Obstarávanie

Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (1. časť: k.ú. Stráža - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Dolná Tižina - 1 úsek; 3. časť: k.ú. Strečno - 1 úsek)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
112 002,56
Zaplatené:
75.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
17850.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zosilnenie povrchu cesty

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dĺžka opravy, 1. časti: k.ú STRÁŽA (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 200; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8 700; Technické vlastnosti: 1.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 1.2 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8 700; Technické vlastnosti: 1.3 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8 700; Technické vlastnosti: 1.4 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 300; Technické vlastnosti: 1.5 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Dĺžka opravy, 2. časti: k.ú DOLNÁ TIŽINA (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 775; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 650; Technické vlastnosti: 2.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 2.2 Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 650; Technické vlastnosti: 2.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 650; Technické vlastnosti: 2.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 650; Technické vlastnosti: 2.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 850; Technické vlastnosti: 2.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 2.7 Výšková úprava vodovodných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 2.8 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Dĺžka opravy, 3. časti: k.ú STREČNO (1 úsek), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 563; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,0; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 3.1 Zafrézovanie začiatku a konca úseku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3.2 Frézovanie asfaltového krytu premenlivé hr. 0-50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: 3.3 Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 3.4 Betón asfaltový ACo11 II hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 500; Technické vlastnosti: 3.5 Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: 3.6 Výšková úprava kanalizačných poklopov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 3.7 Zabezpečenie dočasného dopravného značenia, Jednotka: úsek, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 3 134 403,08 20% EUR 10. Október 2017 146815

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×