Obstarávanie

Diely motora, palivového systému a agregáty na autobusy Mercedes-Benz CapaCity


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
64 912,50
Zaplatené:
83.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31612200-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
na základe špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diely motora, palivového systému a agregáty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Olej Mercedes Benz 10W-40, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kompresorový olej A0019891603, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spojka medzi hadice mazania A0005732030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spojka priama centr.mazania A0005735632, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak trysky A0020108551, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hlava valcov  A457010162180, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tesnenie hlavy valcov A4600160420, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konektor na stlačený vzduch A6259970089, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vložka výhrevná -tryska  A0001400030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Uzáver nádrže A6284705220, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konektor ohr AdBlue-zástrčka A0001501736, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak kon.ohr.AdBlue-kryt A2115451528, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia A4572004670, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hlavica mazacia  N071412006300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka klin.remeňa  A0002020919, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vzpera plyn-tlmič zad.kapoty A0029805964, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tesnenie hlavy valcov A4600160720, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kompresorový olej A0019891603, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vložka výhrevná -tryska  A0001400030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Konektor ohr AdBlue-zástrčka A0001501736, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Motor prevodovky A0008206708, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572003970/A4572002170, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia A4572004670, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spojka naft. trubice pr. 8  A0069975889, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vložka výhrevná  A0001400030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tryska A0008680245, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kompresorový olej A0019891603, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia  A6282000470, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572002170, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tryska AD BLUE-spojka  A0001400468, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt bočný horný pravý   A6286572733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vzpera plyn-tlmič zad.kapoty A0029805964, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vložka výhrevná -tryska  A0001400030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Motor prevodovky A0008206708, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572003970, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Skrutka kladka N000912010224, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia A4572004670, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica AD-blue(vyhrievaná) A0004701824, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Skrutka olej.vane A4039970032/A403997023, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čerpadlo močoviny A0001404478, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tesnenie hlavy valcov A4600160420, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spojka AD BLUE A004997948928, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mierka oleja A0004661467, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Ozubené kolo 61 zubov A0003530915, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šponovák-kladka   A6462000270, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia  A6282000470, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt bočný horný pravý   A6286572733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dávkovač AdBlue A0001400739-80 repas, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Motor prevodovky A0008206708/A0018201608, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica AD-blue(vyhrievaná) A0004701824, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca-šponovacia  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572002170, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tryska AD BLUE-spojka  A0001400468, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt motora bočný ľavý A628750860575, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt zadný ľavý -veko A628750420675, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt bočný horný pravý   A6286572733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vzpera plyn-tlmič zad.kapoty A0029805964, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt motora spodný A6286834508, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vložka výhrevná -tryska  A0001400030, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dáv.AdBlue A0001400739/A000140413980 rep, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plavák A0155421917, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hasiaci zásobník A0008600325, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kontajner vodný  A6288601860, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Servočerpadlo A0034601280, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: motor prevodovky A0008206708, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výmenník prevodovky A0002703895, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572003970/A4572002170, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Riad. jedn.dopĺňania oleja A6285400745, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Riad. jedn.dopĺňania oleja A0045401045, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Koncovka výfuku A6284901021, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Ventil ohravu AD blue A0001531059, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zberný krúžok A0001543249, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia A4572004670, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plavák paliva  A0155426217, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plavák paliva  A0035405617/A0155426217, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak motora  A6282400101, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica AD-blue(vyhrievaná) A0004701824, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Trubka turba A4571802520, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Trubka turba tvarovaná A4571802620, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tesnenie A5411870080, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hydromotor A6285000722, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hydraulický valec  A9574660092, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čerpadlo močoviny A0001404478, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plavák A0035405717/A0155426317, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nádrž AdBlue A6284700815, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Turbo  A0090960999, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hnací kríž A0001321410, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica chladenia kompresora A4572004052, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Ventil odf.-rýchloodfukovač A0004294144, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra výfuku A6284923104, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia A6462000570, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca A0002020919, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nalievacie hrdlo A4570100464, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výhrev.had.ADblue na nadrži A0034706024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Paliv.nádrž-ľava pred.100lit A6284705404, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Motor nápor.ventil s vrtuľou A0018305708, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka vodiaca  A0005502333, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka šponovacia  A6282000470, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kladka napínacia A4572002170, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mierka oleja   A4570101912/A4570105572, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt motora bočný ľavý A6287508605, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt zadný ľavý A6287504206, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt bočný horný  A6286572733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spojka palivová  A0004760734, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sitko palivové  A6344700006, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dávkovač AdBlue A0001400739-80 repas, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plavák A0035405417/A0155421917, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hasiaci zásobník A0008600325, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Koncovka výfuku A6284901021, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica AD-blue(vyhrievaná) A0004701824, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hydraulický valec  A9574660092, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nádrž AdBlue A6284700815, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra výfuku A6284923104, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Paliv.nádrž-ľava pred.100lit A6284705404, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Olejová vaňa A4570102013, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Palivová nádrž pravá A6284700002, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hadica palivovej nádrže A6284764526, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Upevň. pás palivovej nádrže A0004700440, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 77 895,00 20% EUR 27. November 2017 151003

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×