235, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.16: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 16.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 16.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: 16.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 765; Technické vlastnosti: 16.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: 16.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: 16.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.17: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 17.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 17.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 17.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 520, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 240, Maximum: 270, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.18: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: 18.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 18.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 18.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 540, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 230, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.19: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 19.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 19.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 19.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 240, Maximum: 270, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 19.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.20: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 20.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 61; Technické vlastnosti: 20.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: 20.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260; Technické vlastnosti: 20.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 20.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: Položka č.21: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 21.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 21.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66; Technické vlastnosti: 21.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 510, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 240, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 21.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.22: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 22.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 22.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 22.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 630, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 261, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 220, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.23: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 23.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 23.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 23.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 640; Technické vlastnosti: 23.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.24: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 24.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 24.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 640, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 24.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.25: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 25.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 25.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 25.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 720, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 250, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 25.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.26: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 26.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 26.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: 26.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 278, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.27: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 27.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 27.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: 27.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: 27.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: 27.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 27.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.28: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 28.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: 28.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: 28.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: 28.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 278, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.29: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 29.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 29.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: 29.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 750; Technické vlastnosti: 29.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 278, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.30: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 30.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 30.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: 30.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 250, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 30.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.31: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 31.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 31.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: 31.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 730; Technické vlastnosti: 31.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 270, Maximum: 290, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.32: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 32.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 32.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 77; Technické vlastnosti: 32.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 760, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 260, Maximum: 280, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.33: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 33.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: 33.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: 33.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 300, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.34: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: 34.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 34.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85; Technické vlastnosti: 34.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 305, Maximum: 315, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.35: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 35.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 35.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85; Technické vlastnosti: 35.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 310, Maximum: 320, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 185, Maximum: 195, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.36: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 36.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 36.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 36.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 720; Technické vlastnosti: 36.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 353; Technické vlastnosti: 36.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 36.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.37: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 37.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 37.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 37.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 720, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 340, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.38: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 38.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 38.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 720; Technické vlastnosti: 38.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 315; Technické vlastnosti: 38.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 38.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.39: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 39.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 39.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 95; Technické vlastnosti: 39.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 830; Technické vlastnosti: 39.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 306; Technické vlastnosti: 39.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 39.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 225; Technické vlastnosti: Položka č.40: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 40.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 40.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 95; Technické vlastnosti: 40.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 850, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 350, Maximum: 353, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 185, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.41: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: 41.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 41.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 41.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: 41.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 305, Maximum: 315, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 174, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 174, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.42: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 42.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 42.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 42.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 750, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 340, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 230, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.43: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 43.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 43.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 43.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 830; Technické vlastnosti: 43.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 353; Technické vlastnosti: 43.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 43.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 190; Technické vlastnosti: Položka č.44: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: 44.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 44.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 44.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 830, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 330, Maximum: 353, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.45: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 45.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 45.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 45.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 900, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 320, Maximum: 350, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.46: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 46.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 46.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: 46.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: 46.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 350, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 185, Maximum: 195, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.47: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 47.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 47.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 47.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 47.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 513; Technické vlastnosti: 47.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 189; Technické vlastnosti: 47.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 223; Technické vlastnosti: Položka č.48: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: 48.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 48.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 48.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 680; Technické vlastnosti: 48.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 520, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 180, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 230, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.49: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: 49.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 49.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 49.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 680, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 49.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 520, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 49.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 180, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 49.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 223, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.50: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 50.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 50.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 50.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 950; Technické vlastnosti: 50.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 410; Technické vlastnosti: 50.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 176; Technické vlastnosti: 50.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 227; Technické vlastnosti: Položka č.51: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 51.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 51.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: 51.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 1005, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 51.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 505, Maximum: 510, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 51.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 51.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 205, Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.52: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: 52.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 52.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: 52.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: 52.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 510; Technické vlastnosti: 52.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 185; Technické vlastnosti: 52.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.53: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 53.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 53.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: 53.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 700, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 53.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 530, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 53.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: 220, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 53.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.54: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 54.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 54.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: 54.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 720; Technické vlastnosti: 54.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 350; Technické vlastnosti: 54.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 54.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 290; Technické vlastnosti: Položka č.55: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 55.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 55.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: 55.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 780; Technické vlastnosti: 55.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 340, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 55.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 55.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 225, Maximum: 235, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.56: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 56.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 56.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: 56.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 1005, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 56.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 505, Maximum: 510, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 56.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 56.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 205, Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.57: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 57.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 57.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135; Technické vlastnosti: 57.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: 57.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 505, Maximum: 510, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 57.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 170, Maximum: 175, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 57.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 205, Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.58: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 58.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 58.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 58.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: 58.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 345; Technické vlastnosti: 58.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 58.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260; Technické vlastnosti: Položka č.59: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 59.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 59.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 59.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 59.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 505; Technické vlastnosti: 59.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 185, Maximum: 189, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 59.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 190, Maximum: 195, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.60: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 60.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 60.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 60.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: 60.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 513; Technické vlastnosti: 60.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 189; Technické vlastnosti: 60.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 220; Technické vlastnosti: Položka č.61: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 61.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 61.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 61.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 950, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 61.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 510, Maximum: 515, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 61.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 175, Maximum: 190, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 61.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 190, Maximum: 230, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.62: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 62.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 62.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140; Technické vlastnosti: 62.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 950, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 62.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 515; Technické vlastnosti: 62.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 236; Technické vlastnosti: 62.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 238; Technické vlastnosti: Položka č.63: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170; Technické vlastnosti: 63.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 63.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 63.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 730; Technické vlastnosti: 63.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 550, Maximum: 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 63.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 250, Maximum: 270, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 63.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.64: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 64.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 64.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 64.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 730, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 64.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 510, Maximum: 550, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 64.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 225, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 64.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 235, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.65: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 65.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 65.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: 65.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 900, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 65.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 530, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 65.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 190, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 65.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 225, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.66: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 66.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 66.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170; Technické vlastnosti: 66.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: 66.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 514; Technické vlastnosti: 66.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 218; Technické vlastnosti: 66.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 210; Technické vlastnosti: Položka č.67: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 67.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 67.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175; Technické vlastnosti: 67.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: 67.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 530, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 67.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 67.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.68: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 225; Technické vlastnosti: 68.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 68.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: 68.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: 68.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 500, Maximum: 530, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 68.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 68.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 220, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.69: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: 69.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 69.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: 69.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 69.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 470, Maximum: 513, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 69.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 225, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 69.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: 190, Maximum: 220, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č.70: Akumulátorová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 70.1 Menovité napätie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 70.2 Kapacita pri 27ºC, Jednotka: Ah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: 70.3 Vybíjací prúd pri -17,8 ºC EN, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130; Technické vlastnosti: 70.4 Dĺžka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: 70.5 Šírka akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 70.6 Výška akumulátora, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 106

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Branislav Tkáč 3 122 000,00 20% EUR 30. Apríl 2018 158627

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×