Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
162 292,84
Konečná suma(Bez DPH):
133 941,66
Zaplatené:
82.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
1200.12
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie prepravy a distribúcie elektriny, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov ...; ... zabezpečenie kompletnej agendy ohľadne zmeny dodávateľa elektrickej energie. Použitie energickej energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014164 / 24ZZS6014164000B / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014186 / 24ZZS6014186000Q / 20 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014390 / 24ZZS6014390001Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014329 / 24ZZS6014329000X / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014413 / 24ZZS6014413000P / 25 /NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014414 / 24ZZS6014414000K / 25 /NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014460 / 24ZZS601446000A / 25 /NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014536 / 24ZZS6014536000S / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014546 / 24ZZS6014546000M / 20 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014699 / 24ZZS60146990007 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014700 / 24ZZS6014700000P / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014703 / 24ZZS6014703000A / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014702 / 24ZZS6014702000F / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014704 / 24ZZS60147040005 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107001071 / 24ZZS7001071000C / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014707 / 24ZZS6014707000R / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014708 / 24ZZS6014708000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014709 / 24ZZS6014709000H / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106014713 / 24ZZS60147130004 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699753 / 24ZZS6014714001Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015242 / 24ZZS6015242000I / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015254 / 24ZZS60152540002 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015255 / 24ZZS6015255000Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015256 / 24ZZS6015256000T / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015257 / 24ZZS6015257000O / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015258 / 24ZZS6015258000J / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015259 / 24ZZS6015259000E / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015260 / 24ZZS6015260000G / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015261 / 24ZZS6015261000B / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015262 / 24ZZS60152620006 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015437 / 24ZZS6015437000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015438 / 24ZZS6015438000H / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015439 / 24ZZS6015439000C / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015441 / 24ZZS60154410009 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015443 / 24ZZS6015443001Y / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015444 / 24ZZS6015444000V / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015445/ 24ZZS6015445000Q / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015451 / 24ZZS60154510003 / 40 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015452 / 24ZZS6015452000Z / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015453 / 24ZZS6015453000U / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015572 / 24ZZS6015572000G / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015574 / 24ZZS60155740006 / 25 / nn / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015575 / 24ZZS60155750001 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 31106015576 / 24ZZS6015576000X / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015581 / 24ZZS6015581000F / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015594 / 24ZZS6015594000V / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015596 / 24ZZS6015596000L / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106015597 / 24ZZS6015597000G / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019339 / 24ZZS6019339000O / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019478 / 24ZZS6019478000Z / 20 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019481 / 24ZZS6019481000R / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019480 / 24ZZS6019480000W / 20 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019785 / 24ZZS6019785000N / 25 /NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106029903 / 24ZZS6029903000L / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106019482 / 24ZZS6019482000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106008728 / 24ZZS6008728000O / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194358 / 24ZZS5194358000N / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107000728 / 24ZZS70007280003 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194362 / 24ZZS5194362000A / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194363 / 24ZZS51943630005 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194364 / 24ZZS51943640000 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105202022 / 24ZZS5202022000V / 25 / NN / 1 ; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194366 / 24ZZS5194366000R / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203074 / 24ZZS5203074000K / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194367 / 24ZZS5194367000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194369 / 24ZZS5194369000C / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194356 / 24ZZS5194356000X / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194228 / 24ZZS5194228000B / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699802 / 24ZZS5203137000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699803 / 24ZZS5203080000Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699804 / 24ZZS5194232000Z / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699805 / 24ZZS51942310003 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699806 / 24ZZS55024750002 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105502475 / 24ZZS5194233000U / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194234 / 24ZZS5194234000P / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194235 / 24ZZS5194235000K / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699810 / 24ZZS5194237000A / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699811 / 24ZZS5194236000F / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699812 / 24ZZS51942380005 / 20 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699813 / 24ZZS7020722000F / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699814 / 24ZZS61198510007 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699815 / 24ZZS51942400002 