Obstarávanie

Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 000,90
Konečná suma(Bez DPH):
2 000,90
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24960000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

univerzálny, rýchly a citlivý test s vysokou špecificitou na báze PCR na detekciu kontaminantov mykoplazmy v bunkovej kultúre, kit musí obsahovať všetky komponenty požadované pre PCR reakciu optimalizované na amplifikáciu. Kit musí byť schpný detekovať viac ako 60 druhov Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma a Ureaplasma vrátane ôsmich druhov, ktoré najpravdepodobnejšie postihujú bunkové kultúry: M. arginini, M. fermentans, M. hominis, M. hyorhinis, M. orale, M. pirum, M salivárium a A. laidlawii.; Vzorky pozitívne na mykoplazmu musia byť ľahko rozpoznateľné odlišným PCR produktom v rozmedzí od 434 do 468 bp na agarózovom géli.Jednotlivé komponenty kitu sú dodávané vo forme roztoku, kompletný kit obsahuje: Lysis Buffer-2 ml (lytic agent+digestive enzymes), Universal PCM Mix-0.8 ml (proprietary mix of buffers, dNTPs, thermostable polymerase),Universal PCR Primers-0.1 ml (proprietary mix of universal forward and reverse primers),Sample Lysis Tubes–40 each(2 mL snap cap tubes, tight seal),Positive Control-50 µl(1 pg/µL pUC19::M. arginini target in TE),veľkosť kitu použiteľná pre 40 reakcií.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Univerzálny detekčný kit na Mykoplazma sp. (Universal Mycoplasma Detection Kit), Jednotka: Kit(40 reakcií), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 1 2 000,90 0% EUR 15. November 2017 150187

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×