Obstarávanie

Diagnostické súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
45 090,90
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické a laboratórne činidlá sú určené pre aplikáciu na prietokový cytometer FC500 za účelom detekcie CD markerov na leukocytoch periférnej krvi a bronchoalveolárnej laváže človeka. Metóda je založená na princípe fluorescenčnej detekcie cieľových antigénov po naviazaní monoklonálnej protilátky označenej fluorochromom. Pre plne funkčnú aplikáciu na analyzátore FC500 sú potrebné ďalšie laboratórne činidlá uvedené v tabuľke. Diagnostika musí byť určená pre IVD použitie.; B/ Diagnostické súpravy sú určené pre meranie hladín IgG, IgA, IgM, CRP, ASO v ľudskom sére na nefelometri „Immage 800“.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A1/ anti CD3: (klon: IgG1 UCHT1, fluorochrom: ECD), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A2/ anti CD8: (klon: IgG1 B9.11, fluorochrom: FITC), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A3/ anti CD16: (klon: IgG1 BG8, fluorochrom: PE), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A4/ anti CD45: (klon: IgG1 J33, fluorochrom: PC5), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A5/ anti CD14: (klon: IgG1 BG8, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A6/ anti CD19: (klon: IgG1 J3-119, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A7/ anti CD4: (klon: IgG1 SFCI12T4D11, fluorochrom: PC7), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A8/ anti CD13: (klon: IgG1 SJ1D1, fluorochrom: FITC ), Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: A9/ Čistiaci roztok: Cleaning reagent (balenie á 5 litrov), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: A10/ Unášací roztok: Sheath Fluid (balenie á 10 litrov), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: A11/ Lyzačný roztok (balenie á 100 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: A12/ Kontrolná krv s deklarovanými parametrami pre CD markery, balenie: 2 skúmavky á 3 ml krvi), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: A13/ Flow – Check  3 x 10 ml, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B1/ Diagnostická súprava pre meranie IgA pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: B2/ Diagnostická súprava pre meranie IgM pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: B3/ Diagnostická súprava pre meranie IgG pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: B4/ Diagnostická súprava pre meranie IgE pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: B5/ Diagnostická súprava pre meranie CRP pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4500; Technické vlastnosti: B6/ Diagnostická súprava pre meranie ASO pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3900; Technické vlastnosti: B7/ Diagnostická súprava pre meranie C3 pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: B8/ Diagnostická súprava pre meranie C4 pre Immage 800, Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: B9/ Premývací roztok pre Immage 800 (balenie á 10 litrov), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: B10/ Diluent 1 (Prot) pre Immage 800 (balenie á 4 x 120 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: B11/ Pufer 1 (Buffer1 - Prot) pre Immage 800 (balenie á 4 x 120 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: B12/ Kalibrátor 1 (Protein Calibrator 1) pre Immage 800 (balenie á 6 x 3 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: B13/ Kalibrátor 5 Plus (Calibrator V Plus) pre Immage 800 (balenie 6 x 2 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: B14/ Pufer 3 (Buffer 3) pre Immage 800 (balenie 4 x 120 ml), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 49 600,00 10% EUR 1. December 2017 151836

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×