Obstarávanie

Tesnenia, spojovací materiál, remene, hadice na autobusy Mercedes Benz Capacity


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
208 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
172 333,33
Zaplatené:
82.49%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44165000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podľa špecifikácie zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.Viko ventilu A4570100330, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.Koleno vod priem.60 -hadica  A6285010782, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.Koleno vod.Al -príruba vod.  A4962010231, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.Koleno vod.Al -príruba vod.  A4572030130, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Spojka vzduchu  A0059979189, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.Spojka vzduchová  A0049974289, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 24, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7.Spojka  A0059970989, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8.Spojka vzduchová A0049974389, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9.Spojka vzduchová A0049973089, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10.Klinový rmeň 6PK 2271   A0149970492, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11.Trubka oleja -potrubie  A4571800720, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.Trubka oleja-potrubie   A4571800620, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13.Trubka  A4571800920, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14.Tesnenie ventil vika A4570160221, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15.Skrutka list.pera N910105016002, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16.Skrutka  A0009978134, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17.Tesnenie  A6013510080, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18.Guma stabil.zad.nápr.vnútor.A9043261081, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19.Púzdro páky zad.stab. A601321035064, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 20.Kryt vonkajší A6286910230, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21.Silenblok -úchyt kard.stred  S26393, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22.Silentblok-púzdro A9013230285, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23.Silentblok  A0002372012/A0032371112, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24.Silentblok A0032371112, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25.Držiak A0008212614, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26.Krúžok A0008210483, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 27.Skrutka kola  A0004012371, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 23, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28.Matica kola  A0004010672, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 35, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29.Doska vrchná podušky -doraz  A6283200535, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30.Spodná základňa podušky A6283200318, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31.Matica M24x1,5-14H  A0029909550, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32.Rozperka sp.rameno2.3.4.nápr.A6283330005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33.Rozperka hor 4.nápr.-rameno A6283331905, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 22, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34.Rozperka hor. 3.nápr.-rameno A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35.Silentblok rozperky  S3223061001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 36.Silentblok -sada A0003302011/S3223061001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 139, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37.Skrutka náboja kola  N000000005574, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 38.Skrutka A0029903522/N000000005564, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 39.Skrutka rozp. M18x1,5x130 N000000005568, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40.Skrutka rozp. M18x1,5x140  N000000005569, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41.Matica rozper tyče M18x1,5 N000000005707, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42.Tyč ľavá  A6283200889, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 43.Tyč pravá  A6283200989, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44.Držiak -objímka pred.stabili A9013230288, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45.Púzdro pred.spod.ramena A9013330214, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46.Púzdro pred.stabil.hl.vnútor.A9043230085, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 47.Rameno ovládacie pr.nápravy A0003301107, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48.Tyč spojovcia riadenia A9014600205, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 49.Guľ.čap spod.otoč.čapu A9013331227, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 50.Vysúšač A0024315715, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 51.Ventil Ad Blue  A0034318906, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 52.Ventil  A0044293844, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 53.Ventil trojcestný A0048301684, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 54.Venti spätný A4570700246, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 55.Ventil  A0054296644, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 56.Uloženie gumenné-spona A0059970189, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 57.Potrubie  vodné -hadica  A6285016457, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 58.Gumové uloženie hadice hydra A6285530486, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 59.Držiak gum.uloženia  A6285510001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 60.Hadica A6288306615, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 61.Hadica A0048306815, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 62.Trubka-hadica klimatiz.vrch. A6288308696, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 63.Trubka-hadica klimatiz.spod. A6288303696, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 64.Trubka-hadica klimatiz  zad. A6288303596, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 65.Tesnenie A0008312998, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 66.Hadica   A0002710985, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 67.Držiak trubiek  A6288323013, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 68.Koncovka A3574920814/A3574920514, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 69.Skrutka točne M10x20  A0039904105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 37, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 70.Skrutka točne M8x12  N000000002482, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 71.Púzdro vál.točne A6288900301/A6288900401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 72.Podložka -tesnenie A0008990492, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 18, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 73.Krúžok zberný A0015534760, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 16, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 74.Podložka -tesnenie A0008990392, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 75.Sacie potrubie A6285205401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 76.Pr.