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194243 / 24ZZS5194243000O / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194245 / 24ZZS5194245000E / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194244 / 24ZZS5194244000J / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203076 / 24ZZS5203076000A / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194246 / 24ZZS51942460009 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203071 / 24ZZS5203071000Z / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194247 / 24ZZS51942470004 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699823 / 24ZZS5194249000V / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 699824/ 24ZZS5194248001Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203120 / 24ZZS5203120000Q / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 13105194250 / 24ZZS5194250000X / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194251 / 24ZZS5194251000S / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 708411 / 24ZZS4000075952F / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106129848 / 24ZZS61298480006 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194261 / 24ZZS5194261000M / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194265 / 24ZZS51942650002 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194269 / 24ZZS5194269000J / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194267 / 24ZZS5194267000T / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194275 / 24ZZS5194275000X / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194272 / 24ZZS5194272000B / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194279 / 24ZZS5194279000D / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194277 / 24ZZS5194277000N / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194282 / 24ZZS51942820005 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106129849 / 24ZZS61298490001 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 702536 / 24ZZS4000058868 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194284 / 24ZZS5194284000W / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106129852 / 24ZZS6129852000U / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194285 / 24ZZS5194285000R / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194290 / 24ZZS51942900009 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194288 / 24ZZS5194288000C / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194321 / 24ZZS51943210002 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194324 / 24ZZS5194324000O / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194323 / 24ZZS5194323000T / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203072 / 24ZZS5203072000U / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194325 / 24ZZS5194325000J / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105203078 / 24ZZS52030780000 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194326 / 24ZZS5194326000E / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194333 / 24ZZS5194333000N / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194332 / 24ZZS5194332000S / 25 / NN / 1 ; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194335 / 24ZZS5194335000D / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194334 / 24ZZS5194334000I / 25 / NN / 1 ; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194336 / 24ZZS51943360008 / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106129851 / 24ZZS6129851000Z / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106137368 / 24ZZS6137368001Y / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194357 / 24ZZS5194357000S / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194229 / 24ZZS51942290006 / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194242 / 24ZZS 5194242000T / 60 / NN / 3 ; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 310594270 / 24ZZS5194270000L / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105194322 / 24ZZS5194322000Y / 60 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105131996 / 24ZZS51319960008 / 100 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107078650 / 24ZZS7078650000G / 40 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107109418 / 24ZZS7109418000M / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107109419 / 24ZZS7109419000H / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117802 / 24ZZS6117802000B / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117805 / 24ZZS6117805000X / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117808 / 24ZZS6117808000I / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117810 / 24ZZS6117810000F / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117811 / 24ZZS6117811000A / 63 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106117814 / 24ZZS6117814000W / 63 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105134851 / 24ZZS51348510003 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105166035 / 24ZZS51660350008 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105134852 / 24ZZS5134852000Z / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106071435 / 24ZZS6071435000A / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105134849 / 24ZZS51348490006 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105202458 / 24ZZS5202458000T / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105189156 / 24ZZS5189156000G / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106071436 / 24ZZS60714360005 / 25 / NN / 3 ; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105134850 / 24ZZS51348500008 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105162898 / 24ZZS51628980007 / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106071437 / 24ZZS60714370000 / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106071439 / 24ZZS6071439000R / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3107020114 / 24ZZS7020114000G / 25 / NN / 1; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105076295 / 24ZZS5076295000X / 63 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3106084185 / 24ZZS60841850005 / 63 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105076296 / 24ZZS5076296000S / 32 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz/ maximálna rezervovaná kapacita / typ rezervovanej kapacity, Hodnota / charakteristika: 3106121353 / 24ZZS6121353000D / 800 / VN / 3 / 385 kW / 1 rok; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105077082 / 24ZZS5077082000N / 160 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105076291 / 24ZZS5076291000G / 80 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 722401/24ZZS4000096520R / 25 / NN / 3; Technické vlastnosti: OM / EIC kód / hodnota ističa v A / napäťová úroveň / počet fáz, Hodnota / charakteristika: 3105196814 / 24ZZS5196814000G / 25 / NN / 1

