Obstarávanie

Diagnostické súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 909,09
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Súpravy na detekciu vírusových antigénov pasívnou imunochromatografiou, ktoré sú určené pre rýchlu diagnostiku pomocou imunochromatografických prúžkov z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moču, stolice a iných sekrétov.; B/ Diagnostická súprava je určená pre meranie fagocytárnej aktivity ľudských granulocytov metódou prietokovej cytometrie. Granulocyty po stimulácii baktériami Escherichia coli produkujú fluoresčenčný rodamin 123, ktorý je merateľný prietokovým cytometrom FC500.; C/ Diagnostická súprava je určená na kultiváciu mykobaktérií na tekutej pôde Middlebrook 7H9 s fluorescenčnou detekciou rastu v UV spektre prostredníctvom chemickej látky diphenyl-phenantrolin-ruthenium-chlorid. Súčasťou súpravy je antibiotická zmes a výživový suplement, ktoré sú dodávané zvlášť v samostatných obaloch.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A1/ Diagnostická súprava na diagnostiku RS-vírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: A2/ Diagnostická súprava na diagnostiku Adenovírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky,pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: A3/ Diagnostická súprava na diagnostiku Chrípky A a B musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: A4/ Diagnostická súprava na diagnostiku Adeno/Rota musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: A5/ Diagnostická súprava na diagnostiku Noro -vírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava: jedno balenie je určené pre 100 testov a obsahuje všetky potrebné reagencie: prekurzor rodaminu 123, baktérie E.coli na stimuláciu granulocytov, reagenciu na pozitívnu stimuláciu granulocytov, lyzačný roztok erytrocytov, návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: C1/ Diagnostická súprava: na kultiváciu mykobaktérií na tekutej pôde Middlebrook 7H9 je balená v špeciálnych skúmavkách, z ktorých každá je určená len pre jednu vzorku. Balenie obsahuje 100 skúmavok., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: C2/ Antibiotická zmes: súčasťou súpravy je antibiotická zmes pre potlačenie nežiaducej fluóry, ktorá je dodávaná v lyofilizovanejforme v samostatnom sklenenom obale. Jedno balenie je určené na prípravu 3 ml antibiotickej zmesi. Požadované zloženie antibiotickej zmesi v 1 ml: Polymyxin B 2000IU, Amphotericin B200ug, Kyselina nalidixínová 800ug, Trimethoprim 200ug, Azlocillin 200ug., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: C3/ Suplement: súčasťou súpravy je výživový suplement pre mykobaktérie dodávaný v tekutej forme v samostatnom sklenenom obale. Jedno balenie obsahuje 15 ml suplementu. Požadované zloženie suplementu v 1 ml: Bovinný albumín 3,3g; Dextróza 1,3g; Kataláza 2mg; Kyselina olejová 40mg., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Bio G s.r.o. 1 8 700,00 10% EUR 1. December 2017 151820

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×