Obstarávanie

Vykonanie čistenia a kontroly komínov 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 665,82
Zaplatené:
41.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90915000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie čistenia a kontroly komína, alebo dymovodu podľa §23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenie ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte ; vyhotovenie zápisu (potvrdenia) o stave zistenom pri obhliadke a v prípade zistených závad stanovenie postupu prác pri ich odstránení; súčasťou zápisu (potvrdenia) bude zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov na odstránenie zistených nedostatkov; potvrdenia o kontrole a vyčistení komínov alebo dymovodov budú odovzdané objednávateľovi; Čistenie a kontrola komínov bude vykonaná 2x ročne

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Plynová kotolňa D1 , Hodnota / charakteristika: - 6ks kotlov K1 až K6- Výkon 930 kW- 6 ks komínov- Priemer prieduchov 30cm; Technické vlastnosti: Plynová kotolňa D2, Hodnota / charakteristika: - 4 ks kotlov K1 až K4- Výkon 880 kW- 4 ks komínov- Priemer 30cm; Technické vlastnosti: Šv domky, Hodnota / charakteristika: - 2ks Buderus U122, 24kW - 2ks ETI 60-70kW - 1ks DPL 50, 49,5kW

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Komín vyvložkovaný hliníkom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 41; Technické vlastnosti: Komín - šamotová komínová vložka, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19; Technické vlastnosti: Komín - plastová vložka, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Komín - nerezová vložka, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Dymovod - pozink. DN 100 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: 2 kominy murovane vlozkované nad 50 KW, na plynne palivo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2 kominy murovane vlozkované do 50 KW, na plynne palivo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Komín k plynovému kotlu Wiessmann Vitodens 200 W, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Komín k 3 ks plynových kotlov RAPIDO GA 220-136., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Dymovod priemeru 180, dĺžky 14m, pripojené plynové spotrebiče /varný kotol do 50kW - 4ks, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ORS service s.r.o 3 1 998,99 20% EUR 5. Február 2018 155032

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×