Obstarávanie

Reagenčný materiál pre RT-PCR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 312,80
Konečná suma(Bez DPH):
13 312,80
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24960000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. TaqMan® Universal Master Mix II obsahuje všetky zložky (s výnimkou primérov, sond, templátu a vody) potrebných na uskutočnenie polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase. Používa sa na amplifikáciu komplementárnych DNA (cDNA) a DNA cieľov pre rôzne aplikácie vrátane kvantifikácie a genotypizácie. Tento mix je dodávaný ako 2X koncentrát a obsahuje: AmpliTaq Gold® DNA polymeráza, UP (Ultra Pure), dNTP (s dUTP), Pasívna referencia ROX ™ a Optimalizované komponenty buffera.; Tento mix neobsahuje Uracil-N glykozylázu (UNG). Tento produkt je optimalizovaný pre použitie s primérmi a sondami TaqMan® najmä ale nie len na Testy expresie génov TaqMan®, Testy TaqMan® MicroRNA, Testy genotypizácie metabolizmu liečiv TaqMan® a Stanovenie genotypu TaqMan® SNP. Produkt sa používa v druhom kroku dvojstupňového protokolu reverznej transkripcie / polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) alebo priamo s cDNA templátom. Skladuje sa a dodáva pri 4 oC.; Vlastnosti produktu: Detekcia základnej sondy; Na používanie so zariadením: 7300 System, 7500 System, 7900HT systém, StepOne ™, štandardný režim; StepOnePlus ™, štandardný režim, systém ViiA ™ 7; Rýchlosť reakcie: štandardná; PCR metóda: qPCR; Typ vzorky DNA (genómová)/ cDNA; Pasívne referenčné farbivo: ROX (predmiešané); Polymeráza: DNA polymeráza AmpliTaq Gold®; Primer-Probe kompatibilita: TaqMan®; Čistota a stupeň kvality: UP (Ultra Pure). Kvalita 4440041; 2. SuperScript VILO Master Mix obsahuje zložky na syntézu prvého reťazca cDNA pre dvojstupňové aplikácie RT-qPCR. Hlavná zmes kombinuje SuperScript III reverznú transkriptázu (RT) a iné RT reakčné zložky v jednej skúmavke, aby sa umožnila spoľahlivá syntéza prvého vlákna a vysoké výťažky cDNA zo širokého rozsahu vstupných RNA koncentrácií.; Vysoká účinnosť RT SuperScript III RT a optimalizovaná formulácia umožňujú hlavnej zmesi dodávať vysokú lineárnosť v syntéze cDNA v širokom rozsahu vstupnej RNA templátu pre dvojstupňové kvantitatívne RT-PCR (qRT-PCR) testy. Kvalita 11755500. Vlastnosti produktu: Optimálna reakčná teplota: 42 ° C; Veľkosť konečného produktu: 10 kb alebo menej; Reverzná transkriptáza: SuperScript ™ III; Ribonukleázová aktivita H: Znížená a Enzýmová funkcia: reverzná transkriptáza. Skladuje sa a dodáva na suchom ľade. Kvalita 11755500.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG  (balenie:1x50ml) *, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: SuperScript™ VILO™ Master Mix* (balenie: 500 reactions), Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: *alebo ekvivalent, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Life Technologies s r.o. 1 13 312,80 0% EUR 20. Október 2017 148147

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×