Obstarávanie

Sada chemikálií (kit), určená na reprogramovanie ľudských kožných buniek do indukovaných pluripotentných kmeňových buniek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 226,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 226,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33696500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

RNA replikón je tvorený syntetickou in vitro transkribovanou RNA molekulou, ktorá exprimuje najmenej 4 faktory (Oct4, Klf4, Sox2 a Glis1., tzv.reprogramovacie faktory) v jednom, polycistronickom transkripte (VEE-OKS-iG RNA). Polycistronický transkript je schopný len limitovanej replikácie, po niekoľkých bunečných deleniach vymizne z buniek. Ide o bezpečnú, nevírusovú a efektívnu metódu reprogramovania buniek, ktorá nevyžaduje opakovanú transfekciu). Kit musí obsahovať:; a) VEE-OKS-iG RNA 10 ul minimálna koncentrácia1 ug/uL; b) RNA kódujúcu B18R proteín minimálne 10 ul minimálna koncentrácia1 ug/uL; c) B18R proteín minimálny objem  (1) vialka  50 ug of 0.5 mg/ml; d) suplement, zvyšujúci efektivitu reprogramovania (ľudský ch iPS buniek); Požadovane množstvo: 1 kit

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Merck spol. s r.o. 1 1 226,00 0% EUR 15. November 2017 150106

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×