Obstarávanie

Dodávka zemného plynu - MALOODBER


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
94 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
63 250,00
Zaplatené:
67.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
2465000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Opakovaná dodávka zemného plynu vrátane distribučných a prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.; Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Tarifa pre 1. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504491, Hodnota / charakteristika: M6; Technické vlastnosti: Tarifa pre 2. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504493, Hodnota / charakteristika: M4; Technické vlastnosti: Tarifa pre 3. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504494, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 4. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510506107, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 5. odberné miesto POD: SKSPPDIS000530021828, Hodnota / charakteristika: M8; Technické vlastnosti: Tarifa pre 6. odberné miesto POD: SKSPPDIS010510005931, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 7. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504363, Hodnota / charakteristika: M3; Technické vlastnosti: Tarifa pre 8. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504364, Hodnota / charakteristika: M2; Technické vlastnosti: Tarifa pre 9. odberné miesto POD: SKSPPDIS000510504366, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 10. odberné miesto POD: SKSPPDIS030510080006, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 11. odberné miesto POD: SKSPPDIS030510080007, Hodnota / charakteristika: M7; Technické vlastnosti: Tarifa pre 12. odberné miesto POD: SKSPPDIS000610602153, Hodnota / charakteristika: M8; Technické vlastnosti: Tarifa pre 13. odberné miesto POD: SKSPPDIS000610602133, Hodnota / charakteristika: M7

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 1. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504491, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 2. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504493, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 3. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504494, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 4. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510506107, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 5. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000530021828, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 520 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 6. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS010510005931, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 7. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504363, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 8. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504364, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 9. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000510504366, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 10. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS030510080006, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 11. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS030510080007, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 220 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 12. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000610602153, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 425 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 13. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000610602133, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200 000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VNG Slovakia, spol. s r.o. 6 75 900,00 20% EUR 30. Október 2017 148137

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×