Obstarávanie

Zakúpenie, dodávka a napojenie dieselagregátu so záložným výkonom od 450 do 470 kVA/od 360 do 376 kW resp. menovitým výkonom od 400 do 420 kVA/od 320 do 326 kW


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 606,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 305,55
Zaplatené:
43.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31127000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zakúpenie, dodávka a napojenie dieselagregátu so záložným výkonom od 450 do 470 kVA/od 360 do 376 kW resp. menovitým výkonom od 400 do 420 kVA/od 320 do 326 kW s dobou zálohovania 8 hodín pri 100 % záťaži. Dieselagregát bude vybavený vlastným rozvádzačom automatického prepnutia záťaže RATS. Dieselagregát bude osadený na pripravenú základovú konštrukciu a pripojený na vopred pripravené káblové rozvody. Signalizácia stavu DA a siete NN bude na ovládacom paneli DA.; Účelom inštalácie zdroja núdzového napájania je zabezpečenie napájania dôležitých zariadení datacentra aj pri výpadku sieťového napájania.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dieselagregát zabezpečuje zálohovanie dátového centra cez nový silnoprúdový elektrický rozvádzač dátového centra. Je napojený cez rozvádzač HR TS 1-2, konkrétne na pole č. 4, ktorý sa nachádza v trafostanici TS 04., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať do premenlivej záťaže, pričom priemerný výkon počas 24 hodín nesmie presiahnuť 80% tohto výkonu. Preťaženie o 10% je možné max. počas 1 hodiny v priebehu 12 hodín prevádzky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: DA je umiestnený v odhlučnenom ISO kontajneri, osadený s ističom 800 A, riadiacim rozvádzačom s adaptérom pre komunikáciu cez sieť LAN. Palivová nádrž na 8 hodín pre 100% záťaž je umiestnená buď v ráme DA, alebo je použitá externá palivová nádrž, ktorá je oddelená od stroja v kontajneri priečkou., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Motor má elektronickú reguláciu otáčok a elektrický ohrev chladiacej kvapaliny 230V, 1000W riadený nastaviteľným termostatom pre spoľahlivý štart motora. Konštrukcia kontajnera musí zabezpečiť ventiláciu kontajnera bez prehriatia dieselagregáta., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dieselagregát bude osadený snímačom nízkej hladiny chladiacej kvapaliny, snímačom otáčok, elektronickou reguláciou otáčok, automatickým systémom na prečerpávanie paliva a štartovacími batériami., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ovládacie napätie štartéra a nabíjačky:, Hodnota / charakteristika: 24 V bezobslužná batéria; Technické vlastnosti: Regulátor otáčok:, Hodnota / charakteristika: elektronický; Technické vlastnosti: Predohrev chladiacej kvapaliny motora, spínanie a odpínanie ohrevu:, Hodnota / charakteristika: riadené termostatom; Technické vlastnosti: Trieda izolácie generátora:, Hodnota / charakteristika: H; Technické vlastnosti: Protihlukové obloženie stien kontajnera:, Hodnota / charakteristika: stredná hodnota akustického tlaku Lp = (60dBA/7m); Technické vlastnosti: Automatická regulácia výstupného napätia v statických podmienkach a pri ľubovoľnom účinníku a pri otáčkach motora -5% /+30 % k nominálnym otáčkam motora ±1 %, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Polohovanie výfukov bude na streche kontajnerov s vodorovnou osou vyústenia vo výške 3,5 m nad úrovňou terénu. Obidva výfuky budú nasmerované kolmo na budovu smerom od objektu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Automatický štart DA je aktivovaný pri poklese, výpadku sieťového napätia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Automatické zastavenie DA je aktivované pri obnovení sieťového napätia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Istič generátora:, Hodnota / charakteristika: dimenzovaný na na nominálny prúd DA; Technické vlastnosti: Riadiaci rozvádzač:, Hodnota / charakteristika: mikroprocesorový riadiaci systém; Technické vlastnosti: jednoduché ovládanie riadiacej jednotky:, Hodnota / charakteristika: tlačidlá RESET- MANUAL-AUTO-STOP-START; Technické vlastnosti: Merané parametre zobrazované na riadiacej jednotke:a) všetky napätia generátora (fázové L-N, združené L-L)b) tlak olejac) prúd generátora L1, L2, L3d) teplota chladiacej kvapalinye) frekvencia generátoraf) napätie batérie, motohodinyg) všetky napätia hl. siete (fázové L-N, združené L-L)h) aktuálny výkon odoberaný z generátora kVA, kWi) aktuálny výstupný účinník generátora cos φ, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Beznapäťová signalizácia:a) všeobecná poruchab) minimálna hladina palivac) DA v choded) pravidelná servisná prehliadka - servisný nástup, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zoznam alarmov:a) podotáčky a nadotáčkyb) nízke a vysoké napätie štartovacej batériec) chyba štartu a zastaveniad) porucha nabíjačkye) nadprúdf) nadpätie a podpätie generátorag) nízky tlak olejai) zastavenie generátora tlačítkom stopj) vysoká teplota chladiacej