Obstarávanie

Prístroj na real-time qPCR, master mix so SYBR Green


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 965,00
Zaplatené:
99.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pre-formulovaný, optimalizovný, univerzálny 2X master mix obsahujúci SYBR Green, pre real-time PCR pre amplifikáciu cieľových sekvencií s pomocou setu primerov a templátu. Požadujeme:; - duálny hot-start mechanizmus pre vysokú špecificitu pomocou Dual-Lock Taq DNA polymerázy;- vysokú reprodukovateľnosť CT s vysokým dynamickým rozsahom;- prítomnosť UDG a dUTP na prevenciu carryover kontaminácie a falošne pozitívnych výsledkov;- stabilita pripravených reakcií do 72 hodín;- kompatibilita s väčšinou real-time qPCR;- možnosť behu v normálnom i Fast móde; 2x mix obsahuje SYBR Green farbivo, Dual-Lock Taq DNA Polymerázu, dNTP so zmesou dUTP/dTTP,termolabilná UDG, ROX pasívna referencia, optimalizovaný systém tlmivých roztokov. Balenie obsahuje 10 X 5 mL skúmaviek, postačuje pre 5000 20-µL reakcií (10 µL Master Mixu na reakciu). Dve balenia.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Life Technologies s r.o. 1 14 965,00 0% EUR 8. December 2017 152522

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×