Obstarávanie

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Seniorcentrum Staré Mesto
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 239,95
Konečná suma(Bez DPH):
10 555,55
Zaplatené:
69.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
12.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Upratovanie, čistenie a dezinfekcia v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení a domove sociálnych služieb.; Pravidelné vykonávanie upratovacich, čistiacich a dezinfekčných služieb na pracovisku objednávateľa podľa normy EN ISO:9001:2009, ISO 9001:2008; V prípade mimoriadnych potrieb objednávateľa alebo havarijných situácií sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť poskytnutie upratovacích služieb na základe osobitnej písomnej objednávky. Tieto služby budú faktúrované samostatne na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom. Ide najmä o: ; - stavy po živelných pohromách a haváriách; - celoplošné stavebné práce, ako je výmena okien; - komplexná rekonštrukcia interiéru zariadenia; Vyššie uvedené práce môžu byť vykonané v pracovných dňoch, v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podľa potrieb objednávateľa.; Zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a všetkých ekologických prostriedkov ako aj potrebného strojového vybavenia je povinnosťou dodávateľa po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.; Dodávateľ podloží kópie bezpečnostných kariet používaných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a harmonogram dezinfekcie a sanitácie.; Dodávateľ zabezpečí každé 3 mesiace zmenu dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.; Dodávateľ sa zaväzuje maximálne hospodárne nakladať s elektrickou energiou, vodou a ostatnými médiami, potrebnými k výkonu svojej činnosti; Upratovacie a čistiace služby musia zodpovedať hygienickým potrebám a normám v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, aby zamestnanci dodávateľa boli preukázateľným spôsobom preškolení z predpisov BOZP a PO.; Objednávateľ požaduje, aby zamestnanci dodávateľa boli preukázateľne oboznámení s dodržiavaním bezpečného správania sa na pracoviskách, aby oznamovali objednávateľovi nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zamestnancov pri práci.; Zamestnanci dodávateľa majú zakázané nahliadať do písomných dokladov a technických prostriedkov objednávateľa ako napr. PC, telefón a pod.; Zamestnanci dodávateľa majú zakázané otvárať skrine, písacie stoly a ostatné zariadenia vo všetkých miestnostiach objednávateľa.; V prípadoch nedodržania bodov 14 a 15 nesmie dodávateľ umožniť ďalšie vykonávanie prác takýmto zamestnancom u objednávateľa a je povinný uhradiť objednávateľovi všetky, takýmto spôsobom vzniknuté škody.; Ďalšie podmienky:; - vzhľadom na charakter prevádzky upratovanie po priebežnom maľovaní a údržbárskych prácach v celom zariadení; - upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce vykonávať tak, aby boli zohľadnené špecifiká prevádzky, t.j., aby nedochádzalo k rušeniu obyvateľov v popoludňajších hodinách, aby bol zohľadnený čas podávania stravy, čas kúpania obyvateľov, čas oddychu obyvateľov a pod.; - upratovanie kancelárií zosúladiť s pracovným časom zamestnancov.; - pracovníci upratovacieho servisu upratujú najmenej 8 hod. denne; - vyžaduje sa taký počet zamestnancov dodávateľa, aby bolo zabezpečené kvalitné upratovanie v nepretržitej prevádzke, a z ktorých jeden je zodpovedný za vykonané práce a je kontaktnou osobou pre zodpovedného zamestnanca zariadenia.; upratovacie práce sa vykonávajú 365 dní v roku podľa špecifikácie a periodicity; - minimálne 1 pracovník upratuje počas sobôt, nediel a sviatkov a je k dispozícii najmenej 8 hod denne.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Pravidelné práce pre objekt č.1:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Utieranie prachu na nábytku a stoloch, poličkách, krytoch radiátorov a vodorovných plochách do výšky 2m, Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Vynášanie odpadkov z košov zo všetkých miestností a chodieb zariadenia s výmenou vriec podľa potreby, Hodnota / charakteristika: 2x denne (ráno a poobede); Technické vlastnosti: V miestnostiach s umývadlom umyť umývadlo zo všetkých strán, vrátane dezinfekcie odpadového sifónu s prípadným použitím odpadového zvonu., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umytie a dezinfekcia WC mís zo všetkých strán vrátane dezinfekcie príslušným prípravkom na čistenie WC mís., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia podlahových krytín a dlažby vo všetkých izbách obyvateľov, v kanceláriách, chodbách, kuchynkách, WC, kúpeľniach a na všetkých poschodiach aj s odtiahnutím nábytku a postelí, ktoré sú na kolečkách, Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: pozametanie schodísk, Hodnota / charakteristika: 1xdenne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia madiel na chodbách a schodiskových zábradliach, kľučiek,  ubytovacieho objektu., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: preleštenie zrkadiel, Hodnota / charakteristika: 1xdenne; Technické vlastnosti: umývanie a dezinfekcia výťahu 3xdenne (pred raňajkami, po raňajkách a po