kvapaliny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: LED indikácia:a) prítomná hlavná sieťb) prítomné napätie z generátorac) záťaž napájaná z hlavnej sieted) záťaž napájaná z generátora, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Silový rozvádzač R-ATS DA:a) dvojica 3P výkonových prvkov 800A so vzájomným blokovanímb) ovládanie výkonových prvkov z riadiaceho mikroprocesorového systému DAc) výkonové prvky sú dimenzované na nominálny prúd DAd) dva 3 -pólové zálohované vývody Ir=435 Ae) rozdelenie napäťovej sústavy na TN-S v rozvádzači, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Menovité výstupné napätie DA, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230/400; Technické vlastnosti: Menovitá frekvencia, Jednotka: Hz, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Menovitý účinník, Jednotka: cos fí, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,8; Technické vlastnosti: doba zálohovania pri 75 % výkone, Jednotka: hod, Minimum: 9, Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: krytie generátora, Jednotka: IP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: 2 x tlmič hluku výfuku, Jednotka: dBA, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: teplota vonkajšieho prostredia, Jednotka: °C, Minimum: -20, Maximum: +40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: relatívna vonkajšia vlhkosť, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 65, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: maximálna nadmorská výška umiestnenia DA, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 1000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dieselový motor s ochranami + generátor na základovom ráme (odpruženie vibračnými tlmičmi), snímanie nízkej hladiny chladiacej kvapaliny, elektronická regulácia otáčok, ekologická vaňa, štartovacie batérie, diferenciálna ochrana generátora, ohrev primárneho okruhu chladiacej kvapaliny motora., Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Riadiaci rozvádzač (riadiaci kontroler, automatický/diaľkový štart / stop, automatický stop pri havárii, komunikácia cez LAN), Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3-pólový istič generátora, hlavný vypínač ovládacieho napätia, nabíjačka štartovacej batérie, beznapäťová signalizácia (4 stavy), Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Palivová nádrž, Jednotka: l, Minimum: 700, Maximum: 1000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: ATS s 2x zálohovaným vývodom Ir = 435A (rozdelenie na TN-S), Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlmič hluku výfuku 30 dB(A), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Prevádzkové náplne (olej, chladivo, nafta), Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: odhlučnený kontajner (útlm 60dB(A)/7m), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: odhlučnený kontajner (útlm 60dB(A)/7m) - dĺžka, Jednotka: mm, Minimum: 6000, Maximum: 6100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odhlučnený kontajner (útlm 60dB(A)/7m) - šírka, Jednotka: mm, Minimum: 2200, Maximum: 2500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odhlučnený kontajner (útlm 60dB(A)/7m) - výška, Jednotka: mm, Minimum: 2600, Maximum: 3000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: FAT - odskúšanie výrobku s plnou záťažou u výrobcu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Software (licencia), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Doprava technikov a inštalácia DA, doprava samotného DA na miesto vykládky + žeriav, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zaškolenie obsluhy, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prvá odborná prehliadka a skúška zapojenia DA Protokol o vykonanej technickej kontrole podľa STN 753415 a STN 650201, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: SAT - odskúšanie po oživení u zákazníka s aspoň 45 % záťažou PRP Výkonu, skúška v trvaní 1 hod, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zapožičanie záťaže, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Doprava záťaže a technikov, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nafta na skúšky, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Zapojenie/odpojenie záťaže, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napojenie na existujúce silové rozvody, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Protokol o meraní hluku a emisií DA vo vonkajšom prostredí bytov v najbližších bytových domoch. Meranie musí byť vykonané v dennom, večernom a nočnom čase odborne spôsobilou osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b, zák. č. 2355/2007 Z.z. b, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prvá úradná skúška dodanej technológie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Projekt skutočného vyhotovenia DA, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALBAT, spol. s r.o. 8 59 166,67 20% EUR 6. Apríl 2018 158048

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×