Obstarávanie

Hlbokomraziaci box skriňový -86°C s CO2 back-up a štartovacím príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 080,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 065,00
Zaplatené:
83.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42513100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Hlbokomraziaci box slúži na uchovávanie vzoriek biologického materiálu získavaného z klinických pracovísk. Je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia správnej laboratórnej praxe na pracoviskách výskumného a vedecko-výskumného charakteru. Nevyhnutnou súčasťou hlbokomraziaceho boxu je záložný systém chladenia, ktorý udržiava hlbokomraziaci box v prevádze i v prípade výpadku elektrického prúdu, čím zabraňuje prípadnému znehodnoteniu klinických vzoriek. ; Štartovacie príslušenstvo reprezentuje základné vybavenie hlbokomraziaceho boxu – zásuvkové zakladače, kryoboxy, ktoré slúžia k prehľadnému a systematickému uskladňovaniu klinických vzoriek biologického materiálu.; Technické vlastnosti: Hlbokomraziaci box skriňový -86°C; úžitkový objem 421±30 litrov; výkonný typ pre aplikácie s vysokými nárokmi na bezpečnosť vzoriek; kapacita 300 -350 ks 50 mm (2") kryokrabičiek; vakuová, extrémne účinná izolácia (VIP); teplotný rozsah -50°C až - 86°C (-86°C i pri teplote okolia > 30°C); zabezpečenie a garancia vysokej teplotnej uniformity; výkonostná rezerva chladiaceho systému pre rýchle dosiahnutie požadovanej teploty; vonkajšie uzamykateľné dvere, kľuka pre jednoduché otváranie/ zatváranie; veľmi účinné, vyhrievané tesnenie dverí eliminujúce tvorbu námrazy; ; 2-4 vnútorné, plne izolované dvere, 4 samostatné oddelenia; interiér z galvanickej ocele s plastikovým hladkým povrchom; nerezové zosilnené police pozične voľne nastaviteľné; vákuový ventil pre vyrovnávanie tlaku;vysokoúčinný dvojkompresorový chladiací systém s garanciou dlhej životnosti; kompenzátor kolísania napájacieho napätia; mikropocesorové riadenie; dotykový ovládací panel s displejom;; 1-2x priechodka pre kontrolné sondy; prístup do boxu pomocou kódu alebo čipovej karty; kalibrácia, diagnostické menu, možnost pripojenia externých alarmov a kontinuálneho monitorovania parametrov; interná pamäť všetkých prevádzkových parametrov(možnosť archivácie dát minimálne 5 rokov); možnosť priameho načítania uložených záznamov cez USB port; ; optický a akustický alarm: výpadok napájania, otvorené dvere, zanesený filter, nízká/vysoká teplota, zálohovanie riadiacej jednotky akumulátorom, indikácia stavu, jednoduchý prístupný prachový filter kondenzora (indikácia stavu vítaná); možnosť nastavenia energeticky úsporného režimu vítaná; hlučnost do 64 dBA; rozmery (v x š x h, mm): 1980-2000 x 686-850 x 890-955; hmotnosť: 300±20 kg; ; CO2 back-up pre hlbokomraziaci box s GSM komunikátorom, záložný systém chladenia nezávislý na riadiacej jednotke boxu udržiava teplotu pod -60°C po dobu cca 8 hodín; zasielanie informácií o aktivácii vstupov SMS a prezvonením na 4-8 telefónnych čísiel s hlásením výpadku napätia, obnovenia napätia, poklesu teploty, otvorené dvere, zálohovací modul pre systém GSM alarmu;; Štartovacie príslušenstvo; Nerezový zakladač viaczásuvkový s kapacitou min. 25 kryokrabičiek, celková kapacita minimálne 300 kryokrabičiek, adekvátne PP kryoboxy ;

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TRIGON s.r.o. 2 12 078,00 20% EUR 21. November 2017 150837

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×