Obstarávanie

Základné organické a anorganické chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 517,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 597,22
Zaplatené:
62.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podľa opisu - súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie na analýzu proteínov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. veľkosť pórov - 1 kDa, farba - transparentná, materiál - flexibilný, regenerovaná celulóza, chemické ošetrenie - bez stopových hladín ťažkých kovov a zlúčenín síry, priemer - 29 mm, objem - 6,4 ml/cm, dodávaný stav - navlhčené v 0,1% azide sodnom, Hodnota / charakteristika: Spectra/Por7 RC Membrane MWCO 1kD, 45mm Flat width, 5 metrov; Technické vlastnosti: 2.použitie: zábrana pruhovania 2D gélov, eliminácia nešpecifických škvŕn (pri pH 7-9), stabilizácia proteínov (zábrana nešpecifickej oxidácie proteínov), príprava analytických a prípravných gélov. vlastnosti: materiál - bezfarebná kvapalina, balenie - 1 ml DeStreak Reagent, 5x3 ml DeStreak Reagent Solution, skladovacia teplota - 2-8°C, dodávaná teplota - -20°C, dodávaný stav - rehydratovaný roztok., Hodnota / charakteristika: DeStreak Reagent 1 ml; Technické vlastnosti: 3. použitie: izoelektrická fokuzácia, 2D elektroforéza, samostatná aplikácia, zvýšenie rozlíšenia, kapacity naloženia vzorky a reprodukovateľnosť 1D izoelektrickej fokuzácie, vlastnosti: materiál - bezfarebná pevná látka, homogénny polyakrylamidový gél. balenie - 12 stripov, dĺžka stripov - 7 cm (rozmery stripov - 69x3x0.5 mm), pH rozpätie - 4-7, rozpustnosť - nerozpustné v studenej a teplej vode, dodávaný stav - na suchom ľade, skladovacia teplota -20°C, skladovacia doba - 18 mesiacov, Hodnota / charakteristika: Immobhiline DryStrip pH 4-7 - 7cm - 12/pk; Technické vlastnosti: 4.použitie: 2D DIGE, pri použití Immobiline® DryStrip gels, zvýšenie rozpustnosti proteínov, eliminácia zafarbenia pozadia, zabezpečenie optimálnych podmienok pri izoelektrofokuzácii, vlastnosti: materiál - bezfarebná až svelto žltá kvapalina, pH rozpätie - 4-7, rozpustnosť - rozpustné v studenej a teplej vode, balenie - 1 ml , dodávaný stav - 1 ml alikvóty vo vode, riedenie pufru - 50- alebo 200-násobne v rehydratačnom roztoku (urea, CHAPS, Bromphenol blue, destilovaná voda, DeStreak Reagent), skladovacia teplota - 2-8°C, skladovacia doba - 36 mesiacov, Hodnota / charakteristika: IPG-BUFFER PH 4-7, 1 ml; Technické vlastnosti: 5. využitie - 2D elektroforéza na zabránenie vysušenia stripu a vonkajších vplyvov, tekutina, objem 1l, predpokladaný dátum expirácie od dátumu výroby 5 rokov, bezfarebný, bod varu 330°C podmienky uskladnenia 18-25°C, nerozpustný v studenej a horúcej vode, Hodnota / charakteristika: DRYSTRIP COVER FLUID IMMOBILINE, 1 KIT; Technické vlastnosti: 6.využitie - 2D elektroforéza na stabilizáciu proteínov a zabráneniu nešpecifických oxidácií, tekutina, objem 1ml, bezfarebný, podmienky uskladnenia pri 2-8°C (reagent) -20°C (rehydratačný roztok), Hodnota / charakteristika: CYTOPLASMIC / NUCLEAR PROTEIN ENRICHMENT, 1 KIT; Technické vlastnosti: 7.využitie - izolácia proteínov z cytoplazmy a nukleárnych frakcií, obsah balenia - 1ml Fractionation Buffer 1, 1,5ml Fractionation Buffer 2, 30ml Fractionation Buffer 3, 0,1 ml Nonidet® P-40 Substitute, počet extrakcií s jedným balením 20 pre 1 x 106 buniek, podmienky uskladnenia-pri izb. teplote, Hodnota / charakteristika: CYTOPLASMIC / NUCLEAR PROTEIN ENRICHMENT, 1 KIT; Technické vlastnosti: 8.využitie - SDS-PAGE gél na separáciu proteínov, počet v balení 6ks, bezfarebný, rozmery 250 x 110 x 0,5mm, rozsah seprácie 10 120 Mr, separačná zóna 77mm 12,5/2 % T/% C, "stacking" zóna 33mm 6/3 % T/% C, buffer v géli Tris-acetát pH=6,4, podmienky uskladnenia 2-8°C, fyzikálny stav pevný, Hodnota / charakteristika: EXCELGEL 2-D HOMOGENEOUS 12.5%; Technické vlastnosti: 9.využitie - 2D elektroforéza na odstránenie kontaminácie vo vzorkách, obsah balenia - 15ml precipitant, 17,5ml coprecipitant, 50ml wash buffer, 0,25ml wash additive, počet reakcií na balenie 50 vzoriek, podmienky uskladnenia - pri izbovej teplote, wash buffer -20°C, Hodnota / charakteristika: 2-D CLEAN-UP KIT 50, 1 KIT; Technické vlastnosti: 10.využitie - farbenie proteínov, obsah balenia 2 x 5nmol farbičky, fluorescenčná farba modrá, farba obsahu žltá, podmienky uskladnenia -15 - -30°C, svetlo-citlivá, fyzikálny stav pevný, rozpustné v studenej a horúcej vode, Hodnota / charakteristika: CYDYE DIGE FLUOR CY2 MINIMAL DYE; Technické vlastnosti: 11.využitie - farbenie proteínov, obsah balenia 2 x 5nmol farbičky, fluorescenčná farba zelená, farba obsahu červená, podmienky uskladnenia -15 - -30°C, svetlo-citlivá, fyzikálny stav pevný, rozpustné v studenej a horúcej vode, Hodnota / charakteristika: CYDYE DIGE FLUOR CY3 MINIMAL DYE; Technické vlastnosti: 12. využitie - farbenie proteínov, obsah balenia 2 x 5nmol farbičky, fluorescenčná farba červená, farba obsahu modrá, podmienky uskladnenia -15 - -30°C, svetlo-citlivá, fyzikálny stav pevný, rozpustné v studenej a horúcej vode, Hodnota / charakteristika: CYDYE DIGE FLUOR CY5 MINIMAL DYE

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Spectra/Por7 RC Membrane MWCO 1kD, 45mm Flat width, 5 metrov, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: DeStreak Reagent 1 ml, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Immobhiline DryStrip pH 4-7 - 7cm - 12/pk, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: IPG-BUFFER PH 4-7, 1 ml, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: DRYSTRIP COVER FLUID IMMOBILINE, 1 KIT, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CYTOPLASMIC / NUCLEAR PROTEIN ENRICHMENT, 1 KIT, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CYTOPLASMIC / NUCLEAR PROTEIN ENRICHMENT, 1 KIT, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: EXCELGEL 2-D HOMOGENEOUS 12.5%, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2-D CLEAN-UP KIT 50, 1 KIT, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CYDYE DIGE FLUOR CY2 MINIMAL DYE, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CYDYE DIGE FLUOR CY3 MINIMAL DYE, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: CYDYE DIGE FLUOR CY5 MINIMAL DYE, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 7 916,67 20% EUR 16. Január 2018 154097

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×