Obstarávanie

Diely do podvozkov a náprav na autobusy Mercedes-Benz CapaCity


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
202 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
167 370,00
Zaplatené:
82.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34321100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podľa špecifikácie zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diely do podvozkov a náprav na autobusy Mercedes-Benz CapaCity

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: všetky položky, Hodnota / charakteristika: nové nepoužité náhradné diely

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.Skrutka A4579902001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.Skrutka kardan.hriadeľa A0109909601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.Matica kardan.hriadeľa N308673012003, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Tlmič pérovania stred .nápr. A6283261100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.Tlmič pérovania hnac. nápr. A6283262600, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7.Lapač nečistôt predná nápr  A6288811205, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8.Lapač nečistôt predná nápr A6288811305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9.Kryt kolesa A93040001259205/A3604000325, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10.Rozperka horná 2. náprava A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13.Manžeta na kardanový hriadeľ A6298660061, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14.Rozperka horná 2. náprava A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16.Tlmič pérovania posl.nápr. A6283261300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17.Tlmič pérovania stred .nápr. A6283261100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18.Tlmič pérovania hnac. nápr. A6283262600, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 19.Tlmič pred.nápravy A6283230400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 20.Lapač nečistôt predná nápr  A6288811205, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 21.Lapač nečistôt predná nápr A6288811305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 22.Element pruženia-pružina ľav A6289330033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 23.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 24.Vodiaca tyč 3,4  A6283300403, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 25.Vodiaca tyč  7,8  A6283300503, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 26.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 27.Rozperka horná 2. náprava A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 28.Plomba A0009974320, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 29.Tlmič pérovania A6283261300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 30.Tlmič pérovania hnac. nápr. A6283262600, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 31.Lapač nečistôt predná nápr  A6288811205, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 32.Lapač nečistôt predná nápr A6288811305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 33.Lapač nečistôt B nápr. ľavá A6288800922, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 34.Lapač nečistôt C nápr. ľavá A6288800622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 35.Lapač nečistôt D náprava A6288820604, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 36.Lapač nečistôt B nápr. pravá A6288801022, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 37.Lapač nečistôt C nápr. pravá A6288800722, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 38.Pánt pred.nárazníka A6287510051, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 39.Kryt kola-puklica1.a4.nápr.A3568900025, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 40.Tlmič pred.nápravy A6283230400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 41.Element pruženia-pružina ľav A6289330033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 42.Rozv. centr. mazania 4.nápr. A0045730920, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 43.Vodiaca tyč  A6284602005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 44.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 45.Plomba A0009974320, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 46.Izolácia zad.kapoty A6286820569, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 47.Izolácia zad.kap.Ľ malá A6286821169, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 48.Izolácia zad.kap.P malá A6286821069, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 49.Kryt nárazníka  A6288850622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 50.Tlmič pérovania posl.nápr. A6283261300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 51.Tlmič pérovania stred .nápr. A6283261100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 52.Tlmič pérovania hnac. nápr. A6283262600, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 53.Tlmič pred.nápravy A6283230400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 54.Kryt bočný horný ľavý  A6286572833, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 55.Roh pred.nárazníka ľavý A6288800372A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 56.Roh prav. pred.nárazníka A6288801272A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 57.Pánt zad.nárazníka A6288800128, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 58.Kryt nárazníka  A6288850622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 59.Kryt kola-puklica1.a4.nápr.A3568900025, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 60.Element pruženia-pružina ľav A6289330033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 61.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 62.Ochrana A0015460135, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 63.Rameno horné A0003301407, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 64.Kryt A0335455528, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 65.Vodítko dverí-vrchné A6287660042, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 66.Vodiaca tyč 3,4  A6283300403, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 67.Vodiaca tyč  7,8  A6283300503, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 68.Vodiaca tyč 1,2  A6284601905, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 69.Vodiaca tyč  A6284602005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 70.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 71.Kryt kolesa A93040001259205/A3604000325, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 72.Spodný čap prednej nápravy A6283320074, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 73.Rozperka horná 2. náprava A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 74.Tesnenie gumové v točni A6289870130, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 75.Náboj kola A0003502035/A0003501235, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 76.Modulátor C nápravy A000429422428, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 77.Izolácia zad.kapoty A6286820569, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 78.Izolácia zad.kap.Ľ malá A6286821169, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 79.Izolácia zad.kap.P malá A6286821069, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 80.List.pero-pružina zad.s čapmiA9043201606, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 81.Tlmič pérovania pred.A90403201630, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 82.Tlmič pred.nápravy A6283230400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 83.Kryt bočný horný ľavý  A6286572833, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 84.Výstuha A9437500084, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 85.Roh kovový  A0009850210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 86.Roh zad.nárazníka pravý A6288850105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 87.