čl.-výf.potr. A6284904119/A6284904219, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 17, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 77.Trubka A4571402355, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 78.Príruba-konektor A6284922809, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 79.Skrutka výfuk.potrubia A0009908712, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 57, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 80.Páska-objímka výfuku A0004921540, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 81.Doraz A3019970686, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 82.Závitová vložka -matica A0009845521, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 83.Závitová vložka -matica A0009845521, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 84.Spona N916016028204, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 85.Spona  N000000003529, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 86.Spona A0019951842 28/15 B RSG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 87.Spona -klip  A0009909491, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 88.Spona  N000000007537 28/20 16016-B RSGU, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 89.Spona-clip na vonk.lištu A0009881169, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 90.Spona-clip -matica A0049941245, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 91.Spona-clip-poistka  A0049941345, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 92.Spona-clip A0009908891/A0009906391, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 93.Spona-clip A0019954210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 94.Kĺb otočný A6285420117, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 95.Držiak A3115041940, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 96.Držiak A3115042040, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 97.Podbeh A6286301940, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 98.Držiak krytu zad.kamery  A3016145014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 99.Držiak krytu zad.kamery A6288272256, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 100.Konzola-držiak pr.nárazn.pr.A6288854014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 101.Konzola-držiak pr.nárazn.ľ..A6288853914, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 102.Konzola  A6288801614, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 103.Konzola  A6288804014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 104.Konzola pr.rohu náraz-držiak A6288803014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 105.Konzola -držiak  A6288209214, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 106.Konzola  -držiak 738 mm  A6288264414, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 107.Konzola  zad.svet pr-držiak  A6288209414, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 108.Držiak obloženia stropu A6286971327, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 109.Konzola 738mm ľavá -držiak A6288264314, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 110.Konzola zad.svetla ľa-držiak A6288209314, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 111.čap-gulička A0009913015, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 112.Uloženie pr.nárazníka-uzáver A9417500184, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 113.Rám pred.krytu-držiak  A6288802114, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 114.Konzola-držiak zad.hml.svetl A6288803114, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 115.Držiak-nosník  zad-ľavý A6286412410, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 116.Konzola-držiak   A6286832514, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 117.Konzola-držiak  A6286830214, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 118.Konzola-držiak  A6286801514, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 119.Konzola-držiak   A6285046040, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 120.Konzola ľavá A6288208314, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 121.Konzola rohu zad.náraz.ľ.A6288802914, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 122.Nit plastový A1269900192, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 123.Nit  A1269900292, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 148, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 124.Nit závitový A0009845421, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 125.Krúžok tesniaci N000000001074, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 126.Krúžok tesniaci  A0269970948, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 127.Prechodka tesniaca A0009985705, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 128.O-krúžok A0219978145, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 129.O-krúžok A0219978445, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130.Západka  A6287551749, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 131.Jazýček zámku  A6287551349, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 68, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 132.Uhol  A6286920212, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 133.Čap-zaisťovák spod.krytu A0009846436, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 92, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 134.Lišta  dorazu dverí A6287200378, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 135.Lišta dverí  P  A62872003787E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 136.Lišta vonk.horná  A6286982001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 137.Lišta dverí ľ  A6287200478/A62872004787E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 138.Lišta vonk.horná A6286982001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 139.Lišta pod s. A6286870407A0/A6286871407A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 140.Lišta za 4.dverami A6286370819, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 141.Profil  Al -lišta A6286840122, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 142.Púzdro spodné tyče dverí A0007232327, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 143.Krúžok zámku A6287550021, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 144.Doraz dverí -vodítko   A0007430039, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 145.Doraz dverí -vodítko A0007430139, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 146.Guma dverí  A0029874333 / 002987433310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 147.Tesnenie dverí horné  A0007350398, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 148.Tesnenie gumové  A0099873951, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 149.Tesnenie spodné  A0007350498, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150.Tesnenie dverí č.2,3,4  A0099874051, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 151.Podložka čalunenia A0059908340, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 152.Základňa drži pr.zrk-platňa A0008116511, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 153.Základňa pr zrkadla-držiak  A0008110425, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 154.Nálepka ,,Núdzový východ´´ A6288173382, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 155.