Obstarávanie

Hovädzie mäso II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 790,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 380,00
Zaplatené:
73.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15111100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na varenie; na prípravu jedál; na tepelnú úpravu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: balenie, Hodnota / charakteristika: dodanie - čerstvé, chladené, v prepravkách.; Technické vlastnosti: Množstvo, Hodnota / charakteristika: hodnoty uvedené v popise predmetu zmluvy tvoria maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Minimálna doba spotreby, Hodnota / charakteristika: pri dodaní 4 dni.; Technické vlastnosti: Dátum spotreby, Hodnota / charakteristika: bude vyznačený na obaloch alebo dodacích listoch takým spôsobom, aby pri prevzatí tovaru Objednávateľ mohol lehotu skontrolovať.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: na chladenom mäse sa nevyskytujú známky po zamrznutí resp. zamrazení.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: bez výskytu viditeľných zlomenín a bez cudzieho zápachu a cudzej príchute; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k predmetu plnenia musí byť v súlade s Nariadením vlády č.322/2003 Z. z. v znení nesk. predpisov a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí byť v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce PK SR v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 423/2012 Z.z..; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí spĺňať požiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu mäsa jatočných zvierat podľa prílohy k Vyhláške č. 423/2012 Z. z., časť C bod 2.; Technické vlastnosti: Hovädzie mäso, Hodnota / charakteristika: musí mať preukázaný pôvod mäsa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka  č.1 - hovädzí výrez (v pomere 80%/20%), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Položka č.2 - hovädzie zadné búrané (býk) - kuchynská úprava, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Položka č.3 - hovädzia predná štvrť s kosťou (krava), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: Položka č.4 - hovädzia zadná štvrť s kosťou (krava), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: Položka č.5 - hovädzie rebrá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.6 - hovädzie špikové kosti, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č.7 - hovädzí vysoký roštec, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BARTOŠEK s. r. o. 4 13 618,00 10% EUR 26. Október 2017 148606

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×