Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Čadca (1. časť: k.ú. Turzovka - 2 úseky; 2. časť: k.ú. Korňa - 1 úsek; 3. časť: k.ú. Staškov - 1 úsek; 4. časť: k.ú. Dlhá nad Kysucou - 1 úsek)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
278 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
214 999,16
Zaplatené:
77.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
33936.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu cesty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka opravy, 1. časti: k.ú TURZOVKA (2 úseky), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 256; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,6; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15 048; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: 1.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12 000; Technické vlastnosti: 1.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15 048; Technické vlastnosti: 1.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15 048; Technické vlastnosti: 1.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 400; Technické vlastnosti: 1.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 1.7 Výšková úprava uličných poklopov šupátkových, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: 1.8 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy, 2. časti: k.ú KORŇA (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 713; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,7; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10 168; Technické vlastnosti: 2.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 2.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10 168; Technické vlastnosti: 2.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10 168; Technické vlastnosti: 2.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10 168; Technické vlastnosti: 2.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 850; Technické vlastnosti: 2.6 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Dĺžka opravy, 3. časti: k.ú STAŠKOV (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 860; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,5; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 700; Technické vlastnosti: 3.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 3.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 700; Technické vlastnosti: 3.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 700; Technické vlastnosti: 3.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 700; Technické vlastnosti: 3.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 940; Technické vlastnosti: 3.6 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Dĺžka opravy, 4. časti: k.ú DLHÁ NAD KYSUCOU (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 670; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 020; Technické vlastnosti: 4.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 4.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 020; Technické vlastnosti: 4.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 020; Technické vlastnosti: 4.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 020; Technické vlastnosti: 4.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 750; Technické vlastnosti: 4.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4.7 Výšková úprava uličných poklopov šupátkových, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 4.8 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY SK s.r.o. 5 257 999,00 20% EUR 20. Október 2017 146816

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×