Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
70 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 259,97
Zaplatené:
63.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
2800.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátene prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Predmetom obstarávania je dodanie maximálne predpokladaného množstva zemného plynu 2 800,000 MWh maloodber počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátene prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Zmluvné obdobie - začiatok od 01.05.2018., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kvalita plynu musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach PDS., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Predmetom zákazky je cena v € s DPH za jednu MWh vrátane prepravy, služieb obchodníka a všetkých poplatkov okrem ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu a spotrebnej dane. Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu bude uplatnená v zmysle cenníka dodávateľa, platného v čase dodávky plynu a bude určená v súlade s rozhodnutím ÚRSO. Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkové predpokladané množstvo odberu za 16 odberných miest spolu za obdobie platnosti zmluvy 24 mesiacov, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 2800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 1: SKSPPDIS000910801284, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 113,482, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 2: SKSPPDIS000910801578, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 135,868, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 3: SKSPPDIS000910800602, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 8,814, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 4: SKSPPDIS000910804261, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 570,920, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 5: SKSPPDIS000910804262, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 18,444, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 6: SKSPPDIS000910804263, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 560,704, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 7: SKSPPDIS000910804294, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 218,840, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 8: SKSPPDIS000910804393, Jednotka: MWH, Minimum: , Maximum: 367,450, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 9: SKSPPDIS000910806889, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 207,714, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 10: SKSPPDIS000910804860, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 40,500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 11: SKSPPDIS000922793497, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 31,992, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 12: SKSPPDIS00091000833, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 118,110, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 13: SKSPPDIS000910010944, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 59,998, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 14: SKSPPDIS000910011378, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 50,498, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 15: SKSPPDIS000910807818, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 6,428, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 16: SKSPPDIS020919000212, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 214,492, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 3 53 111,97 20% EUR 11. Apríl 2018 158512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×