Obstarávanie

PCR Diagnostika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy určené pre detekciu respiračných patogénov u ľudí, založená na princípe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus s aplikáciou na prístroji Rotorgene 3000.; B/ Diagnostická súprava pre detekciu DNA Bordetella pertussis / parapertussis na prístroji Rotorgene 3000.; C/ Diagnostické súpravy určené pre detekciu humánnych respiračných patogénov: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila (Chlamydia) pneumoniae, na prístroji Multi ALA 1/4. Detekcia je založená na princípe end-point PCR s hybridizačno-fluorescenčnými sondami, ktoré umožňujú vyhodnotenie na analyzátore Multi ALA 1/4 v 4 fluorescenčných kanáloch.; D/ Diagnostické súpravy určené pre detekciu humánnych herpetických patogénov: EBV, CMV, a HHV6 na prístroji Multi ALA 1/4. Detekcia je založená na princípe end-point PCR s hybridizačno-fluorescenčnými sondami, ktoré umožňujú vyhodnotenie na analyzátore Multi ALA 1/4 v 4 fluorescenčných kanáloch.; E/ Súprava na izoláciu nukleových kyselín DNA a celkovej RNA do jedného eluátu následnou možnosťou transkripcie RNA do cDNA. Súpravy sú určené najmä pre izoláciu bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moča a iných sekrétov.; F/ Súprava na transkripciu RNA do cDNA. S náväznosťou na izolačnú súpravu pre RNA.; G/ Diagnostická súprava pre detekciu VZV na prístroji Multi ALA ¼.; H/ Diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2 na prístroji Multi ALA ¼.; I/  Diagnostická súprava pre detekciu Pneumocystis jirovecii (carinii) na prístroji Rotorgene 3000.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: k bodu 5. - Súprava musí obsahovať: lyzačný roztok, systém vyviazania nukleových kyselín, premývacie roztoky, elučný roztok, návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ Diagnostická súprava pre detekciu respiračných vírusov: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus. Musí byť určená pre cykler Rotorgene 3000.Diagnostická súprava musí detekovať všetky uvedené vírusy, musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes primerov, vhodné fluorescenčné sondy, pozitívne kontroly, negatívne kontroly a návod na použitie a kritériá vyhodnotenia., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava pre detekciu Bordetella pertussis / parapertussis na prístroji Rotorgene 3000. Diagnostická súprava musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes primerov, vhodné fluorescenčné sondy, pozitívne kontroly, negatívne kontroly a návod na použitie a kritériá vyhodnotenia., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: C/ Diagnostická súprava pre detekciu respiračných patogénov Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila pneumoniae v duplexnej end-point polymerázovej reťazovej reakcii s hybridizačno-fluorescenčnými sondami. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Diagnostická súprava – jedno balenie, musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes dvojito značených fluorescenčných primerov, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu a návod na použitie., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 825; Technické vlastnosti: D/ Diagnostická súprava pre detekciu herpetických vírusov EBV, CMV a HHV6 v triplexnej end-point polymerázovej reťazovej reakcii s hybridizačno-fluorescenčnými sondami. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Diagnostická súprava – jedno balenie musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes dvojito značených fluorescenčných primerov, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu a návod na použitie., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 550; Technické vlastnosti: E/ Jedná sa o nekolónkové súpravy na izoláciu nukleových kyselín DNA a celkovej RNA do jedného eluátu s možnosťou následnej transkripcie RNA do cDNA. Súpravy sú určené najmä pre izoláciu a prepis bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moča a iných sekrétov. Náväznosť súpravy od izolácie po transkripciu musí byť deklarovaná v návode na použitie. Reakčné objemy pri izolácii nesmú presiahnuť 1500 mikrolitrov, čo naväzuje na existujúce technické vybavenie laboratória., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: F/ Diagnostická súprava na prepis RNA do cDNA: musí byť kompatibilná s izolačnou súpravou, čo musí byť deklarované v návode na použitie. Súprava musí obsahovať: revertázu, pufer,random-primery, návod na použitie., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: G/ PCR diagnostická súprava pre detekciu VZV. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Jedno balenie musí obsahovať 60 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: H/ PCR diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Jedno balenie musí obsahovať 110 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 440; Technické vlastnosti: I/ / PCR diagnostická súprava pre detekciu Pneumocystis jirovecii (carinii). Musí byť určená pre cykler Rotorgene 3000. Jedno balenie musí obsahovať 60 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×