Štítok   BLUETEC  A9438170420, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 156.Nápis  Capacity  A6288179282, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 157.Nápis Mercedes-Benz  A6288174622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 158.Hviezda  Mercedes  A6288100018, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 159.Spona-páska A0009957942/A0019952542, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 18, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160.Pilier zadný ľavý /stípik/  A6286471104, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 161.Svorka  A0009956035, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 162.Bezpečnostné kladivko kompl. A0008680585, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 34, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 163.Opierka sedadla  ľavá A6289430636, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 164.Uloženie rámu-vodítko  A6289400013, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 165.Poistka A2019880511, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 166.Madlo sedadla A6289430736/A62894307367E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 167.Ochrana madla  A6288151365, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 16, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 168.Ochran madla A6288152165/A62881521656E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 169.Kryt madla A6329190120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170.Upevňovací pás-lišta  A3068150262, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 171.Upev.pás-lišta A6288151162/A62881511626E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 172.Púzdro vypínača-adaptér  A6115400066, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 173.Tesnenie hmlového svetla A0018265380, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 174.Závitová vložka-tesnenie A0009889625, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 90, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 175.Spojka T-kus A0049971689, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 176.Spojka palivovej trubky A0049978789, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 177.T-spojka palivovej trubky A0029905370, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 178.L-spojka palivovej trubky A0039901171, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 179.Koleno paliv.trubky nádrže  A0049978689, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 180.Tesnenie  N007603018101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 181.Spojka  A3609970135, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 182.Stieratko  A0018200745, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 183.Rameno stierača pravé A6288200244, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 184.Rameno stierača ľavé A6288200144, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 185.O-krúžok  riad.jedn.AD-Blue A0189979245, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 186.Tesnenie pinu A0005456980, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 187.Pin konekt.motor.vent.kúr.A0065453226, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 188.Klip-spona hadičky ostrekov A0079889678, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 189.Ven.radiálny-odpor SPHEROS A0038301108, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 190.Ventil pretlakový  /mazania/ A0009977710, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 191.Spojka tlak.hadice mazania A0039970089, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 192.Zatváranie krytu A0008692172, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 193.Ventil A0009109438, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 194.Opierka ruky A0009706601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 195.Silentblok-gumenné lôžko A3225040212, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 157, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 196.Tyčka stabilizátora ľ A6283201289, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 197.Tyčka stabilizátora p A6283201389, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 198.Matica M20x1,5  A9709900051, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 199.Ventil dvojcestný A0044291544, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 200.Držiak sedadla ľavý A62897103057E87, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 201.Držiak sedadla pravý A62897104057E87, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 202.Klinový remeň A0029934196, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 28, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 203.Hadica A0008312488, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 18, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 204.Hadička A0005501359/Q89199956304, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 205.Sedák A6289200021GO, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 206.Krúžok mazací D náprava A9574650526, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 207.Tesnenie A0005457280, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 208.Trubka vymedzovacia A0002710165, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 209.Držiak A0002770840, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 210.Ventil spätný ostrekovača A0008600862, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 211.Sedadlo vodiča A0029105930, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 212.Držiak A6288850240, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 213.Držiak pásky A6288802714, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 214.Páska A6287500164, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 215.Záves A6287510251, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 216.Ventil A9574600084, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 217.Skrutka N000912010225, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 218.Panel-guma A6286803606, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 219.Kolienko centr.mazania A0069974789, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 220.Skrutka A6283320174/A6293320174, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 221.Matica A6293320072, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 222.Vymedzov.podložka A0249975647, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 107, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 223.Krúžok-tesnenie A6293340015, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 224.Ložisko A6289810001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 105, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 225.Krúžok A0003322252, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 226.Valček A6289921201, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 227.Držiak na madlo A3578155014C4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 228.Ložisko (tyče dverí) A0089816725, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 229.Vrchné rameno (tyče dverí) A6287630137, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 230.Výškové nastavenie sedadla A0009107736, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 231.Podložka A6287510197, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 232.Logo A6288170216, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 233.Hadica(nádoby ostrekovača) A6288600392, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 234.Nádoba ostrekovača A6288600060, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 235.Skrutka rozperky N000000005727, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 236.Guľ.