Obstarávanie

Komunikačné prepojenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 450,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 500,00
Zaplatené:
73.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64214400-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
v zmysle opisného formulára
Množstvo:
17.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Služba umožňuje komunikačné prepojenie bodov; Prepojované body môžu byť rozmiestnené ľubovoľne v rámci územia SR; Komunikačné rozhranie služby je FastEthernet alebo GigaEthernet; Služba musí umožniť vzájomne prepojiť minimálne dvanásť bodov; Služba musí umožniť rozšírenie prepojenia na 100 bodov; Dátová prenosová rýchlosť pripojenia bodu služby je 20Mbit/s; Dátová prenosová rýchlosť pripojenia bodu služby bez zmeny HW(len konfiguračným zásahom) je 40Mbit/s; Služba musí mať charakter L2 podľa modelu OSI; Služba musí umožňovať vytváranie a transparentný prenos VLAN; Minimálny počet VLAN ktoré je možné v rámci služby prenášať je 1000; Služba musí byť v každom bode ukončená smerovačom; V každom bode služby je požadovaná kamera s minimálnym rozlíšením 1920 x 1080 bodov, montáž na kovovú konštrukciu v bode služby, napájaná PoE, pri praovnom teplotnom rozmedzí -30 - +50°C; V každom bode služby sú požadované minimálne 4 rozhrania Fast Ethernet pre pripojenie externých zariadení; Súčasťou služby je aj pripojenie centrálneho bodu s ktorým komunikujú všetky body služby; Pripojenie centrálneh bodu musí byť navrhnuté tak, aby nedochádzalo k žiadnym stratám prevádzky; Umiestnenie centrálneho bodu je na adrese: Galvaniho 17/A, Bratislava; Všetky body služby musia byť plnohodnotne funkčné rozsahu teplôt -20 - +50°C; Požadovaná dostupnosť služby pre každý bod je 98,5%; Maximálna doba na odstránenie poruchy je 12 hod.; Požadovaná doba zriadenia bodu služby je max 20 pracovných dní od zadania lokality; Služba musí byť poskytovaná na optickej, metalickej alebo rádiovej infraštruktúre; V prípade použitia rádiovej infraštruktúry musia byť použité systémy pracujúce v licencovanom frekvenčnom pásme ; Požadovaná dĺžka poskytovania služby je 12 mesiacov; Uvedená cena je poplatok za pripojenie všetkých bodov, vrátane centrálneho bodu a všetkých potrebných nákladov na HW, prevádzku, odstraňovanie porúch a dopravu pre celú dĺžku poskytovania služby; Fakturácia bude prebiehať na mesačnej báze, s rozpisom ceny za jednotlivé lokality; Fakturácia bude prebiehať na mesačnej báze, s rozpisom ceny za jednotlivé lokality; Poskytovateľ služby je povinný preukázať, že k službe poskytuje nepretržitý dohľad funkčnosti služby a odstraňovanie porúch služby; Poskytovateľ služby je povinný preukázať, že dohľad funkčnosti služby a odstraňovanie porúch služby zabezpečuje vlastnými zamestnanccami; Poskytovateľ služby je povinný preukázať, že službu poskytuje na vlastných zariadeniach; Poskytovateľ služby je pri jej odovzdaní do používania povinný preukázať, že pre poskytovanie splnil všetky zákonné požiadavky a má všetky potrebné súhlasy a povolenia; Poskytovateľ služby predloží pri odovzdaní služby do jej používania merací a odovzdávací protokol k službe; Poskytovateľ predloží projektovú dokumentáciu ; Poskytovateľ dodá SW na prezentáciu online záznamov z kamier (v jednom zobrazení minimálne 16 kamier), pričom SW bude v správe obstarávateľa; Požadujeme zabezpečenie nepretržitý on-line monitoring prevádzky koncových bodov služby prostredníctvom web aplikácie ; GPS: 49,006952 20,793125;49,0079102 21,1349331;48,943572 21,257902;48,314576 17,645493;48,568512 19,063614; 48,653286 17,859028;48,840156 17,939155;49,054311 18,326474;49,224198 18,603870;49,128745 18,911115;49,103346 19,001243;49,065785 20,176000; 49,070302 20,126764;49,016460 20,959412;48,875644 21,252858;48,215798 17,033176;48,670435 19,132791

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 2 73 500,00 0% EUR 23. November 2017 151047

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×