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: OM 3106014164 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,60; Technické vlastnosti: OM 3106014186 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,05; Technické vlastnosti: OM 3106014390 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,25; Technické vlastnosti: OM 3106014329 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,30; Technické vlastnosti: OM 3106014413 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,90; Technické vlastnosti: OM 3106014414 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,74; Technické vlastnosti: OM 3106014460 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,20; Technické vlastnosti: OM 3106014536 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,60; Technické vlastnosti: OM 3106014546 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,60; Technické vlastnosti: OM 3106014699 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,10; Technické vlastnosti: OM 3106014700 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,10; Technické vlastnosti: OM 3106014703 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 3106014702 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,50; Technické vlastnosti: OM 3106014704 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,60; Technické vlastnosti: OM 3107001071 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,65; Technické vlastnosti: OM 3106014707 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3106014708 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,65; Technické vlastnosti: OM 3106014709 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,71; Technické vlastnosti: OM 3106014713 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,36; Technické vlastnosti: OM 699753 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,05; Technické vlastnosti: OM 3106015242 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,88; Technické vlastnosti: OM 3106015254 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OM 3106015255 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,85; Technické vlastnosti: OM 3106015256 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,86; Technické vlastnosti: OM 3106015257 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,35; Technické vlastnosti: OM 3106015258 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,87; Technické vlastnosti: OM 3106015259 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,27; Technické vlastnosti: OM 3106015260 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,27; Technické vlastnosti: OM 3106015261 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,28; Technické vlastnosti: OM 3106015262 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,39; Technické vlastnosti: OM 3106015437 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,20; Technické vlastnosti: OM 3106015438 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,90; Technické vlastnosti: OM 3106015439 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,45; Technické vlastnosti: OM 3106015441 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,50; Technické vlastnosti: OM 3106015443 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OM 3106015444 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,25; Technické vlastnosti: OM 3106015445 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,06; Technické vlastnosti: OM 3106015451 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,35; Technické vlastnosti: OM 3106015452 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,35; Technické vlastnosti: OM 3106015453 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,50; Technické vlastnosti: OM 3106015572 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,50; Technické vlastnosti: OM 3106015574 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 3106015575 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,20; Technické vlastnosti: OM 3106015576 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: OM 3106015581 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3106015594 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,40; Technické vlastnosti: OM 3106015596 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3106015597 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,35; Technické vlastnosti: OM 3106019339 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,05; Technické vlastnosti: OM 3106019478 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,23; Technické vlastnosti: OM 3106019481 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,24; Technické vlastnosti: OM 3106019480 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: OM 3106019785 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,97; Technické vlastnosti: OM 310629903 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,85; Technické vlastnosti: OM 3106019482 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,05; Technické vlastnosti: OM 3106008728 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,34; Technické vlastnosti: OM 3105194358 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: OM 3107000728 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,39; Technické vlastnosti: OM 3105194362 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,08; Technické vlastnosti: OM 3105194363 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,06; Technické vlastnosti: OM 3105194364 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: OM 3105202022 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,90; Technické vlastnosti: OM 3105194366 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: OM 3105203074 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,05; Technické vlastnosti: OM 3105194367 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,35; Technické vlastnosti: OM 3105194369 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: OM 3105194356 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,13; Technické vlastnosti: OM 3105194228 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,55; Technické vlastnosti: OM 699802 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,85; Technické vlastnosti: OM 699803 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,84; Technické vlastnosti: OM 699804 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,78; Technické vlastnosti: OM 699805 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,30; Technické vlastnosti: OM 699806 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,14; Technické vlastnosti: OM 3105502475 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,23; Technické vlastnosti: OM 3105194234 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,25; Technické vlastnosti: OM 3105194235 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,09; Technické vlastnosti: OM 699810 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,55; Technické vlastnosti: OM 699811 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,70; Technické vlastnosti: OM 699812 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,81; Technické vlastnosti: OM 699813 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,02; Technické vlastnosti: OM 699814 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,78; Technické vlastnosti: OM 699815 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,47; Technické