Obstarávanie

Výkon mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly systému EPS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 090,00
Zaplatené:
72.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
jv
Množstvo:
15.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Obsahom pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie raz za rok je:; a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,; b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení; ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,; bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,; bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,; bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,; be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,; bf) prepojenia jednotlivých zariadení,; c) kontrola hlásičov požiaru; ca) funkčných parametrov hlásičov,; cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,; cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.; d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe; Termín výkonu kontroly v dátume do 27.11.2018; Obsahom kontroly raz za tri mesiace je; a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,; b) kontrola hlásičov požiaru; ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,; bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,; bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,; bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,; c) funkčná skúška výstupov; ca) ovládacích zariadení,; cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,; cc) doplňujúcich zariadení,; d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.; Termín výkonu kontroly v dátume do 27.2.2018; 27.5.2018; 27.8.2018; Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je; a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,; b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,; c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),; d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.; e) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.; Termín kontroly v dátume do 27.1.2018; 27.2.2018; 27.3.2018; 27.4.2018; 27.5.2018; 27.6.2018; 27.7.2018; 27.8.2018; 27.9.2018; 27.10.2018; 27.12.2018.; Podrobný popis zariadenia: Typ ústredne: ESSER 8000C

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávateľ predloží osobitné oprávnenie výrobcu systému EPS - ESSER na výkon činností odborných prehliadok, opráv a inštalácií v súlade s príslušnou platnou legislatívou do 5 dní od uzavretia zmluvy, Hodnota / charakteristika: Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 765751 Aku. 12V/ 24Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 ; Technické vlastnosti: 808004 Ústredňa EPS IQ8Control C , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 772476 Rozširujúci modul s tromi pozíciami , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 786016 Čelný ovládací panel SVK , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 784382.D0 Mikromodul analógovej kruhovej linky , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 808003 Parelelné tablo , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 786100 Zaslepovací panel , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 772477 Periférny modul , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 65726 Aku. 12V/ 12Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 802371 Opticko-dymový hlásič, IQ8Quad , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72; Technické vlastnosti: 802271 Termodiferenciálny hlásič, IQ8Quad , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 805590 Základná pätica IQ8Control , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 77; Technické vlastnosti: 766064 OT-multisenz. hlásič do Ex ATEX Ind. E séria 9100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 781585 Pätica automatického hlásiča do Ex prostredia , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 764744 EX bariéra pre hlásiče série 9100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 805576 Držiak popisných štítkov, bal/10ks, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 804905 Modul elektroniky tlačítka, série IQ8 s oddeľovačom , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 704900 Skrinka pre tlačítka , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 808613.10 Esserbus koppler 4in/2out , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 788600 Krabica pre 808613, 808610 na omietku , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 766240.10 Multifunkčná siréna s 24VDC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: RT424024 Relé RT 2P/8A,24VDC, pinning 5.0mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: YRT78626 Pätica na lištu pre RT1 a RT2, 5.0mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: DA-275 DF16 Prepäťová ochrana 230 VAC, SALTEC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRE - SYS, s. r. o. 3 1 090,00 0% EUR 22. Január 2018 154307

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×