Obstarávanie

Licencie, HW a SW support na zariadenia F5 BIG-IP 2000s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 393,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 522,50
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71356300-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú licencie, HW a SW support pre Web Application Firewal (WAF) od spoločnosti F5, konkrétne model F5 BIG-IP 2000s. WAF bol zakúpený 01.12.2015 v high availability režime (HA) pre zabezpečenie funkčnosti aj pri možnom výpadku jedného segmentu. Pre správnu funkčnosť WAF je nevyhnutné zabezpečiť aktualizáciu firmware, databáz a zabezpečiť podporu výrobcu pre možné technologické chyby a opravy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.Dodávka 1 ročnej SW podpory pre zariadenie F5-BIG IP modul F5-BIG-LTM-2000S. V rámci podpory sa požaduje výmena zariadenia v prípade HW chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií OS a riešenie technických problémov. F5-SVC-BIG-STD-L1-3 jednoročný štandard support alebo ekvivalent pre F5-BIG-LTM-2000S: asistencia v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00, riešenie kritických chýb, aktualizácia firmwaru. , Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: 2.Dodávka 1 ročnej SW podpory pre zariadenie F5-BIG modul F5-ADD-BIG-ASM-2000S. V rámci podpory sa požaduje výmena zariadenia v prípade HW chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií OS a riešenie technických problémov. F5-SVC-BIG-STD-L1-3 jednoročný štandard support alebo ekvivalent pre F5-BIG-IP modul F5-ADD-BIG-ASM-2000S: asistencia v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00, riešenie kritických chýb, aktualizácia firmwaru, Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: 3.Dodávka 1 ročnej HW podpory WAF - LTM výrobcu pre zariadenie F5-BIG-LTM-2000S. V rámci podpory sa požaduje výmena zariadenia v prípade HW chyby a riešenie HW technických problémov. F5-SVC-BIG-RMA-2 jednoročný štandard support alebo ekvivalent zahŕňa: asistencia v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00, náhradné diely „next business day“. , Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: Plnenie podľa tejto zmluvy musí byť úplne kompatibilné s produktmi používanými objednávateľom, a to so sieťovými produktmi výrobcu F5, najmä s produktmi F5 BIG-IP 2000s.; Technické vlastnosti: Dĺžka podpory (1,2,3), Hodnota / charakteristika: 12 mesiacov od 12.03.2018 do 11.03.2019

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.F5-SVC-BIG-STD-L1-3 pre F5-BIG-IP modul F5-BIG-LTM-2000S (bezpečnosť a ochrana aplikácií, bezpečná komunikácia, kryptovanie dát, ochrana proti DDoS) v prevedení HA alebo ekvivalentná SW podpora v minimálne rovnakom rozsahu., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2.F5-SVC-BIG-STD-L1-3 pre F5-BIG-IP modul F5-ADD-BIG-ASM-2000S (ochrana proti webovým útokom na aplikačnej úrovni, DDoS, blokovanie IP adries, sledovanie anomálií – odpočúvanie komunikácie) v prevedení HA alebo ekvivalentná SW podpora v minimálne rovnakom rozsahu., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3.F5-SVC-BIG-RMA-2 pre F5-BIG-LTM-2000S alebo ekvivalentná HW podpora v minimálne rovnakom rozsahu., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TooNet, s. r. o. 1 7 827,00 20% EUR 7. Marec 2018 156638

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×