Obstarávanie

Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 12 mesiacov (1 rok) pre 41 odberných miest (OM) pre mesto a ním zriadené a založené organizácie, špecifikovaných objednávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie el. energie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).; Dodávka el. energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).; Dodávateľ je povinný dodávať el. energiu do OM objednávateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie odberného zariadenia do distribučnej sústavy a pridelenie distribučnej kapacity príslušným PDS.; Distribučnou spoločnosťou je stredoslovenská energetika - distribúcia. a.s.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200169000D/NN/400/3/44355/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200252000A/NN/25/3/2821/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200293000I/NN/25/1/642/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200431000D/ NN/25/3/1703/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72004320008/NN/25/3/2200/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72004330003/NN/25/3/10138/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200537000D/NN/25/1/853/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72005380008/NN/63/3/3498/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72005410000/NN/63/3/40589/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72006370006/NN/25/3/18939/C3; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200722000U/NN/63/3/10145/3565/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201559000K/NN/25/3/1048/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ RK kvartálna/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS9745129001Z/VN/120/85512/16696/VN; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ RK mesačná/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS97490750010/VN/90/93882/19347/VN; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201148000M/NN/63/3/20198/6733/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72009840007/NN/50/3/7511/1349/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201542000O/NN/25/3/204/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS720154700AG/NN/60/3/5011/2818/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200347000L/NN/63/3/72/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200366000E/NN/63/3/98/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200430000I/NN/63/3/47/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS4501741000I/NN/25/3/1914/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72007270005/NN/100/3/13852/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72006380001/NN/25/3/14873/5181/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ RK mesačná/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS9748135000R/VN/19/18486/7899/VN; Technické vlastnosti: EIC kód OM/napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200987000T/NN/145/3/4618/421/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200997000N/NN/63/3/65744/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200847000N/NN/63/3/50272/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7200873000P/NN/160/3/40000/16100/C5; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7302091000G/NN/32/3/197/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201244000Z/NN/160/16608/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201248000F/NN/25/3/69528/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS720121000AG/NN/25/3/16570/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72004160000/NN/63/3/12595/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS72014470006/NN/32/3/6788/C2; Technické vlastnosti: EIC kód OM/napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201263000S/NN/63/3/99716/C3; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201442000V/NN/63/3/5408/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201443000Q/NN/200/3/60005/C3; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh / JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201444000L/NN/63/3/4709/C1; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ JT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201445000G/NN/63/3/74004/C3; Technické vlastnosti: EIC kód OM/ napäťová úroveň/ hodnota ističa A/ počet fáz/ predpokladaná spotreba na 1 rok v kWh/ 2T - VT/NT/ sadzba, Hodnota / charakteristika: 24ZSS7201540000Y/NN/160/3/66700/18200/C5; Technické vlastnosti: Začiatok plnenia zmluvy , Hodnota / charakteristika: 01.01.2018 o 00:00 hod; Technické vlastnosti: Koniec plnenia zmluvy, Hodnota / charakteristika: 31.12.2018 o 24.00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie na 1 rok všetkých OM, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1090362; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie na 1 rok - napäťová úroveň NN produkt jednotarifný (JT) , Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 625117; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie na 1 rok - napäťová úroveň NN produkt dvojtarifný (2T) VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 169056; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie a 1 rok - napäťová úroveň NN produkt dvojtarifný (2T) NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54367; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie na 1 rok - napäťová úroveň VN produkt dvojtarifný (2T) VT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 197880; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba el. energie na 1 rok - napäťová úroveň VN produkt dvojtarifný (2T) NT, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 43942

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×