Obstarávanie

Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
208 489,00
Konečná suma(Bez DPH):
164 998,33
Zaplatené:
79.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie pravidelných denných, týždenných a mesačných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb v nemocničnom zariadení, dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov denne - raňajky, obed, večera. ; Pravidelné vykonávanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb na pracovisku objednávateľa podľa normy EN ISO:9001:2009, ISO 9001:2008 a vyhlášky MZ SR č. 553/2007, §10, kde je stanovený aj minimálny počet úkonov, ktoré musia byť dodržané. Podľa § 10 bod 9 ods. c/ je nutné používať pomôcky na upratovanie v určenom farebnom kódovaní. ; V prípade mimoriadnych potrieb objednávateľa alebo havarijných situácií sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť poskytnutie upratovacích služieb na základe osobitnej písomnej objednávky. Tieto služby budú faktúrované samostatne na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom. Ide najmä o: stavy po živelných pohromách, celoplošné stavebné práce, ako je výmena okien, komplexná rekonštrukcia interiéru zariadenia. uvedené práce môžu byť vykonané v pracovných dňoch, v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podľa potrieb objednávateľa.; Ďalšie podmienky:; - vzhľadom na charakter prevádzky upratovanie po priebežnom maľovaní a údržbárskych prácach v celom zariadení; - upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce vykonávať tak, aby boli zohľadnené špecifiká prevádzky, t.j., aby bol zohľadnený čas podávania stravy, čas kúpania pacientov, čas oddychu a pod., upratovanie kancelárií zosúladiť s pracovným časom zamestnancov.; Pri úprave rozmerov upratovacej plochy sa upraví výsledná cena po úprave upratovacích plôch dodatkom k tejto zmluve.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Lôžkové oddelenia , Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie košov a ich vytretie dezinfekčným prostriedkom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývadiel, vrátane obloženia, zrkadla, odkladacej poličky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh, každý deň po návštevných hodinách, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie pevne zabudovaných lámp nad umývadlom alebo posteľou pacienta , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie prachu z okenných parapetných dosiek (voľne prístupné) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn na dverách a obkladoch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie sklenených boxov (JIS, OAIM, CPA, pooperačné izby) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh po prepustení pacienta , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie izby, izolačného boxu – po každom prepustení pacientov z izby , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie WC, mušlí, vaní a spŕch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výmena roztoku vo vedrách na WC , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných stien a nábytku do výšky 1,7 m na JIS, OAIM a pooperačných izbách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie spoločných priestorov (chodby, schodište a výťahy – podľa rozpisu) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: triedenie odpadu (komunálny, biologický) a vynášanie vriec s odpadom na určené miesto, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dovoz stravy a umývanie riadu + umytie kuchynky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie kľučiek (WC, chodbové a na izbách pacientov), vstup do suterénu , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Lôžkové oddelenia , Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie dverí , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie prachu z nábytku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie vypínačov a elektrických zásuviek zvonku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie obkladov a umývateľných častí stien ako aj deliacich stien na JIS a pooperačných izbách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie telefónnych aparátov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekcia odpadov umývadiel a odpadových guličiek , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vysávanie kobercov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie madiel a výplní zábradlí, parapiet okien a dverí na schodištiach k suterénu , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie stien a dverí výťahov, vrátane dezinfekcie, pri znečistení ihneď , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie prachu z voľne prístupných parapetných dosiek na chodbách a schodišti , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie deliacich dverí a sklenených prepážok na chodbách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie vypínačov a el. zásuviek zvonku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekcia kuchynky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Lôžkové oddelenia, Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch sedacieho nábytku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu a umývanie radiátorov a medzi priestorov radiátorov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z