Obstarávanie

Jednorázové pažerákové pH-metrické sondy s impedanciou - dvojkanálové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 020,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141641-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Jednorázové pažerákové dvojkanálové pH-metrické sondy s impedanciou (+8R) na meranie pH prostredia v pažeráku u detí, sondy musia byť kompatibilné so systémom Digitrapper pH-Z (Given Imahing) a systémom AccuView. Kalibračné pufrované roztoky pre pH metrické sondy s impedanciou pre pH 7, a pre pH 4. Každá o minimálnom objeme á 500 ml.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - dva kanále pH (jeden distálny a jeden proximálny) a 6 impedančných kanálov (4 v distálnej a 2 v proximálnej části), umiestnenie pH kanálov: 0 cm (distálny), 12 cm (proximálny), počet impedančných krúžkov a poloha: -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 a 13 cm od distálneho pH kanálu, celkom 6 impedančných kanálov(LPR ZNID12+8R) , priemer 6 Fr (2 mm),sondy musia byť kompatibilné so systémom Digitrapper pH-Z (Given Imahing) a systémom AccuView., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.2 - dva kanále pH (jeden distálny a jeden proximálny) a 6 impedančných kanálov (4 v distálnej a 2 v proximálnej části), umiestnenie pH kanálov: 0 cm (distálny), 15 cm (proximálny), počet impedančných krúžkov a poloha: -3, -1, 1, 3, 5, 12, 14 a 16 cm od distálneho pH kanálu, celkom 6 impedančných kanálov (LPR ZNID15+8R),priemer 6 Fr (2 mm), sondy musia byť kompatibilné so systémom Digitrapper pH-Z (Given Imahing) a systémom AccuView., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Kalibračné pufrované roztoky pre pH metrické sondy s impedanciou pre pH 7, a pre pH 4. Každá o minimálnom objeme á 500 ml., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Jednoráz. pažerákové dvojkanálové pH-metrické sondy s impedanciou (+8R) na meranie pH prostredia v pažeráku u detí, umiestnenie pH kanálov: 0 cm (distálny), 12 cm (proximálny), Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Jednorázové pažerákové dvojkanálové pH-metrické sondy s impedanciou (+8R) na meranie pH prostredia v pažeráku u detí, umiestnenie pH kanálov: 0 cm (distálny), 15 cm (proximálny) , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Kalibračné pufrované roztoky pre pH metrické sondy s impedanciou pre pH 7, a pre pH 4. Každá o minimálnom objeme á 500 ml., Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×