Obstarávanie

Nákup nového automobilu s pracovnou plošinou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 000,00
Zaplatené:
65.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144700-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodanie nového technologického vozidla - pracovnej plošiny, t.j. dodanie podvozku nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby - pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24 m s nadstavbou - pracovnou plošinou pevne namontovanou na podvozok nákladného automobilu 4x2

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A) Podvozok nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby – pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24mAko podvozok nákladného automobilu sa požaduje sériovo vyrábané vozidlo kategórie N2 s rokom výroby 2017 v štandardnom vyhotovení podvozku pre montáž nadstavieb, v štandardnej výbave s nasledovnými funkciami a parametrami:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. o podpore energetiky a environmentálnej úsporných motorových vozidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - motor automobilu musí dostatočne zabezpečovať funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne, aj v kritických prevádzkových režimoch , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Stály pohon zadnej nápravy (4x2), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Jednomontáž pneumatík na prednej a dvojmontáž na zadnej náprave, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Pneumatiky rozmeru R16, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Uzávierka zadného diferenciálu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Vysokoúčinné prevádzkové kotúčové brzdy s ABS, ESP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Parkovacia núdzová brzda, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ľavostranné riadenie s posilňovačom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Pomocný pohon od prevodovky nákladného automobilu (PTO), s vyústením na pripojenie hydraulického čerpadla zabezpečujúceho plnú funkčnosť celkovej technologickej zostavy (podvozok, pracovná plošina), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Elektronická komunikačná jednotka medzi podvozkom a nadstavbou (CAN), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Autobatéria s kapacitou dostatočne zabezpečujúcou funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Alternátor 12 V, min. 180 Ah dostatočne zabezpečujúci funkčnosť plošiny pri činnosti všetkých jej agregátov súčasne, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Kabína s 3 miestami na sedenie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zadná stena kabíny s oknom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - klimatizácia kabíny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - imobilizér v kľúči, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - rádio, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - záruka na vozidlo 2 roky alebo min. 200 000 km, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Povinná výbava podľa platných predpisov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - svetlá s denným svietením, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - elektricky ovládané okná, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B) Nadstavba – nová pracovná plošina pevne namontovaná na podvozok nákladného automobilu 4x2 – vyhotovenie tejto nadstavby – pracovnej plošiny sa požaduje s nasledovnými funkciami:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Teleskopická pracovná plošina, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pohon plošiny prostredníctvom pripojenia k pomocnému pohonu z prevodovky vozidla, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - možnosť práce s plošinou aj min. 3 m pod úrovňou plochy, na ktorej vozidlo stojí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pracovný kôš vyhotovený z ľahkých kovov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - nástup do pracovného koša cez nástupné dvere so zámkom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výstražné oranžové zábleskové svetlo na spodnej strane pracovného koša, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ústrojenstvo otáčania plošiny (otoč) s požadovaným rozsahom otáčania , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 stabilizačné podpery kolmé k vozovke (typ „H“) s hydraulickým výsuvom do strán aj nadol, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Výstražné oranžové zábleskové svetlá na každej podpere, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možnosť práce s plošinou aj pri bočne nevysunutých podperách (obmedzený pracovný diagram), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládanie každej podpery samostatne z pracovného koša, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 ks podložiek pod podpery s rozmermi 40x40x4 cm, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládanie štart/stop motora podvozku z pracovného koša a zo spodného ovládania, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Proporcionálne ovládanie plošiny z pracovného koša prostredníctvom joystickov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možnosť nastavenia citlivosti ovládačov podľa požiadaviek obsluhy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládacie miesto v koši s displeyom, ktorý zobrazuje aktuálny stav plošiny (využiteľný bočný dosah, využiteľná pracovná výška, hmotnosť v pracovnom koši), servisné informácie a autodiagnostika plošiny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ovládací panel v pracovnom koši vybavený uzatvárateľným krytom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Automatický návrat plošiny do prepravnej polohy (funkcia „domov“), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Druhé ovládacie miesto od stĺpa plošiny káblovým ovládačom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Hydraulické trubky a elektrické vodiče uložené vo vnútri ramien plošiny, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Samomazné ložiská na celej plošine s výnimkou ústrojenstva otáčania, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - elektrická zásuvka (230 V, 50 Hz) v pracovnom koši , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Núdzový pohon plošiny ručným čerpadlom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požadované úžitkové vlastnosti kompletného podvozku s pracovnou plošinou:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a dial'ničných komunikáciách, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok platnej legislatívy pre vyhradené technické zariadenia – pracovnú plošinu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - splnenie podmienok výrobného testu celého vozidla na naklonenej rovine so sklonom min. 5°, vrátane protokolu testu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - doplnenie 2 ks oranžových LED zábleskových majákov na kabíne podvozku nákladného automobilu a v zadnej časti nadstavby odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnými predpismi , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A) Podvozok nového nákladného automobilu 4x2 s hydraulikou pre pohon nadstavby – pracovnej plošiny s pracovnou výškou 24m s parametrami: Celková hmotnosť , Jednotka: kg, Minimum: 4500, Maximum: 5000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Užitočná hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 3050, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rázvor, Jednotka: mm, Minimum: 3900, Maximum: 4100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Emisná norma, Jednotka: EURO 6, Minimum: EURO 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objem naftového motora, Jednotka: cm3, Minimum: 2600, Maximum: 3000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon motora, Jednotka: kW, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Krútiaci moment, Jednotka: Nm, Minimum: 350, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Palivová nádrž, Jednotka: l, Minimum: 70, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prevodovka mechanická, synchronizovaná, Jednotka: Stupne, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prepravná rýchlosť, Jednotka: km/hod., Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Napätie autobatérie, Jednotka: V, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Kapacita autobatérie, Jednotka: Ah, Minimum: 110, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B) Nadstavba – nová pracovná plošina pevne namontovaná na podvozok nákladného automobilu 4x2 – vyhotovenie tejto nadstavby – pracovnej plošiny sa požaduje s nasledovnými parametrami: Pracovná výška, Jednotka: m, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Dovolené zaťaženie pracovného koša, Jednotka: kg, Minimum: 220, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Bočný dosah pri zaťažení pracovného koša 80 kg/120 kg/200 kg/220 kg, Jednotka: m, Minimum: 12,5/11,0/8,5/8,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmery pracovného koša (š x d x v), Jednotka: mm, Minimum: 1400x700x1100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kapacita pracovného koša, Jednotka: osoby, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Otáčanie pracovného koša v rozsahu, Jednotka: stupne, Minimum: +/- 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah otáčania plošiny (otoč), Jednotka: stupne, Minimum: 420, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: C) Kompletný podvozok s pracovnou plošinou Celková dĺžka vozidla s plošinou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 7,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Celková výška vozidla s plošinou, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 2,26, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Požadovaná záruka, Jednotka: mesiace, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 4 102 000,00 20% EUR 2. Október 2017 146682

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×