Obstarávanie

Dodávka zemného plynu - STREDOODBER


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 646,22
Zaplatené:
71.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
KWh
Množstvo:
837442.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Opakovaná dodávka zemného plynu vrátane distribučných a prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.; Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvo, Hodnota / charakteristika: 650 m3; Technické vlastnosti: Percentuálne podiely (váhy) odberu plynu z predpokladaného ročného odberu/spotreby zemného plynu pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: január, Hodnota / charakteristika: 19; Technické vlastnosti: február, Hodnota / charakteristika: 17; Technické vlastnosti: marec, Hodnota / charakteristika: 15; Technické vlastnosti: apríl, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: máj, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: jún, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: júl, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: august, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: september, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: október, Hodnota / charakteristika: 8; Technické vlastnosti: november, Hodnota / charakteristika: 13; Technické vlastnosti: december, Hodnota / charakteristika: 17

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného plynu pre 1. Odberné miesto, POD: SKSPPDIS000530020732, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 837 442

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 24 775,47 20% EUR 23. Október 2017 147949

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×