Obstarávanie

Výkon mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly systému EPS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 090,00
Zaplatené:
72.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
jv
Množstvo:
15.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Obsahom pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie raz za rok je:; a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,; b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení; ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,; bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,; bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,; bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,; be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,; bf) prepojenia jednotlivých zariadení,; c) kontrola hlásičov požiaru; ca) funkčných parametrov hlásičov,; cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,; cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.; d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe; Termín výkonu kontroly v dátume do 27.11.2018; Obsahom kontroly raz za tri mesiace je; a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,; b) kontrola hlásičov požiaru; ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,; bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,; bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,; bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,; c) funkčná skúška výstupov; ca) ovládacích zariadení,; cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,; cc) doplňujúcich zariadení,; d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.; Termín výkonu kontroly v dátume do 27.2.2018; 27.5.2018; 27.8.2018; Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je; a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,; b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,; c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),; d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.; e) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.; Termín kontroly v dátume do 27.1.2018; 27.2.2018; 27.3.2018; 27.4.2018; 27.5.2018; 27.6.2018; 27.7.2018; 27.8.2018; 27.9.2018; 27.10.2018; 27.12.2018.; Podrobný popis zariadenia: Typ ústredne: ESSER 8000C

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávateľ predloží osobitné oprávnenie výrobcu systému EPS - ESSER na výkon činností odborných prehliadok, opráv a inštalácií v súlade s príslušnou platnou legislatívou do 5 dní od uzavretia zmluvy, Hodnota / charakteristika: Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 765751 Aku. 12V/ 24Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 ; Technické vlastnosti: 808004 Ústredňa EPS IQ8Control C , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 772476 Rozširujúci modul s tromi pozíciami , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 786016 Čelný ovládací panel SVK , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 784382.D0 Mikromodul analógovej kruhovej linky , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 808003 Parelelné tablo , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 786100 Zaslepovací panel , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 772477 Periférny modul , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 65726 Aku. 12V/ 12Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 802371 Opticko-dymový hlásič, IQ8Quad , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72; Technické vlastnosti: 802271 Termodiferenciálny hlásič, IQ8Quad , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 805590 Základná pätica IQ8Control , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 77; Technické vlastnosti: 766064 OT-multisenz. hlásič do Ex ATEX Ind. E séria 9100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 781585 Pätica automatického hlásiča do Ex prostredia , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 764744 EX bariéra pre hlásiče série 9100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 805576 Držiak popisných štítkov, bal/10ks, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 804905 Modul elektroniky tlačítka, série IQ8 s oddeľovačom , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 704900 Skrinka pre tlačítka , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 808613.10 Esserbus koppler 4in/2out , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 788600 Krabica pre 808613, 808610 na omietku , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 766240.10 Multifunkčná siréna s 24VDC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: RT424024 Relé RT 2P/8A,24VDC, pinning 5.0mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: YRT78626 Pätica na lištu pre RT1 a RT2, 5.0mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: DA-275 DF16 Prepäťová ochrana 230 VAC, SALTEC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRE - SYS, s. r. o. 3 1 090,00 0% EUR 22. Január 2018 154307

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×