Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
86 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby dodávky elektriny, t. j. dodávku dohodnutého množstva silovej elektriny do odberných miest v množstvách uvedených v časti "technické vlastnosti" po dobu 24 mesiacov a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy – prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby“) do všetkých odberných miest objednávateľa uvedených v časti "technické vlastnosti".; Dodávateľ garantuje zabezpečenie plynulej dodávky elektriny do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Napäťová hladina pre všetky odberné miesta, Hodnota / charakteristika: NN; Technické vlastnosti: Začiatok plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta), Hodnota / charakteristika: 01.01.2018, 00:00 hod.; Technické vlastnosti: Koniec plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta), Hodnota / charakteristika: 31.12.2019, 24:00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné obdobie 24 mesiacov pre všetky uvedené odberné miesta , Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 673; Technické vlastnosti: Počet odberných miest, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 1 - EIC kód 24ZZS60220260002, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 2 - EIC kód 24ZZS6119669000C, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 102; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 3 - EIC kód 24ZZS5201032000X, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 530; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č.4 - EIC kód 24ZVS0000039353Q, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 5 - EIC kód 24ZVS0000039357I, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 6 - EIC kód 24ZVS0000572548O, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 1, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 2, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 125; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 3, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 4, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 5, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Istič pre odberné miesto č. 6, Jednotka: A, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×