Obstarávanie

Nákup nového automobilu s pracovnou plošinou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 000,00
Zaplatené:
65.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144700-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodanie nového technologického vozidla - pracovnej plošiny, t.j. dodanie podvozku nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby - pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24 m s nadstavbou - pracovnou plošinou pevne namontovanou na podvozok nákladného automobilu 4x2

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A) Podvozok nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby – pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24mAko podvozok nákladného automobilu sa požaduje sériovo vyrábané vozidlo kategórie N2 s rokom výroby 2017 v štandardnom vyhotovení podvozku pre montáž nadstavieb, v štandardnej výbave s nasledovnými funkciami a parametrami:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. o podpore energetiky a environmentálnej úsporných motorových vozidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - motor automobilu musí dostatočne zabezpečovať funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne, aj v kritických prevádzkových režimoch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Stály pohon zadnej nápravy (4x2), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Jednomontáž pneumatík na prednej a dvojmontáž na zadnej náprave, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Pneumatiky rozmeru R16, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Uzávierka zadného diferenciálu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Vysokoúčinné prevádzkové kotúčové brzdy s ABS, ESP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Parkovacia núdzová brzda, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ľavostranné riadenie s posilňovačom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Pomocný pohon od prevodovky nákladného automobilu (PTO), s vyústením na pripojenie hydraulického čerpadla zabezpečujúceho plnú funkčnosť celkovej technologickej zostavy (podvozok, pracovná plošina), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Elektronická komunikačná jednotka medzi podvozkom a nadstavbou (CAN), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Autobatéria s kapacitou dostatočne zabezpečujúcou funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Alternátor 12 V, min. 180 Ah dostatočne zabezpečujúci funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Kabína s 3 miestami na sedenie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zadná stena kabíny s oknom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - klimatizácia kabíny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - imobilizér v kľúči, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - rádio, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - záruka na vozidlo 2 roky alebo min. 200 000 km, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Povinná výbava podľa platných predpisov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - svetlá s denným svietením, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - elektricky ovládané okná, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B) Nadstavba – nová pracovná plošina pevne namontovaná na podvozok nákladného automobilu 4x2 – vyhotovenie tejto nadstavby – pracovnej plošiny sa požaduje s nasledovnými funkciami:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Teleskopická pracovná plošina, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pohon plošiny prostredníctvom pripojenia k pomocnému pohonu z prevodovky vozidla, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - možnosť práce s plošinou aj min. 3 m pod úrovňou plochy, na ktorej vozidlo stojí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pracovný kôš vyhotovený z ľahkých kovov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - nástup do pracovného koša cez nástupné dvere so zámkom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výstražné oranžové zábleskové svetlo na spodnej strane pracovného koša, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ústrojenstvo otáčania plošiny (otoč) s požadovaným rozsahom otáčania , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 stabilizačné podpery kolmé k vozovke (typ „H“) s hydraulickým výsuvom do strán aj nadol, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Výstražné oranžové zábleskové svetlá na každej podpere, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možnosť práce s plošinou aj pri bočne nevysunutých podperách (obmedzený pracovný diagram), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládanie každej podpery samostatne z pracovného koša, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 ks podložiek pod podpery s rozmermi 40x40x4 cm, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládanie štart/stop motora podvozku z pracovného koša a zo spodného ovládania, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Proporcionálne ovládanie plošiny z pracovného koša prostredníctvom joystickov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možnosť nastavenia citlivosti ovládačov podľa požiadaviek obsluhy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládacie miesto v koši s displeyom, ktorý zobrazuje aktuálny stav plošiny (využiteľný bočný dosah, využiteľná pracovná výška, hmotnosť v pracovnom koši), servisné informácie a autodiagnostika plošiny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládací panel v pracovnom koši vybavený uzatvárateľným krytom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Automatický návrat plošiny do prepravnej polohy (funkcia „domov“), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Druhé ovládacie miesto od stĺpa plošiny káblovým ovládačom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Hydraulické trubky a elektrické vodiče uložené vo vnútri ramien plošiny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Samomazné ložiská na celej plošine s výnimkou ústrojenstva otáčania, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - elektrická zásuvka (230 V, 50 Hz) v pracovnom koši , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Núdzový pohon plošiny ručným čerpadlom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požadované úžitkové vlastnosti kompletného podvozku s pracovnou plošinou:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a dial'ničných komunikáciách, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok platnej legislatívy pre vyhradené technické zariadenia – pracovnú plošinu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok výrobného testu celého vozidla na naklonenej rovine so sklonom min. 5°, vrátane protokolu testu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - doplnenie 2 ks oranžových LED zábleskových majákov na kabíne podvozku nákladného automobilu a v zadnej časti nadstavby odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnými predpismi , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A) Podvozok nového nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby – pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24m s parametrami: Celková hmotnosť , Jednotka: kg, Minimum: 4500, Maximum: 5000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Užitočná hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 3050, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rázvor, Jednotka: mm, Minimum: 3900, Maximum: 4100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Emisná norma, Jednotka: EURO 6, Minimum: EURO 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem naftového motora, Jednotka: cm3, Minimum: 2600, Maximum: 3000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon motora, Jednotka: kW, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Krútiaci moment, Jednotka: Nm, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Palivová nádrž, Jednotka: l, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prevodovka mechanická, synchronizovaná, Jednotka: Stupne, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prepravná rýchlosť, Jednotka: km/hod., Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Napätie autobatérie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita autobatérie, Jednotka: Ah, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B) Nadstavba – nová pracovná plošina pevne namontovaná na podvozok nákladného automobilu 4x2 – vyhotovenie tejto nadstavby – pracovnej plošiny sa požaduje s nasledovnými parametrami: Pracovná výška, Jednotka: m, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dovolené zaťaženie pracovného koša, Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Bočný dosah pri zaťažení pracovného koša 80 kg/120 kg/200 kg/220 kg, Jednotka: m, Minimum: 12,5/11,0/8,5/8,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmery pracovného koša (š x d x v), Jednotka: mm, Minimum: 1400x700x1100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kapacita pracovného koša, Jednotka: osoby, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Otáčanie pracovného koša v rozsahu, Jednotka: stupne, Minimum: +/- 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah otáčania plošiny (otoč), Jednotka: stupne, Minimum: 420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: C) Kompletný podvozok s pracovnou plošinou Celková dĺžka vozidla s plošinou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 7,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Celková výška vozidla s plošinou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 2,26, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Požadovaná záruka, Jednotka: mesiace, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 4 102 000,00 20% EUR 2. Október 2017 146682

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×