Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátene prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Predmetom obstarávania je dodanie maximálne predpokladaného množstva zemného plynu 2 800,000 MWh maloodber počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátene prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Zmluvné obdobie - začiatok od 01.05.2018., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kvalita plynu musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach PDS., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Predmetom zákazky je cena v € s DPH za jednu MWh vrátane prepravy, služieb obchodníka a všetkých poplatkov okrem ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu a spotrebnej dane. Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu bude uplatnená v zmysle cenníka dodávateľa, platného v čase dodávky plynu a bude určená v súlade s rozhodnutím ÚRSO. Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkové predpokladané množstvo odberu za 16 odberných miest spolu za obdobie platnosti zmluvy 24 mesiacov, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 2800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 1: SKSPPDIS000910801284, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 113,482, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 2: SKSPPDIS000910801578, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 135,868, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 3: SKSPPDIS000910800602, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 8,814, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 4: SKSPPDIS000910804261, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 570,920, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 5: SKSPPDIS000910804262, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 18,444, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 6: SKSPPDIS000910804263, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 560,704, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 7: SKSPPDIS000910804294, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 218,840, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 8: SKSPPDIS000910804393, Jednotka: MWH, Minimum: , Maximum: 367,450, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 9: SKSPPDIS000910806889, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 207,714, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 10: SKSPPDIS000910804860, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 40,500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 11: SKSPPDIS000922793497, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 31,992, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 12: SKSPPDIS00091000833, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 118,110, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 13: SKSPPDIS000910010944, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 59,998, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 14: SKSPPDIS000910011378, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 50,498, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 15: SKSPPDIS000910807818, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 6,428, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: OM 16: SKSPPDIS020919000212, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 214,492, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×