nábytku nad 1,7 m , umytie umývateľných stien nad 1,7 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vykonávať kompletný sanitárny deň, t.j. dezinfekčné umytie všetkých dostupných plôch a predmetov vrátane stropu na JIS a pooperačných izbách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Týždenné a mesačné práce si upravuje ved. sestra odd. podľa potreby a prevádzky oddelenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umývanie riadu po raňajkách, obede a večeri, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekcia kuchyniek - vykonáva sa zvyčajne v sobotu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Zákrokové miestnosti, jednotky intenzívnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: denné práce (podľa dojednané harmonogramu); Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývadiel, vrátane obloženia, zrkadla, odkladacích plôch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie a dezinfekčné umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vynášanie odpadov na určené miesto, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných stien do výšky 1,7 m, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh, dezinfekčné umytie dverí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie okien a nábytku do výšky 1,7 m (sklenené prepážky – steny), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Zákrokové miestnosti, jednotky intenzívnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: týždené práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie stien, dverí a nábytku do výšky stropu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Zákrokové miestnosti, jednotky intenzívnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: vykonať kompletný sanitárny deň, t. j. dezinfekčné umytie všetkých dostupných plôch a predmetov vrátane stropu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Chodby, Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie odpadových košov, umytie dezinfekčným roztokom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vynášanie odpadov na určené miesta ( v uzavretých vreciach , alebo nádobách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh / 2 x denne – ráno a po návštevách/ pred CPA, RTG a ambulanciami podľa vplyvu počasia na znečistenie , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z voľne prístupných parapiet, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn na deliacich dverách a sklenených prepážkach, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie madiel a výplne zábradlí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn a nečistôt na sedacom nábytku – laviciach pri znečistení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Chodby, Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: umytie deliacich dverí a sklenených prepážok, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie košov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch sedacieho nábytku, lavíc v čakárňach , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Chodby , Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch stien, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch sedacieho nábytku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Schodisko, Hodnota / charakteristika: denné práce (podľa dojednané harmonogramu); Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie a umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z madiel zábradlí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Schodisko , Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: utieranie prachu z parapiet, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie madiel na zábradlí a výplne zábradlí (podľa potreby a stupňa znečistenia), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie dverí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Schodisko, Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: utieranie prachu z radiátorov a medzi priestorov radiátorov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Výťah, Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn na stenách, pri znečistení ihneď, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie podlahy, pri znečistení ihneď, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Výťah, Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie dverí a stien výťahu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Ambulancie, Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie a dezinfekčné vytretie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývadiel, vrátane obloženia, zrkadla, odkladacej poličky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z okenných parapet (voľne prístupných), dezinfekcia kľučiek, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh alebo vysávanie kobercov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie pevne zabudovaných lámp nad umývadlami , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn na dverách, deliacich dverách a sklenených prepážkach , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odnášanie odpadu v uzavretých a označených vreciach na určené miesto , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie madiel a výplní zábradlí na schodišti , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z voľných plôch na stoloch v kanceláriách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie škvŕn a nečistôt na laviciach na chodbách a čakárňach , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Ambulancie, Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie dverí aj deliacich dverí a sklenených prepážok , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z nábytku do výšky 1,7 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie vypínačov a elektrických zásuviek , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie telefónov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekcia odpadov v umývadlách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: v deň oberu krvi sa darcom podáva strava (čaj a pečivo), odoberajú sa zvršky ošatenia a osobné veci, ak o to darcovia požiadajú., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Ambulancie, Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie radiátorov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch sedacieho nábytku (aj lavice na chodbách v čakárňach), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z nábytku nad 1,7 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Operačné sály, Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie všetkých voľne prístupných predmetov ( napr. lampy, stoličky, variče, inštrumentačné stolíky, stojany a pod.) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývadiel, vrátane obloženia, zrkadiel, odkladacích plôch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie a dezinfekčné umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vynášanie odpadu na určené miesto v uzatvorených a označených vreciach , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných stien , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie podláh, dezinfekčné umytie dverí , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie nábytku v dostupnej výške, telefónnych aparátov, stolné lampy, hladké sedacie plochy a operadlá , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovať odtlačky rúk na sklenených dverách a vypínačoch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie WC (podľa potreby aj viackrát denne) a spŕch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Operačné sály, Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: vykonávať kompletný sanitárny deň t.j. dezinfekčné umývanie všetkých dostupných plôch a predmetov vrátane stropov a okien. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Kancelárie, Hodnota / charakteristika: denné práce; Technické vlastnosti: vyprázdňovanie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie umývadiel vrátanie obloženia, zrkadla, odkladacej poličky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z okenných parapet (voľne prístupných) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn a nečistôt na sedacom nábytku pri znečistení , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odstraňovanie škvŕn na dverách, na deliacich dverách a sklenených prepážkach , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: odnášanie odpadu v uzavretých a označených vreciach na určené miesto , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie madiel a výplní zábradlí na schodišti , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z voľných plôch na stoloch v kanceláriách , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie podlahy, alebo 2 x v týždni vysávanie kobercov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie kľučiek na dverách riaditeľstva, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Kancelárie, Hodnota / charakteristika: týždenné práce; Technické vlastnosti: vysávanie kobercov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie odpadových košov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie dverí aj deliacich dverí a sklenených prepážok , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z nábytku do výšky 1,7 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné utretie vypínačov a elektrických zásuviek zvonku , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utretie telefónov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekcia odpadových odtokov v umývadlách a pisoároch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Kancelárie, Hodnota / charakteristika: mesačné práce; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie radiátorov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: dezinfekčné umytie umývateľných plôch sedacieho nábytku (aj lavice na chodbách a v čakárňach) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: utieranie prachu z nábytku nad 1,7 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ostatné práce, ktoré sú súčasťou čistiacich a upratovacích prác:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Separovaný odpad na oddeleniach (triedený zdravotníckymi pracovníkmi v nádobách na to určených) samostatne baliť a dávať do vriec s označením na evidenčnej karte pri odpadovej nádobe a to: komunálny odpad označený „1“, , Hodnota / charakteristika: nebezpečný odpad (krvné banky, časti a orgány tiel), označený „2“, nebezpečný odpad (ihly, striekačky, infúzie, infekčný odpad mimo „2“/ označený „3“- ostatný odpad označený "4".; Technické vlastnosti: Umývanie okien (1 648ks) podľa vyhlášky (2x ročne v nezdravotníckych prevádzkach, 4x ročne v zdravotníckych prevádzkach) o ploche za 12 mesiacov 10 786 fm2, Hodnota / charakteristika: Výpočet rozlohy okien je zložený z násobkov rozlôh podľa typu okien. Pri drevených bola rozloha počítaná zo 4 strán-po rozobratí, u plastových (nerozoberateľných) bola rozloha počítaná z dvoch strán.; Technické vlastnosti: Ostatné práce: doprava stravy z priestorov nemocničnej kuchyne do priestorov ošetrovacích jednotiek. Celkový počet ošetrovacích jednotiek, na ktoré sa vykonáva doprava stravy z priestorov nemocničnej kuchyne je 24., Hodnota / charakteristika: Upratovačka vykonávajúca upratovacie služby na ošetr. jednotke je povinná v intervale 3x denne (ráno, obed, večer) zabezpečiť transport teplej stravy z priestorov nemocničnej kuchyne na oš. jednotku; Technické vlastnosti: K transportu raňajok, obedov a večerí používajú pracovníčky vonkajšie a vnútorné uzatvorené vozíky s termoportami a prenosnými nádobami na stravu v nerezovom vyhotovení, kde podľa technických podmienok nesmie poklesnúť teplota stravy viac ako o 2 ° C., Hodnota / charakteristika: Výdaj stravy na ošetrovacích jednotkách vykonávajú sanitárky, prípadne zdravotné sestry.; Technické vlastnosti: Po ukončení výdaja raňajok, obedov a večerí ( aj počas víkendov a štátnych sviatkov) je povinných všetkých 24 upratovačiek z ošetrovacích jednotiek zabezpečiť umytie použitého riadu po pacientoch a prepravné nádoby slúžiace k preprave stravy tak, aby boli k dispozícii čisté pre nasledujúci transport stravy. , Hodnota / charakteristika: Riady, príbory, prepravné nádoby sa dezinfikujú v intervale 2x týždenne za pomoci adekvátneho dezinfekčného prostriedku správnej koncentrácie. ; Technické vlastnosti: vysvetlenie: frekvenčný meter = m2 x frekvencia (frekvencia je započítaná početnosť umývania podľa daného hamonogramu prác), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Pediatrické oddelenie + JIS, (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 1 172,66m2 (2579,85 frm2) ; Technické vlastnosti: 2. Gynekologicko-pôrodnícke odd. (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 1 862,70m2 (4097,94frm2); Technické vlastnosti: 3. Chirurgické odd. (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 1 218,32m2 (2 680,30frm2); Technické vlastnosti: 4. Ortopedické odd. + pooperačná izba (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 471,81m2 (1 037,98frm2); Technické vlastnosti: 5. Urologické oddelenie (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 507,57m2 (1 116,65frm2); Technické vlastnosti: 6. Oddelenie úrazovej chirurgie (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 534,91m2 (1 176,80frm2); Technické vlastnosti: 7. ORL (Pondelok až nedela), frekvencia 1,80, Hodnota / charakteristika: 702,70m2 (1 264,86frm2); Technické vlastnosti: 8. očné oddelenie (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 676,31m2 (1 217,36frm2); Technické vlastnosti: 9. OAIM (Pondelok až nedela), frekvencia 3,00, Hodnota / charakteristika: 604,22m2 (1 812,66frm2); Technické vlastnosti: 10. Neovorodenencké oddelenie (Pondelok až nedela), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 172,32m2 (379,10frm2); Technické vlastnosti: 11. Ambulancia klinickej onkológie (Pondelok až piatok), frekvencia 1,50, Hodnota / charakteristika: 425,14m2 (637,71frm2); Technické vlastnosti: 12. Gynekologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 113,41m2 (136,09frm2); Technické vlastnosti: 13. Chirurgická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 29,50m2 (35,40frm2); Technické vlastnosti: 14. Onkochirurgická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 26,57m2 (31,88frm2); Technické vlastnosti: 15. urologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 76,93m2 (93,32frm2); Technické vlastnosti: 16. ambulancia úrazovej chirurgie (Pondelok až piatok), frekvencia 1,50, Hodnota / charakteristika: 151,12m2 (226,68frm2); Technické vlastnosti: 17. ORL ambulancia + foniatria (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 49,24m2 (59,09frm2); Technické vlastnosti: 18. očná ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 95,80m2 (114,96frm2); Technické vlastnosti: 19. diabetologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 61,83m2, (74,19frm2); Technické vlastnosti: 20. detská nefrologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 46,60m2 (55,92frm2); Technické vlastnosti: 21. závodná ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 56,30m2 (67,56frm2); Technické vlastnosti: 22. anestéziologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 31,17m2 (37,40frm2); Technické vlastnosti: 23. HTO ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 59,60m2 (71,52frm2); Technické vlastnosti: 24. CPA urgent (Pondelok až piatok), frekvencia 1,80, Hodnota / charakteristika: 435,87m2 (784,57frm2); Technické vlastnosti: 25. algeziologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 36,34m2 (43,61frm2); Technické vlastnosti: 26. algeziologický stacionár (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 103,00m2 (123,60frm2); Technické vlastnosti: 27. gastroenterologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 75,12m2 (90,14frm2); Technické vlastnosti: 28. detská kardiologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 41,84m2 (41,84frm2); Technické vlastnosti: 29. Technik zdrav. prístrojov (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 10,61m2 (10,61frm2); Technické vlastnosti: 30. RTG spolu (Pondelok až nedeľa), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 643,07m2 (771,68frm2); Technické vlastnosti: 31. CT - pri centrálnom príjme (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 130,86m2 (157,03frm2); Technické vlastnosti: 32. Sono gyn. - pôr. (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 24,25m2 (24,25frm2); Technické vlastnosti: 33. OKB (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 459,55m2 (551,46frm2); Technické vlastnosti: 34. CT - nové pracovisko (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 513,58m2 (616,30frm2); Technické vlastnosti: 35. HTO laboratórium (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 159,74m2 (191,69frm2); Technické vlastnosti: 36. gynekologická operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 256,96m2 (1 284,60frm2); Technické vlastnosti: 37. chirurgická operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 205,49m2 (1 027,45frm2); Technické vlastnosti: 38. traumatologická operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 102,51m2 (512,55frm2); Technické vlastnosti: 39. urologická operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 92,24m2 (461,20frm2); Technické vlastnosti: 40. ORL operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 116,65m2 (583,25frm2); Technické vlastnosti: 41. očná operačná sála (Pondelok až sobota), frekvencia 5,00, Hodnota / charakteristika: 107,06m2 (535,30frm2); Technické vlastnosti: 42. ortopedická operačná sála (Pondelok až piatok), frekvencia 4,00, Hodnota / charakteristika: 226,95m2 (907,80frm2); Technické vlastnosti: 43. Ekonomický odbor (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 21,52m2 (21,52frm2); Technické vlastnosti: 44. Dokumentačné pracovníčky (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 69,08m2 (69,08frm2); Technické vlastnosti: 45. Oddelenie inf. technológií - server (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 26,85m2 (26,85frm2); Technické vlastnosti: 46. Spojový technik (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 18,18m2 (18,18frm2); Technické vlastnosti: 47. Spojovacia chodba (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 887,40m2 (887,40frm2); Technické vlastnosti: 48. Hlavný vestibul (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 124,96m2 (124,96frm2); Technické vlastnosti: 49. Chodba medzi šatňami (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 92,40m2 (92,40frm2); Technické vlastnosti: 50. Chodba medzi ambulanciami (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 280,00m2 (280,00frm2); Technické vlastnosti: 51. Hlavné schodište k šatniam (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 31,60m2 (31,60frm2); Technické vlastnosti: 52. Zamestnanecké šatne - ostatné(Pondelok až piatok), frekvencia 0,80, Hodnota / charakteristika: 345,48m2 (276,38frm2); Technické vlastnosti: 53. Interná ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 60,83m2 (60,83frm2); Technické vlastnosti: 54. neurologické oddelenie (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,50, Hodnota / charakteristika: 1 300,59m2 (3 251,48 frm2); Technické vlastnosti: 55. neurologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 101,20m2 (121,44frm2); Technické vlastnosti: 56. geriatrické oddelenie (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 720,99m2 (1 586,18frm2); Technické vlastnosti: 57. ODCH (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 652,11m2 (1 434,64frm2); Technické vlastnosti: 58. šatňa zamestnacov (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 94,50m2 (94,50frm2); Technické vlastnosti: 59. Vestibul a vstupná časť (B budova) (Pondelok až nedeľa), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 87,64m2 (87,64 frm2); Technické vlastnosti: 60. RDG (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 161,08m2 (161,08frm2); Technické vlastnosti: 61. ambulancia funkčnej diagnostiky (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 85,59m2 (85,59frm2); Technické vlastnosti: 62. FRO (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 1 317,78m2 (1 317,78frm2); Technické vlastnosti: 63. interné odd. + JIS (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 1 515,63m2 (3 334,39frm2); Technické vlastnosti: 64. Dermatovenerologické oddelenie (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,00, Hodnota / charakteristika: 615,70m2 (1 231,40frm2); Technické vlastnosti: 65. oddelenie pneumológie a ftizeológie (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,20, Hodnota / charakteristika: 666 89m2 (1 467,16frm2); Technické vlastnosti: 66. Oddelenie centrálnej sterilizácie (Pondelok až piatok), frekvencia 1,50, Hodnota / charakteristika: 512,45m2 (768,68frm2); Technické vlastnosti: 67. Dermatovenerologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 25,83m2 (31,00frm2); Technické vlastnosti: 68. ambulancia