Obstarávanie

Bravčové výrobky II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 000,00
Zaplatené:
63.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15131400-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Potraviny na priamu spotrebu, varenie, prípravu pokrmov. Tovar bude použitý pri príprave jedál pre zariadenia spoločného stravovania.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Množstvo:, Hodnota / charakteristika: hodnota uvedená v popise predmetu obstarávania tvorí maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Dátum spotreby:, Hodnota / charakteristika: bude vyznačený na obaloch alebo dodacích listoch takým spôsobom, aby pri prevzatí tovaru Objednávateľ mohol lehotu skontrolovať.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: chov zvierat určených k výrobe predmetu plnenia musí byť v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: musí byť v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.; Technické vlastnosti: Mäso z ktorého budú výrobky vyrobené: , Hodnota / charakteristika: musí mať preukázaný pôvod v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.; Technické vlastnosti: Dodanie:, Hodnota / charakteristika: postupné poskytnutie plnenia - opakované dodania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Klobása domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Klobása domáca (bravčová) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Kabanos (bravčový), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 650; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Kabanos (bravčový) - váha 2 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Ipeľská klobása , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 750; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Ipeľská klobása - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Špekačky (bravčové), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 900; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Špekačky (bravčové) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Špekačky - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 50, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Párky obyčajné (bravčové), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Párky obyčajné (bravčové) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 5 - Párky obyčajné - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 41, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - Saláma Vysočina, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Položka č. 6 - Saláma Vysočina - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 7 - Saláma obyčajná suchá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1100; Technické vlastnosti: Položka č. 7 - Saláma obyčajná suchá - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 8 - Saláma Liptovská, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Položka č. 8 - Saláma Liptovská - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 9 - Pečená sekaná, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Položka č. 9 - Pečená sekaná - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 10 - Tlačenka domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Položka č. 10 - Tlačenka domáca (bravčová) - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 11 - Saláma šunková (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Položka č. 11 - Saláma šunková (bravčová) - balenie vákuové, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 12 - Jaternica domáca (bravčová), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Položka č. 12 - Jaternica domáca (bravčová) - váha 1 ks, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 13 - Bravčová šunka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Položka č. 13 - Bravčová šunka - podiel bravčového mäsa, Jednotka: %, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 14 - Pečeňový syr, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: Položka č. 14 - Pečeňový syr - balenie, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položka č. 15 - Bravčová Krkovica bez kosti - údená, varená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č. 16 - Bravčové kosti- údené, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 550; Technické vlastnosti: Položka č. 17 - Bok bez kosti - údený, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Položka č. 18 - Bravčový Lalok s kožou - údený, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: Položka č. 19 - Slanina - údená, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Položka č. 20 - Slanina Oravská , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1300; Technické vlastnosti: Položka č. 21 - Oškvarky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390; Technické vlastnosti: Položka č. 22 - Bravčová masť, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hôrka s.r.o. 3 24 000,00 20% EUR 26. Október 2017 148605

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×