čap-zadný nárazník A6280230074, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 237.Tesnenie olejovej vane A4570140222, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 238.Tesnenie A0279979348, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 239.Tesnenie N917003040007/A3559970149, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 240.Skrutka M8x35 N000000002815, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 241.Skrutka M8x128 A0079902501, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 242.Kryt senzorového natočenia A6284651040, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 243.Opr.sada vrch.ramena A nápr.A6283300807, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 46, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 244.Rameno spodné A6283330005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 245.Tlmič sedadla A0009107336, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 246.Výškové prestavenie A0009107536, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 247.Hadička centr.mazania A0009970479, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 248.Poistná podložka (400A) N000000002682, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 249.Propor. A0054296944/A006429024428, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 250.Remenica A6281550415, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 251.Guľ.čap riadenia A0004608948/A0024600148, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 252.Guľový čap riadenia (poz.82) A0014603648, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 253.Guľový čap riadenia (poz.30) A0014604348, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 254.Guľový čap riadenia (poz.40) A0014604448, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 255.Tlmič sedadla vodiča A0029804664, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 256.Skrutka A0004622371, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 257.Držiak  A6288325814, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 258.Uloženie A0005531086, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 259.Platňa A0005534441, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 260.Skrutka N304017006027, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 261.Držiak A6288303014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 262.Tesnenie A0009979149, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 33, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 263.Držiak A6286830134, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 264.Madlo-výk.lož. A0008151938/A00081519388E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 265.Hadica vodná A6285015882, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 266.Zapaľovacie káble-sada A0001501919, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 267.Skrutka brzdového kotúča N000000002576, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 268.Vodná hadica prevodovky A0002711085, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 269.Uloženie-silentbloky A0008902601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 270.Ťažné oko A6323100062, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 271.Čap ťažného oka A9413100007, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 272.Zaistenie čapu N011024004000, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 273.Uzatvárací ventil  A0004710083, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 274.Gumený krúžok  A0005452839, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 275.Kontaktná pružina  A0115457726, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 16, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 276.Zátka  A0015454083, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 277.Vodná trubka A4572007152/A4572005352, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 278.Matica A0009903360, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 279.Matica M24x1,5  A0019905451, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 280.Kryt streš.ventilátora A0008356718, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 281.Hadica redukovaná A0015015082, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 282.Spojka vzduchová A0049973889, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 283.Hadica vzduchová kompresora A0014292735, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 284.Redukcia A0089970889, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 285.Štartér A0071510401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 286.Podložka A6299730036, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 287.Lakťová opierka A6299700104, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 288.Kryt  A6299730228, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 289.Podložka A6299730096, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 290.Matica  A0059901551, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 291.Podložka  N000000003386/N006902011102, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 292.Doska A6287550211, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 293.Podložka A6287550197/A6287550297, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 294.Kĺb A0008152038, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 295.Silentblok horná rozperka S3222321101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 296.Vzduchová hadica A0014292735, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 297.Držiak  A6282340240, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 298.PNMK ventil A0009975512, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 299.Skrutka - lišta dverí  A0009903429, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 300.Nitovacia matica A0009845221, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 301.Skrutka N910105008039/N910143008002, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 302.Matica N913023008003/N000000003175, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 303.Vrch.držiak tyče dverí pravý A0007232027, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 304.Zaistenie  A6288900079, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 305.Skrutka M6x16  N000316006040, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 306.Potrubie  A0008310723, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 307.Redukcia potrubia  A0008352251, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 308.Spona  N000000002775/N000000000671, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 309.Držiak  A6288326014, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 310.Podtlakový ventil A0004769532, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 311.Objímka A0039971771, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 312.Riad.jedn.prevodovky repas A140270060680, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 313.Matica A0009902054, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 314.Panel A0005456160, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 315.Hadica naftová A6284703575/A6284700275, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 316.Dekel  A6286845418, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 317.Skrutka A3269900163, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 318.Tesniaci krúžok  N000000001066, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 