Obstarávanie

Abrazivo na otryskávanie oceľových konštrukcií pomocou stlačeného vzduchu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 166,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14812000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ton
Množstvo:
10.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Slúži na čistenie kovov oceľových konštrukcií pred povrchovou ochranou náterom.; Dosiahnutie drsnosti min. Sa 2,5 v zmysle ISO 8501 - 1 a STN EN ISO 129 44 - 4.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Abrazivný materiál pre čistenie kovových povrchov pieskovaním., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nie na báze kremičitého piesku., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Inertný a ekologicky nezávadný, netoxický, nehorľavý, nevodivý, vo vode nerozpustný, chemicky stály, nekorodujúci, nereagujúci s otryskavaným povrchom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Neobsahujúci nebezpečné látky v zmysle smernice 67/548/EHS a nie je klasifikovaný ako nebezpečný prípravok v zmysle smernice 1999/45/EHS., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Málo fibrogénny., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vrecia na paletách obalené nepremokavou fóliou pre zamedzenie vlhkosti pri náhlej nepriazni počasia počas manipulácie. , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zrnitosť, Jednotka: mm, Minimum: 0,5, Maximum: 1,8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Balenie vo vreciach , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Vrecia uložené na paletách, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Tvrdosť podľa Mohsovej stupnice, Jednotka: Tvrdosť, Minimum: 6, Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vlhkosť, Jednotka: %, Minimum: 0,2, Maximum: 0,4, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 1 1 400,00 20% EUR 20. Marec 2018 157279

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×