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 88.Kardan  A6284104806, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 89.Tlmič pred.nápravy A6283230400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 90.Piestnica točne ľavá A0025538605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 91.Piestnica točne pravá A0025538705, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 92.Panel -blatník  A6286378988, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 93.Blatník ľavý  č.2  A6286379188, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 94.Blatník pravý B náprava  A6286379288, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 95.Kryt bočný horný ľavý  A6286572833, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 96.Výstuha-uzáver  A9437500084, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 97.Kryt spodný   A6286832308, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 98.Kryt spodný - prevodovky  A6286834008, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 99.Nárazník pred. A6288801670/A6288801670A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 100.Roh pred.nárazníka ľavý A6288800372A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 101.Roh prav. pred.nárazníka A6288801272A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 102.Roh zad.nárazníka pravý A6288850105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 103.Nárazník zad-str.A6288802671/A6288804771, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 104.Roh zad. nárazníka ľavý  A6288850605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 105.Kryt nárazníka  A6288850622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 106.Maska predná A9018800385, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 107.Element pruženia-pružina ľav A6289330033, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 108.Mriežka A0008300019, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 109.Rameno spod. 3.hnacia nápr.  A6443500305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 110.Ochrana A0015460135, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 111.Blatník na "D" náprave A6286379388, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 112.Blatník na "A" náprave A6286378358, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 113.2ržiak A3578150814/A35781508147E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 114.Rameno horné A0003301407, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 115.Blatník pravý 4.náprava A6286379488, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 116.Podbeh za 4. nápravou A6286300740, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 117.Snímač plošiny A0005400362, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 118.Plastový kryt A62869212036E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 119.Vzpera prevodov. A6282400401/A6282400115, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 120.Mech prechodu spod.časť A6285502192, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 121.Kĺbový hriadeľ A6274600011, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 122.Vodiaca tyč 3,4  A6283300403, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 123.Vodiaca tyč  7,8  A6283300503, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 124.Vodiaca tyč 1,2  A6284601905, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 125.Vodiaca tyč  A6284602005, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 126.Kryt stĺpika volantu pred. A6284620095A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 127.Kryt stĺpika volantu zadný A62868824086E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 128.Podbeh pravá strana A6286300940, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 129.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130.Manžeta na kardanový hriadeľ A6298660061, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 131.Rozperka horná 2. náprava A6283330105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 132.Listové pero prednej nápravy A9043200601, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 133.Kardanový hriadeľ A6284104706, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 134.Náboj kola A0003501235, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 135.Kryt horného držiaka A0008101464, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 136.Modulátor C nápravy A0004294224, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 137.Poloos A0003530216, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 138.portálové ozubé kolo A0003531115, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 139.kardan predný A9014103301, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 140.stredový úchyt kardánu A9034100010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 141.Izolácia zad.kapoty A6286820569, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 142.Izolácia zad.kap.Ľ malá A6286821169, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 143.Izolácia zad.kap.P malá A6286821069, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 144.Aut.prevodovka A628270360180, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 145.Kardan A6284104806/A6284100206, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 146.List.pero-pružina zad.s čapmiA9043201606, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 147.Tlmič pér pred.A90403201630, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 148.Hydromotor Mercedes Citaro  A6285000422, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 149.Lapač nečistôt predná nápr  A6288811205, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150.Lapač nečistôt predná nápr A6288811305, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 151.Piestnica točne ľavá A0025538605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 152.Piestnica točne pravá A0025538705, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 153.Blatník pravý predný A6286378558, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 154.Podpora  A6286302040/A6286302040A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 155.Blatník ľavý  č.2  A6286379188, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 156.Blatník pravý B náprava  A6286379288, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 157.Kryt bočný horný ľavý  A6286572833, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 158.Výstuha-uzáver  A9437500084, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 159.Kryt spodný   A6286832308, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160.Kryt spodný - prevodovky  A6286834008, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 161.Rukoväť-nadstavenie opierky  A0009105271, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 162.Nárazník predný A6288801670, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 163.Roh pred.nárazníka ľavý A6288800372, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 164.Roh prav. pred.nárazníka A6288801272A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 165.Roh zad.nárazníka pravý A6288850105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 166.Nárazník zadný - stred  A6288802671, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 167.Roh zad. nárazníka ľavý  A6288850605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 168.Kryt nárazníka  A6288850622, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 169.Kryt kola-puklica1.a4.nápr.A3568900025, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170.Uhol  A3566028412, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 171.Vzpera prevodov. A6282400401/A6282400115, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 172.Vodiaca tyč 3,4  A6283300403, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 173.Vodiaca tyč  7,8  A6283300503, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 174.Rameno axiálne A628460050505, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 175.Modulátor C nápravy A000429422428, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 176.Izolácia zad.kapoty A6286820569, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 177.Izolácia zad.kap.P malá A6286821069, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 200 844,00 20% EUR 27. November 2017 151068

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×