319.Tesnenie výfuk.potrubia  A4571420780, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 320.Mriežka vetracia A6287500044, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 321.Nátrubok A9060170524, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 322.Tesniaci krúžok A5419970645, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 323.Silentblok ľavý A6282402417, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 9, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 324.Silentblok pravý A9412417713, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 325.Pl.kryt točne A62869285036E/A6286928503, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 326.Trubka vstrekovačov A4600700033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 327.Ventil A0001530759, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 328.Vzpera sedadla A002450028, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 329.Odpadová rúrka A4570702138, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 330.Držanie-klip  A0039911470, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 331.Vodiaca trubka A4570180116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 332.Držiak rozperiek A0003310163, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 333.Spojka hadice - sada A0029906071, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 334.Tesnenie A0059976071, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 335.Roleta bočná A0028102120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 336.Držiak  A0018112314, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 337.Spojenie A0275451426, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 338.Držiak tiahla A6283200489, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 339.Čap tiahla N071803013208, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 340.Držiak A6283200943, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 341.Púzdro valca točne A6288900401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 342.Madlo dverí A6287230109AO/A6287230109, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 343.Matica A0009903150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 344.Skrutka A0039903105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 345.Tesnenie A4571400080, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 346.Kryt A0004623223A1, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 347.Kryt na strane retardéra A0004623423A1, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 348.Kryt boč.Ľ.pod kabínou vod.A6286304507, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 349.Ventil vodný  A0008322072, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 350.Hadica v točni A0005500456, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 351.Kryt-spojler zadný A6286571733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 352.Tesnenie zvodu A6287210580, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 353.Páska A0079896585, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 354.Tesnenie A6287210480, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 355.Pánt A3017550211, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 356.Tlmič dverí  A0007630764, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 357.Kryt   A0008300380, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 358.Skrutka ventil A0004610871, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 359.Cievka ventilu  A0001549025, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 360.Súprava drážka - ložisko A0009806215, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 361.Podložka A6289900440, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 362.Klinový remeň široký A0019933296, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 24, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 363.Tlmič na dvierka A0019807164, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 364.Valček horného ramena A6289921301, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 365.Plynová pružina A0029808364, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 366.Púzdro A6283220050, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 367.Teleso púzdra A6283260060, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 368.Skrutka N910105014019/N000000005721, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 369.Uchytenie potenciometra A0019912171, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 370.Sedadlo vodiča - otáčanie A0009105871, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 371.Zásobník tlaku-ventil A0054327401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 372.Pastorok A0011514413, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 373.Ložisko A0001514349, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 374.Tesnenie A0149975645, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 375.Ventil A0004668191, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 376.Sada tesnenia A0004661980, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 377.Regulačný ventil/190BAR  A0015501655, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 378.Oblož. stropu 1351x668x1,8  A3116951328, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 379.Vnútorný kryt zámku dverí A62876619567E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 380.Silentblok mot. A6282402717/ A6282401817, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 381.Podložka A0003323852, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 29, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 382.Tlaková hadica A6284603743, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 383.Tesnenie sacieho potrubia  A4571420180, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 384.Štift  A0019904205/A0019904605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 385.Matica A0009903150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 386.O krúžok A0279977948/A0289976348, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 387.Držiak spodný A0008110360, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 388.T-spojka A0009970567, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 389.Kompletná remenica A6280300303, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 390.Hadica A9018325123, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 391.Hadica A6122030182, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 392.Silentblok list.pera Ľ A9013220084, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 393.Silentblok list.pera P A9013220184, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 394.Silentblok pozícia č.41 Ľ A9013222119, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 395.Silentblok pozícia č.41 P A9013222219, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 396.Silentblok pozícia č. 47 A9013222619, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 397.Remeň 2271  A014997049264, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 398.Piest A4570302637, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 399.Tesniaci o-krúžok A4579971145, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 400.Skrutka ojnice A4420380071, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 401.Tesniaci krúžok A4609970145, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 402.Tesnenie A4600110159, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 403.Vedenie