Obstarávanie

Združená dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Dolné Saliby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
127712.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie po dobu 12 mesiacov do odberných miest (OM) špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia neobmedzenej zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.; Distribučná sadzba pri každom odbernom mieste je: C2-X3

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM č. 1 - EIC: 24ZZS3017810000L, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 7905 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 2 - EIC: 24ZZS3017794000Y, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 6151 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 3 - EIC: 24ZZS30177930002, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 16 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 6100 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 4 - EIC: 24ZZS30177920007, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 16 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 2775 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 5 - EIC: 24ZZS3017791000C, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 7266 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 6 - EIC: 24ZZS3017813006, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 2595 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 7 - EIC: 24ZZS301780000R, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 63 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 1181 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 8 - EIC: 24ZZS3017809000J, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 32 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 6545 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 9 - EIC: 24ZZS3017796000O, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 50 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 3265 kWh(VT: 1493 kWh + NT: 1772 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 10 - EIC: 24ZZS3017808000O, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 40 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 20 381 kWh(VT: 3801 kWh + NT: 16 580 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 11 - EIC: 24ZZS3027755007, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 13 068 kWh (VT: 6074 kWh + NT: 6994 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 12 - EIC: 24ZZS3017797000J, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 855 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 13 - EIC: 24ZZS3051530005, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 573 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 14 - EIC: 24ZZS3017807000T, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 1287 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 15 - EIC: 24ZZS3017828000C, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 2669 kWh (VT: 1712 kWh + NT: 957 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 16 - EIC: 24ZZS6089450000O, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 13 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 1011 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 17 - EIC: 24ZZS7073408000N, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 165 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 18 - EIC: 24ZZS30277810009, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 1 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 19 - EIC: 24ZZS3017803000C, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 2099 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 20 - EIC: 24ZZS30469580005, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 1084 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 21 - EIC: 24ZZS30178040007, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 5477 kWh (VT: 4500 kWh + NT: 977 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 22 - EIC: 24ZZS3017802000H, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 40 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: JT – 4368 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 23 - EIC: 24ZZS3017806000Y, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 25 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 3785 kWh(VT: 1724 kWh + NT: 2061 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 24 - EIC: 24ZZS3017805002, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 40 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: 4231 kWh (VT: 3602 kWh + NT: 719 kWh); Technické vlastnosti: OM č. 25 - EIC: 24ZZS6010830000W, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 50 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber:JT – 14 225 kWh, rezervovaná kapacita: 150,000 A; Technické vlastnosti: OM č. 26 - EIC: 24ZZS7074620000T, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 16 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 394 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 27 - EIC: 24ZZS7101887000L, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 16 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 395 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 28 - EIC: 24ZZS7101886000Q, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 16 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 535 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 29 - EIC: 24ZZS4000051379E, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 6 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 1769 kWh; Technické vlastnosti: OM č. 30 - EIC: 24ZZS4000030781S, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 3 fázy, Predpokladaný ročný odber: JT – 371 kWh ; Technické vlastnosti: OM č. 31 - EIC: 24ZZS3017795000T, Hodnota / charakteristika: Napäťová úroveň: NN, istič 20 A, 1 fáza, Predpokladaný ročný odber:JT – 5186 kWh

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba všetkých OM za rok 2018, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 127712

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TWINLOGY s. r. o. 1 0,00 0% EUR 8. December 2017 152646

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×