Obstarávanie

Diagnostiké súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 010,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 463,63
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy pre detekciu plazmatických proteínov - PCT v krvnej plazme alebo sére. Komplex antigénprotilátka sa viažu na nitrocelulózový prúžok, sú fluorescenčne označené a kvantitatívne vyhodnotené na čítacom zariadení i-Chroma TM.; B/ Diagnostická súprava pre turbidimetrické stanovenie cirkulujúcich imunokomplexov s väzvou na PEG s meraním pri vlnovej dĺžke 450 nm.; C/ Predmet obstarávania sa týka konduktometrického merania chloridov v ľudskom pote na prístroji „Swaet-Chek conductivity analyser 3120“. K meraniu sú potrebné želatínové disky napustené pilokarpínom, kontrolné vzorky a kalibrátor.; D/ Diagnostická súprava je určená na vyšetrenie včasného typu alergických reakcií človeka. Test je založený na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. Aktivácia bazofilov sa prejaví expresiou CD63 a CCR3 na povrchu buniek, čo je merateľné prietokovým cytometrom. Vzorka krvi musí byť odobraná z cievy pacienta na antikoagulačnú látku K-EDTA. Každý pacient má pri vyšetrení založené nasledovné testy podľa skúmaviek: kontrola pozadia, stimulačná kontrola s anti-Fc RI, stimulačná kontrola s fMLP, testované alergény podľa ordinácie lekára.; E/ Diagnostická súprava je určená na detekciu respiračných vírusov: Chrípka A, Chrípka B, Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1,2,3, Coronavírus. Metóda je založená na princípe fluorescenčnej detekcie nukleoproteínov, hemaglutinínov, hexoproteínov, a c-polysacharidových reťazcov. Diagnostika je určená pre biologické vzorky získané od človeka formou nosovýh a faryngeálnych výterov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K položke D2: Minimálny rozsah alergénov: včelí jed, osí jed, jed sršňa, Penicilin V, Cefuroxim, Ceftriaxon, Trimethoprim, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Amoxicilin s kys. klavulanovou, Clindamycin, Ibuprofen, Dipyrone/metamizole, Lidocain, vaječné bielko, vaječné žĺtko, kravské mlieko, Alfa – laktalbumín, Beta-laktoglobulin, Kazeín, broskyňa, sezam, nARA H 1 arašid, nARA H2 arašid, nARA H 6 arašid, Tartrazine, Methylene Blue, Sodium-Nitrite, Amaranth, Erythrosine, Indigo Carmine, Sorbic acid,Glutaman, pokrač. pol. 2:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: pokračovanie - Potravinové farbivá I mix (CE104, CE110, CE122, CE123,CE124), Potravinové farbivá II mix (CE127,CE131,CE132, CE151)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K položke E: Diagnostická súprava – jedno balenie musí obsahovať reagencie pre priame použitie: 5 reakčných platničiek, systémový roztok, umývací roztok, roztok na vzorky, skúmavky na prípravu vzoriek vrátanie viečok, pozitívnu a negatívnu kontrolu., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ PCT - diagnostická súprava pre kvantifikáciu prokalcitonínu na prístroji i-Chroma., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava musí obsahovať: roztok IgG proti ľudskému IgG, borátový pufer, pufer s PEG o molekulovej hmotnosti 6000, negatívne kontrolné ľudské sérum, návod na použitie., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: C1/ Pilokarpínové agarové disky, priemer 26-28 mm, hrúbka4-6mm, sú sterilne balené, jedno balenie má 12 diskov, obsahujú pilokarpín., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: C2/ Kalibrátor, roztok balený v ampulkách s objemom do 1ml, určený na priame použitie, má presne definovanú hodnotu NaCl v rozpätí 75-110 mmol/l. Je určený pre konduktometer „Swaet-Chek conductivity analyser 3120“. Jedno balenie obsahuje: 60 ampuliek., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C3/ Kontrolná vzorka, roztok balený v ampulkách s objemom do 1 ml. Balenie obsahuje 3 sady ampuliek s definovaným rozpätím NaCl v jednotkách mmol/l. Balenie je určené pre konduktometer „Swaet-Chek conductivity analyser 3120“. Jedno balenie obsahuje: 36 ampuliek (12 amp. pre každú sadu)., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D1/ Diagnostická súprava na meranie aktivácie bazofilov in vitro musí byť určená najmenej na 100 reakcií a musí obsahovať: Stimulačný pufer s obsahom kalcia, heparínu a IL3, Stimulačnú kontrolu s anti-Fc RI, Stimulačnú kontrolu s fMLP, Lyzačné činidlo, Premývací pufer., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: D2/ Alergény: súčasťou k dodávke diagnostickej súpravy musia byť tekuté proteínové alergény alebo lyofilizované liekové a chemické alergény validované pre diagnostickú súpravu uvedenú v bode 1. Jedno balenie alergénu musí byť určené najmenej pre 3 testy. Alergény musia mať možnosť byť voliteľne objednávané podľa zoznamu s uvedením ich jednotlivých cien., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: E/ Diagnostická súprava pre detekciu respiračných patogénov Chrípka A, Chrípka B, Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1,2,3, Coronavírus musí byť určená pre analyzátor MariPOC. Jedno balenie je určené najmenej pre 110 analýz respiračných patogénov., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
G Trade s.r.o. 1 17 010,00 10% EUR 1. December 2017 151830

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×