A6284608162, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 404.Príruba A9433340945, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 405.Matica A0029908150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 406.Náboj A9433301225, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 407.Krúžok A9433340115, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 408.Impulzný ovládač A0008221521, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 409.Opravárenská sada A0005860783, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 410.Uzatvárací ventil A0004710283, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 411.Tlmič sedadla A0029804564, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 412.Púzdro horné tyče dverí A0007231927, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 413.Držiak alternátora A6282300040, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 414.Spätný ventil A0004707693, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 415.Modul kontr. žiaroviek A0015432415, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 416.Brzdová hadica prvého kola A6284202148, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 417.Kryt A0005467735, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 418.Vymedzovací krúžok A0009940619, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 419.Poistný krúžok N000472100000, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 420.Hadica doplnkového riadenia A9579970382, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 421.Opierka ruky ľavá A0009706401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 422.Operadlo sedadla vodiča A0009108807, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 423.Sedák sedadla vodiča A0029105930, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 424.Skrutka N007337004001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 425.Kúželové ložisko A0003501349, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 426.Skrutka kola A0004011871, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 241, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 427.Opravárenská sada A0003501549, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 428.Skrutka valca točne N000912010241, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 429.Zámok vnútorných krytov A0009803330, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 430.Ložisko valivé A0109810201, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 431.Opr.sada zvislého ramena A6293300020, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 432.Nosič náboja A0003570605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 433.Podložka A0003510188, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 434.Kotúč A0033531648/A0013532977, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 435.Venec A00039810712/A0029818312, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 436.Krúžok A0019932326, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 437.Kotúč A0003531548/A0013532877, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 438.Kúželové ložisko A0029806602, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 439.Okrúžok A0259975848, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 440.Krúžok A0019932726, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 441.Kryt ramienka A0008246049, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 442.Medzikus N000000007542, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 443.Kolienko A0049971089, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 444.Skrutka A0009978134, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 18, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 445.Tesniaci krúžok A0269971248, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 446.Čap A9433320406/A0003320306, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 447.Ihlové ložisko horné-spodné A0219811310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 448.Držiak A6293310240, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 449.Gumový profil A0009854845, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 450.Krúžok A0023534477, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 451.Veniec A0029819612, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 452.Kotúč A0023535377, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 453.Matica A0009903260, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 454.Okrúžok A0259975948, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 455.Držiak strmeňa A0004213806, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 456.Tesniaci krúžok A0249972848, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 457.Veko A0003520188, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 458.Skrutka M14x1,5x45  A0019907720, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 459.Poloos krátka A0003574101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 460.Držiak  A0005041114, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 461.Podložka z fólie-točňa A0009830883, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 462.Okrúžok A0039979048/A0249976348, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 463.Okrúžok A0039978945/A0259975648, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 464.Tyčka na poduškový ventil A3573200289, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 465.Guľ.čap k poduš.ventilu N000000006406, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 466.Vyrovnávacia podložka 2,75mm A0013537377, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 467.Vyrovnávacia podložka 2,8 mm A0013537477, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 468.Vyrovnávacia podložka 2,85mm A0013537577, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 469.vyrovnávacia podložka 1,67mm A0023530977, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 470.vyrovnávacia podložka1,70mm A0023531077, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 471.vyrovnávacia podložka 1,73mm A0023531177, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 472.valivé ložisko A0099819801, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 473.vyrovnáv.podložka 0,55 mm A0003539677, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 474.ozubené kolo 21 zubov A0003530810, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 475.hydraulická pumpa A4572360505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 476.okrúžok pumpy A0119976245, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 477.okrúžok príruby A9062340280, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 478.sada tesnenia A0005861523, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 479.Magnetický ventil A0002777235, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 480.Rýchloventil A0004302468, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 481.Hadica 60x72x100 mm  N000000005008, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 482.Páska  N000000003529, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 483.Držiak  A3115041640, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 484.Tlakový spínač A0091534728, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 485.Okrúžok A1408320699, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 486.Nosník A6286402114A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 487.Prítlačný kus A4571810024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 488.Kryt  A6286832915, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 489.Tesniaci krúžok A0239972747, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 490.Valivé ložisko A0109817101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 491.Kolo shruškou prevod 38:21 A0003508339, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 492.Valivé ložisko 41 mm A0089813401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 493.Hadica klimatizácie v točni A0078304615, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 494.Lož.prevodu difer.