vlastnosti: OM 3105194243 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,90; Technické vlastnosti: OM 3105194245 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,11; Technické vlastnosti: OM 3105194244 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,71; Technické vlastnosti: OM 3105203076 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,70; Technické vlastnosti: OM 3105194246 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,92; Technické vlastnosti: OM 3105203071 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,85; Technické vlastnosti: OM 3105194247 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,91; Technické vlastnosti: OM 699823 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,30; Technické vlastnosti: OM 699824 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,44; Technické vlastnosti: OM 3105203120 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,14; Technické vlastnosti: OM 3105194250 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,70; Technické vlastnosti: OM 3105194251 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 708411 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3106129848 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105194261 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,20; Technické vlastnosti: OM 3105194265 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105194269 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,79; Technické vlastnosti: OM 3105194267 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,16; Technické vlastnosti: OM 3105194275 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105194272 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: OM 3105194279 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 3105194277 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,16; Technické vlastnosti: OM 3105194282 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,70; Technické vlastnosti: OM 3106129849 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,43; Technické vlastnosti: OM 702536 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 3105194284 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OM 3106129852 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,04; Technické vlastnosti: OM 3105194285 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,20; Technické vlastnosti: OM 3105194290 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,15; Technické vlastnosti: OM 3105194288 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,15; Technické vlastnosti: OM 3105194321 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,15; Technické vlastnosti: OM 3105194324 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,40; Technické vlastnosti: OM 3105194323 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105203072 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,40; Technické vlastnosti: OM 3105194325 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OM 3105203078 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,50; Technické vlastnosti: OM 3105194326 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,11; Technické vlastnosti: OM 3105194333 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,90; Technické vlastnosti: OM 3105194332 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,95; Technické vlastnosti: OM 3105194335 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,15; Technické vlastnosti: OM 3105194334 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,30; Technické vlastnosti: OM 3105194336 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,25; Technické vlastnosti: OM 3106129851 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,50; Technické vlastnosti: OM3106137368 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105194357 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 3105194229 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,67; Technické vlastnosti: OM 3105194242 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OM 3105194270 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,20; Technické vlastnosti: OM 3105194322 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: OM 3105131996 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: OM 3107078650 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,60; Technické vlastnosti: OM 3107109418 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OM 3107109419 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: OM 3106117802 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: OM 3106117805 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,50; Technické vlastnosti: OM 3106117808 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,40; Technické vlastnosti: OM3106117810 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,90; Technické vlastnosti: OM 3106117811 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,70; Technické vlastnosti: OM 3106117814 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,87; Technické vlastnosti: OM 3105134851 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,62; Technické vlastnosti: OM 3105166035 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,86; Technické vlastnosti: OM 3105134852 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,45; Technické vlastnosti: OM 3106071435 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,13; Technické vlastnosti: OM 3105134849 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,96; Technické vlastnosti: OM 3105202458 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,50; Technické vlastnosti: OM 3105189156 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: OM 3106071436 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,41; Technické vlastnosti: OM 3105134850 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,20; Technické vlastnosti: OM 3105162898 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,50; Technické vlastnosti: OM 3106071437 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: OM 3106071439 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: OM 3107020114 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,42; Technické vlastnosti: OM 3105076295 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,72; Technické vlastnosti: OM 3106084185 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,20; Technické vlastnosti: OM 3105076296 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: OM 3106121353 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 732; Technické vlastnosti: OM 3105077082 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 105; Technické vlastnosti: OM 3105076291 , predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: OM 722401, predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,80; Technické vlastnosti: OM 310516814, predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,78

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Východoslovenská energetika a.s. 1 160 730,00 20% EUR 20. December 2017 153455

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×