Obstarávanie

Generátor dusíka pre LC/MS aplikácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 520,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 444,44
Zaplatené:
65.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42980000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks (podľa technickej špecifikácie)
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Generátor dusíka pre LC/MS aplikácie slúži ako nutné pomocné zariadenie pri prevádzke hmotnostného spektrometra, bez ktorého spektrometer nemôže fungovať, nakoľko sa požaduje pri prevádzke inertné prostredie.  Vyžaduje sa pomerne vysoká čistota dusíka, aby sa zabránilo reakcii zvyškového kyslíka s meranými chemickými zlúčeninami a  taktiež nedošlo k  fyzickému poškodeniu optických dráh spektrometra, t.j. zničeniu veľmi drahého zariadenia.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Separácia dusíka zo vzduchu, Hodnota / charakteristika: výlučne na princípe molekulového sita (nie na membránovom princípe); Technické vlastnosti: Výstupný tlak dusíka , Hodnota / charakteristika: mechanicky regulovateľný ; Technické vlastnosti: Pripojenie na ¼ palcový hadicový rozvod  , Hodnota / charakteristika: pomocou tzv. „swagelok fitingov"; Technické vlastnosti: Integrovaný  kompresor vzduchu v generátore  , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Počítadlo času prevádzky zariadenia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vrátane 1 údržbárskeho filter kitu po jednoročnej prevádzke generátora dusíka, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Výstupný tlak dusíka , Jednotka: bar, Minimum: 7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Množstvo vyrábaného dusíka pri výstupnom tlaku 7 barov, Jednotka: liter/min , Minimum: 30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čistota vyrobeného dusíka pri výstupnom tlaku 7 barov a výstupnom prietoku dusíka 30 litrov/min, Jednotka: %, Minimum: 99, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Napájanie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: Príkon , Jednotka: W, Minimum: , Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 140, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 11 333,33 20% EUR 13. Október 2017 147120

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×