(50 mm) A0109816801, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 495.Gul.čap N071803010103/N000000004467, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 496.Gum.tesnenie zámku dverí A0007667995, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 497.Ventil A9704700193, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 498.Sada aretácie sedadla A0009101361, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 499.Platňa ľavá A0008960011, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 500.Brzdová hadica 1590 mm A6284201648, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 501.Brzdová hadica 1720 mm A6284201748, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 502.Zad.poloos krát. A0003574101/A0003571801, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 503.Odkalovač filtra A0004773516/A0004772516, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 504.Tlmič pruženia A0009980846, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 505.Držiak A6284903140, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 506.Držiak A6284908840, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 507.Skrutka M 10x60  N910105010003, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 508.Servočerpadlo riadenia A0024605180, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 509.Kryt hasiaceho prístroja A0008601160, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 510.Kolienko A0004294938, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 511.Redukcia A0019970070, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 512.Expanzný ventil A00038309584, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 513.Držiak A6286500117, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 514.Držiak A6286500017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 515.Držiak tyče stabilizátora A6283260563, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 516.vodiaci kolik N000000006657, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 517.rameno C nápravy zadné ľavé A0003200970, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 518.skrutka N910105016003/N000000005534, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 519.Tlmič predný A6283231100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 520.Koliesko oblúku točne A0005560013, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 521.Vodné hadice točne A6285500460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 522.Plastový kryt A62869215027E86, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 523.SkrutkaM8x20 N910105008026/910105008026, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 524.Expanzný ventil A0048303184, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 525.Pozič.svetlo-zad.brz.doplnk. A0008261344, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 526.Platňa S375418137008001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 527.Predné veko alternátora A0001541049, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 528.Ložisko alternátora A0059812125, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 529.Ložisko A0049811401, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 530.Vymedzovací krúžok A0001540051, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 531.Platňa pravá A0008960211, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 532.Vymedzovacia podložka A0009940009, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 533.Ložiskový krúžok A0003531648, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 534.Kužel.ozub.koliesko A0003531110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 535.Veniec A 0039810712, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 536.O-krúžok  A0259977045, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 537.Skrutka alternátora A0001501672, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 538.Ventil sedadla vodiča A0008004878, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 539.Olejová hadica A6285507856, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 540.o-krúžok olejovej hadice A0129973145, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 541.Trubka vodná A4572004752, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 542.Ozubený prevod dverí ľavý A0007663024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 543.Ozubený prevod dverí pravý A0007663124, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 544.Zámok interierového panelu A6286800484, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 545.Vodný ventil dvojcestný A0048301884, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 546.Valivý veniec A0039810712, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 547.Výstupné ozub.koleso A0003532415, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 548.Rukoväť tlmenia sedadla A0009110521, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 549.Spona A0019950642, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 550.Spona A0019951342, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 551.Dištančná trubka A1369913740, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 552.Dvojitá spona A000995273305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 553.Spona N000000005972, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 554.O-krúžok A0279972248K5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 555.Rozboč.central.mazania A0045730320, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 556.Obal núdz. vent. dverí A0009977371, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 557.Kryt núdz. ventilu dverí A6286902608, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 558.Obmedzovač teploty A0008358279, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 559.Snímač teploty A0008303972, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 560.Silentblok chlad.A0005040614/A0005041214, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 561.Ventil ručnej brzdy A0034307581, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 562.Spätný ventil ostrek.A0008600252, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 563.Náhrad.kľúč 0405-vonkajší A0009880259B2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 564.Náhr.kľúčHM2555-spín.skrin.A000760060661, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 565.Hadica hydraulickej pumpy A6289970282, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 566.Trubka hydraulickej pumpy A6284608062, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 567.Hadica N000 000 005002, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 568.Spona 45-65x13mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 569.Platňa stredná A 0008960111, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 570.Koncovka vzduchu N66/6x1 A0049971489, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 571.Vzduch.kolienko NG8/6x1 A0049977889, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 572.Vzduch.kolienko NG8/8x1 