obede), Hodnota / charakteristika: 3xdenne; Technické vlastnosti: umývanie a dezinfekcia kúpeľní a spŕch (vane obklady, podlahy, sprchové kúty) až po kúpaní, Hodnota / charakteristika: 1xdenne; Technické vlastnosti: Umývanie, zametanie a dezinfekcia podlahových krytín v jedálňach - pred raňajkami, po raňajkách a po obede., Hodnota / charakteristika: 3x denne vrátane soboty a nedele; Technické vlastnosti: Doplňovanie dvojvrstvého toaletného papiera, papierových obrúskov na utieranie rúk, antibakteriálneho tekutého mydla  v celom objekte, Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Utretie dezinfekcia a vyleštenie nerezových košov, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: Vysávanie čalúneného nábytku a stoličiek, kresiel, kancelárskych stoličiek, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Utieranie prachu na nábytku a stoloch aj pod dekoratívnymi predmetmi a na menej prístupných miestach, na nábytku, parapetné dosky, zárubne, vrchy dverí, hasiace prístroje,, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: 3xtýždenne vykonáva čistenie balkónov a terás, Hodnota / charakteristika: 3xtýždenne; Technické vlastnosti: 3xtýždenne vykonáva umývanie a dezinfekcia  chodieb a schodísk 88 schodov, Hodnota / charakteristika: 3xtýždenne; Technické vlastnosti: ometanie pavučín z nábytku, postelí, kresiel, stolíkov, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: Čistenie obkladačiek vo všetkých sociálnych zariadeniach, kúpeľniach a kuchynkách, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia všetkých dverí a zárubní, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: umytie chladničiek zvnútra prípadne rozmraziť a vyčistiť, Hodnota / charakteristika: 1xmesačne; Technické vlastnosti: kompletná očista obytných priestorov vrátane odtiahnutia nábytku, utretia aj zadných častí nábytku, utretie nožičiek nábytku, ošetrenia nábytku vhodným prípravkom, Hodnota / charakteristika: 1xmesačne; Technické vlastnosti: ometanie pavučín zo stien, Hodnota / charakteristika: 1x za 3mesiace, resp. podľa potreby; Technické vlastnosti: vyčistiť varné kanvice od vodného kameňa (octom) raz za 3 mesiace, Hodnota / charakteristika: 1xza3mesiace; Technické vlastnosti: Umývanie svietidiel, vykurovacích telies, Hodnota / charakteristika: 1x za 3mesiace; Technické vlastnosti: Nepravidelné práce pre objekt č.1, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: tepovanie čalúneného nábytku vrátane stoličiek, Hodnota / charakteristika: 1x polročne resp. podľa potreby; Technické vlastnosti: Umývanie okien v celom zariadení , zvesenie a zavesenie vypratých záclon s presunom do práčovne a z práčovne, Hodnota / charakteristika: 1x polročne,resp. podľa potreby; Technické vlastnosti: Pravidelné práce pre objekt č.2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie podlahy, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: utretie prachu zo stolov, skriniek, parapiet, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: umytie a dezinfekcia WC, umývadla, zvnútra aj zvonka, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: umytie kúpeľne, sprchového kúta, Hodnota / charakteristika: 1xtýždenne; Technické vlastnosti: Nepravidelné práce pre objekt č.2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umytie okien a radiátorov, Hodnota / charakteristika: 2xročne

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkový súčet podláh v objekte č.1 (pvc, laminátová podlaha, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: Počet izieb, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33; Technické vlastnosti: Počet obyvateľov , Jednotka: osoby, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 57; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - (plocha počítaná z obidvoch strán okna), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: Počet kúpeľní, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: obklady spolu (kúpeľne, WC, pri umývadlách v izbách,...), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: počet umývadiel, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: schodisko počet schodov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 95; Technické vlastnosti: Vane, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: počet čalúnených kresiel a stoličiek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 57; Technické vlastnosti: počet WC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Celkový súčet podláh v objekte č.2 (pvc, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 64,28; Technické vlastnosti: okná v objekte č.2 (plocha počítaná z obidvoch strán okna), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30m2; Technické vlastnosti: obklady v objekte č,.2 (pvc na stene), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: počet WC v objekte č.2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: počet umývadiel v objekte č.2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: počet sprchových kútov (predná stena-dvere (90 cm) sú zo skla) v objekte č.2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ISTER CENTRUM s.r.o. 7 12 666,67 20% EUR 24. Október 2017 148328

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×