Obstarávanie

Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 908,00
Zaplatené:
83.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1520.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom určené na zvýšenie bezpečnosti ciest.; Zvodidlá musia spĺňať technické a kvalitatívne parametre v plnom rozsahu, musia vyhovovať platným STN, EN. ; Zvodidlový systém NH4 z dôvodu výmeny existujúceho zvodidlového systému poškodeného po dopravných nehodách.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Index prudkosti nárazu , Hodnota / charakteristika: H1 ; Technické vlastnosti: Úroveň intenzity nárazu:, Hodnota / charakteristika: A ; Technické vlastnosti: Povrchová úprava materiálu:, Hodnota / charakteristika: pozinkovanie EN ISO 1461; Technické vlastnosti: Zvodidlá a príslušenstvo musia vyhovovať normám a predpisom:, Hodnota / charakteristika: STN EN 1317-2, STN EN 1317-5

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Skrutka M16x30, s nosom, polkruhovou hlavou, pevnostná trieda 4.6, tZn, Jednotka: ks, Minimum: 200, Maximum: 380, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Matica M16,pevnostná trieda 6, tZn,, Jednotka: ks, Minimum: 200, Maximum: 380, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka 17,5, tZn (priemer 30 mm/17,5/3), Jednotka: ks, Minimum: 200, Maximum: 380, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Skrutka M12x30, s polkruhovou hlavou a štvorhranom, pevnostná trieda 4.6, tZn, Jednotka: ks, Minimum: 40, Maximum: 80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Matica M12, pevnostná trieda 6, tZn, Jednotka: ks, Minimum: 40, Maximum: 80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka 14, tZn(priemer 45 mm/14/4-otvor je štvorhranný) , Jednotka: ks, Minimum: 20, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka U 14, tZn, (klinová podložka), Jednotka: ks, Minimum: 20, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Trubková spojka, priemer 133 mm, Jednotka: ks, Minimum: 11, Maximum: 51, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 100/1900, Jednotka: ks, Minimum: 17, Maximum: 57, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zvodidlová pásnica priama L=4250/4, Jednotka: ks, Minimum: 10, Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nábehová prechodka 17,3 % P+Ľ, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 2, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 3 5 889,60 20% EUR 22. November 2017 150877

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×