A0059972689, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 573.Kryt vrtule  A6285060614, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 574.Hadica trubka č. 196   A6285502456, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 575.Tlačítko centrál. otvar.dver.A0025404044, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 576.ložisko dverí horné A00072316277E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 577.ložisko dverí A00072321277E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 578.Lanko ručnej brzdy pravé  A904420028528, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 579.Lanko ručnej brzdy ľavé     A90442001852, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 580.Brzdová hadička zadná      A9044280835, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 581.Lanko ručnej brzdy             A90442004, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 582.Tesnenie žlté  A0005456880, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 13, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 583.Tesnenie zelené  A0005456980, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 13, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 584.Záslepka modrá  A0005458780, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 13, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 585.Tlačítko centrál.otvar.dver.A0095458107, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 586.šesťhranná skrutka A0009902200, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 587.podložka  N000000003737, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 588.ložiskové púzdro A 6289920003, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 589.prahová lišta 1.dverí A6286846921, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 590.podlahová guma lišty 1.dverí A6286840060, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 591.Elektrický ventil ruč. brzd.A0054292344, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 592.Tlakový snímač vysokého tlaku 0008330, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 593.nátrubok A0018321225, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 594.nátrubok A0018321325, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 595.Vodná hadica A0008314397, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 596.koliesko dverí horné A3057230068, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 597.Hadica vodná  N000000005012, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 598.Spojka vzduch.L NG12/8x1 A0039976789, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 599.Ventil.strešného elektromot.A0008351985, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 600.Držiak spod. krytu prevod. A6286802714, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 601.Hadica N000000004979, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 602.Sací ventil A0008320284, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 603.Tlakový ventil A0008320384, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 604.Trubka klimatizácie A3118307963, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 605.kľučka dverí vodiča A6287180064, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 606.tyčka dverí vodiča A6287180025, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 607.2-3-cestný ventil ruč.brzdy, A0034296844, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 608.Skrutka M12x1,5x30 N910105012007, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 609.Skrutka M12x1,5x60 N910105012011, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 610.Skrutka M12x1,5x90 N910105012042, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 611.Obruč krytu A3568990132/A6294010120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 612.Kryt kolesa A6284010024/A6284010024A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 613.Tlaková hadica dopl. riad. A6284603643, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 614.Skrutka N000000000276, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 615.Spojler horný ľavý A6286502909, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 616.Kryt horný A6286501238, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 617.Skrutka N000000000528, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 618.Matica A0009949845, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 619.Sedák A0009100921, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 620.Operadlo A0009100269, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 621.Pánt krytu núdz. otv. dverí A6288300151, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 622.Poduška sedadla vodiča, A0008001136, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 623.Lanko výšky sedadla vodiča, A0009104374, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 624.Lanko ovládania sedadla vodiča, A0091045, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 625.Rameno axiálnej tyče, A0003380605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 626.Ventilový blok, S3754181270021, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 627.Výmenník - TD, S3754181298033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 628.O krúžok čapu dverí horný A 0007250099, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 629.O krúžok čapu dverí dolný  A 0219973845, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 630.Nádržka oleja A6284801601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 631.Silentblok A0005280485, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 632.Vodná trubka, A3115011026, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 633.Vodná trubka, A6285000989, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 634.Hadica redukovaná 50x62x100, N0000000050, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 635.Trubka prevodovky dlhá, A0002711784, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 636.O-krúžok trubiek, A0279972645, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 637.Príruba výmenníka ľavá, A0002710365, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 638.Príruba výmenníka pravá, A0002710465, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 639.Upevňovacia podkova, A0002780030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 640.Spona 45-65x13mm, N000000003528, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 641.Spona 55-75x13mm, N000000003529, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 642.Spodné ložisko, A0029814118, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 643.Spodná podložka, A0003321552, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 644.Horná podložka, A6293320062, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 645.Tesnenie, A0209974947, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 646.Trubka výmenníka, S3754181385075, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 647.rám 2 krídla dverí,  A 628 720 01 05, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 648.tyč dverí 2 krídlo, A 000 720 96 65, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 649.spodný držiak tyče dverí, A00072318277E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 650.záťažový regulátor  001431831280, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 651.spodný kĺb dverí A0019961245, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 206 800,00 20% EUR 1. December 2017 151894

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×