vnútorného lekárstva (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 23,26m2 (23,26frm2); Technické vlastnosti: 69. angiologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 25,49m2 (25,49frm2); Technické vlastnosti: 70. kardiologiká ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 27,09m2 (27,09frm2); Technické vlastnosti: 71. Pneumologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 25,49m2 (25,49frm2); Technické vlastnosti: 72. vestibul a vstupná časť (C budova) (Pondelok až nedeľa), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 87,64m2 (87,64frm2); Technické vlastnosti: 73. psychiarické odd + ambulancia (Pondelok až nedeľa), frekvencia 2,00, Hodnota / charakteristika: 1 908,01m2 (3 816,02frm2); Technické vlastnosti: 74. infektologická ambulancia (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 158,90m2 (158,90frm2); Technické vlastnosti: 75. oddelenie klinickej mikrobiológie (Pondelok až piatok), frekvencia 1,50, Hodnota / charakteristika: 378,61m2 (567,92frm2); Technické vlastnosti: 76. Chodby a ostatné nezaradené priestory (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 212m2 (212frm2); Technické vlastnosti: 77. patologické oddelenie (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 220m2 (220frm2); Technické vlastnosti: 78. Archív - registratúrne stredisko (Pondelok až piatok), frekvencia 0,50, Hodnota / charakteristika: 80,37m2 (40,19frm2); Technické vlastnosti: 79. HTO transfúzne oddelenie (Pondelok až piatok), frekvencia 2,00, Hodnota / charakteristika: 309,42m2 (618,84frm2); Technické vlastnosti: 80. Referát informačných technológií (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 93,14m2 (93,14frm2); Technické vlastnosti: 81. námestník LPS + referát VO (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 44,42m2 (44,42frm2); Technické vlastnosti: 82. právny odbor (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 30,72m2 (30,72frm2); Technické vlastnosti: 83. marketing + OPSP (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 71,89m2 (71,89frm2); Technické vlastnosti: 84. námestník pre OS (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 20,16m2 (20,16frm2); Technické vlastnosti: 85. vrátnica (Pondelok až piatok), frekvencia 1,20, Hodnota / charakteristika: 29,10m2 (34,92frm2); Technické vlastnosti: 86. riaditeľstvo + sekretariát + čakáreň (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 108,57m2 (108,57frm2); Technické vlastnosti: 87. OBP + OPMP (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 20,16m2 (20,16frm2); Technické vlastnosti: 88. telefónna ústredňa (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 44,64m2 (44,64frm2); Technické vlastnosti: 89. referát kontroly (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 22,12m2 (22,12frm2); Technické vlastnosti: 90. starostlivosť o pracovníkov PaM (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 11,84m2 (11,84frm2); Technické vlastnosti: 91. zasadačky (hore + dole) (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 95,44m2 (95,44frm2); Technické vlastnosti: 92. PaM (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 83,50m2 (83,50frm2); Technické vlastnosti: 93. Nezaradené plochy ostatné (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 125m2 (125frm2); Technické vlastnosti: 94. spol. miestnosť - správa (Pondelok až piatok), frekvencia 0,60, Hodnota / charakteristika: 111,51m2 (66,91frm2); Technické vlastnosti: 95. technický odbor (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 61,75m2 (61,75frm2); Technické vlastnosti: 96. sociálne sestry (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 23,55M2 (23,55frm2); Technické vlastnosti: 97. knižnica (Pondelok, streda, piatok), frekvencia 0,50, Hodnota / charakteristika: 45,72m2 (22,86frm2); Technické vlastnosti: 98. liečebná výživa (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 112,45m2 (112,45frm2); Technické vlastnosti: 99. údržba - správa (Pondelok až piatok), frekvencia 0,80, Hodnota / charakteristika: 119,42m2 (95,54frm2); Technické vlastnosti: 100. údržba (Pondelok až piatok), frekvencia 0,50, Hodnota / charakteristika: 131,15m2 (65,58 frm2); Technické vlastnosti: 101. spojovacie chodby podzemné (Pondelok, streda, piatok), frekvencia 0,20, Hodnota / charakteristika: 1 511,00m2 (302,20frm2); Technické vlastnosti: 102. hospodárska a osobná doprava (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 40,93m2 (40,93frm2); Technické vlastnosti: 103. kotolňa (Pondelok až piatok), frekvencia 0,77, Hodnota / charakteristika: 385,34m2 (296,71frm2); Technické vlastnosti: 104. ekonomický odbor (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 63,03m2 (63,03frm2); Technické vlastnosti: 105. spaľovňa (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 54,05m2 (54,05frm2); Technické vlastnosti: 106. zubná ambulancia - cudzí (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 4,03m2 (4,03frm2); Technické vlastnosti: 107. PNS - cudzí (Pondelok až piatok), frekvencia 1,00, Hodnota / charakteristika: 4,30m2 (4,30frm2)

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ips cleaning s.r.o. 3 197 998,00 20% EUR 16. Apríl 2018 158626

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×