Obstarávanie

Sklá a zrkadlá s príslušenstvom na autobusy Mercedes-Benz


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
89 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 883,33
Zaplatené:
83.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14820000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
na základe špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1, Hodnota / charakteristika: a

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kryt pravého zrkadla A0008110561, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí pravé 2.-4 dvere A6287351010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné ľavé  A6287119510, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé  2.-4.dvere A6287351110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého spät.zrkadla A0008110460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak zrkadla pravý  A0008100303, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého spät.zrkadla A0008110460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo čelné   A6286712310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zadné   dolné  A6286785210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné ľavé  A3117116110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A3117110910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118610, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118810, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé  2.-4.dvere A6287351110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého spät.zrkadla A0008110460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo vonkajšie ľavé  A0018102116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo komplet pravé  A0018102316, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zrkadla ľavé A0018114533, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Panel nad čelným sklom A62868034805E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt čel.skla p-čalúnenie A6286980830A0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo čelné   A6286712310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zadné   dolné  A6286785210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo pred.bočné vyhrie.pravé A6286730216, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo pred.bočné vyhrie.ľavé A6286730116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí pravé 2.-4 dvere A6287351010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé 1.dvere  A6287255509, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí pravé 1.dvere  A6287255409, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.vodič.posuv.šúpačka A6286700248, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.1  A3116704224, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč ľav č.2,7 a prav.2  A6286753010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.5,8  A3116704024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.9  A6286757310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.10  A3116707124, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné  ľavé č.5,8  A6286742210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.1,6  A3116702724, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.4  A3116707449, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.7  A6286750306, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné nad 1.-4dvere A6286742710, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné ľavé  A6287119510, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A3117110910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118610, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118810, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé  2.-4.dvere A6287351110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak zrkadla pravý  A0008100303, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého zrkadla A0008110561, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého spät.zrkadla A0008110460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo vonk. Ľ. A0028106116/A0018102116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo komplet pravé  A0018102316, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zrkadla ľavé A0018114533, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zrkadla pravé dolné  A0018114633, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Ovládač zrkadla A0045455507, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Ochranné sklo A3117112510, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo kabíny vodiča A3117119910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plexisklo pri vodičovi A3117115910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pre dvojité sklo A62876606567E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak zrkadla A0008110960, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo bočné smer.tabule č.2 A6286746310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Lišta pod čel.sklo A6286871407, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt čel.skla pravý A6286980830, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt čel.skla ľavý A6286980730, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo čelné  A6286712310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zadné   dolné  A6286785210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zadné horné  A6286784910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo pred.bočné vyhrie.pravé A6286730216, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo pred.bočné vyhrie.ľavé A6286730116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí pravé 2.-4 dvere A6287351010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé 1.dvere  A6287255509, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí pravé 1.dvere  A6287255409, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.vodič.posuv.šúpačka A6286700248, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.vodič.pevné-šúpačka A6286731009, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.vodič.horné  A6286742610, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.1  A3116704224, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo boč ľavé č.2,7 a prav2  A6286753010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.3  A6286754310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.4  A3116700024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.5,8  A3116704024, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.6  A6286754510, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.9  A6286757310, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo bočné ľavé č.10  A3116707124, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné ľavé č.11  A6286750710, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné  ľavé č.1  A6286742410, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné  ľavé č.5,8  a6286742210, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.1,6  A3116702724, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.3  A6286754110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.4  A3116707449, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.5  A6286754010, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: sklo bočné pravé č.7  A6286750306, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné pravé č.1  A6286705806, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné pravé č.4  A6286744610, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo boč.horné nad 1.-4dvere A6286742710, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Okno vodiča  A6286707848, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo bočné vyhrievané  A6286754207, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné ľavé  A6287119510, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné ľavé  A3117116110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A3117110910, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118610, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo ochranné pravé A6287118810, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo dverí ľavé  2.-4.dvere A6287351110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Držiak zrkadla pravý  A0008100303, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt ľavého zrkadla  A008110661, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého zrkadla A0008110561, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kryt pravého spät.zrkadla A0008110460, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo vonkajšie ľavé  A0018102116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zrkadlo komplet pravé  A0018102316, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zrkadla ľavé A0018114533, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo zrkadla pravé horné A0018114733, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Sklo hmlového svetla pravé A0048262290, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 88 660,00 20% EUR 24. November 2017 150764

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×