Obstarávanie

Zábradľové oceľové zvodidlá na most s príslušenstvom.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 166,66
Zaplatené:
81.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1307.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nové zábradľové zvodidlá na most s príslušenstvom určené na zvýšenie bezpečnosti ciest.; Zábradľové zvodidlá na most musia spĺňať technické a kvalitatívne parametre v plnom rozsahu, musia vyhovovať platným STN, EN. ; Predávajúci doloží do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy certifikát kvality ISO 9001:2000,ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007 a certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. Dokumenty musia byť originály alebo úradne overené kópie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Úroveň zachytenia, Hodnota / charakteristika: H2 (ZSNH4/H2) ; Technické vlastnosti: Zábradľové oceľové zvodidlá a príslušenstvo musia mať kompatibilitu s existujúcim systémom zvodidiel obstarávateľa, Hodnota / charakteristika: ZSNH4 ; Technické vlastnosti: Povrchová úprava materiálu:, Hodnota / charakteristika: pozinkovanie EN ISO 1461; Technické vlastnosti: Zvodidlá a príslušenstvo musia vyhovovať normám a predpisom:, Hodnota / charakteristika: STN EN 1317-4, STN EN 1317-5

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zvodidlová pásnica priama L=4250/4, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Zvodidlová pásnica priama skrátená L=2250/4, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Zvodidlová pásnica, oblúk vnútorný 2250 mm, R 2000mm, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nábehová prechodka 17,3 %, pravá, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 100/1900,Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový pre uchytenie madla UE 100/1500, krajný, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 140/1500, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 140 zábradľový pravý, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Strmeň pravý, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Trubková spojka, priemer 133 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: Dištančný diel NH4 I , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: madlo 3980 mm, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: madlo 4 550 mm, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: začiatočné madlo pravé, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: manžeta madla, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: koncové madlo pravé, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: zábradľová výplň s vodorovných tyčí, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: skrutka so šesťhrannou hlavou M 12x35-4.6-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: skrutka so šesťhrannou hlavou M 16x70-4.6-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: skrutka so šesťhrannou hlavou M 16x140-8.8-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: skrutka so šesťhrannou hlavou M 16x160-8.8-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: skrutka s polkruhovou hlavou a štvorhranom M 12x30-4.8-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46; Technické vlastnosti: skrutka s polkruhovou hlavou a nosom M 16x30-4.6-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 178; Technické vlastnosti: skrutka s polkruhovou hlavou a nosom M 16x40-4.6-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: skrutka s polkruhovou hlavou a nosom M 16x55-4.6-t, Zn, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: matica M 12-6 tZn, ISO4032, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66; Technické vlastnosti: matica M 16-6 tZn, ISO4032, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 272; Technické vlastnosti: podložka D17,5 tZn, (priemer 30/17,5/3), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 252; Technické vlastnosti: podložka D18 tZn, (priemer 40/18/4), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: podložka D14 tZn, (priemer 40/14/4-otvor štvorhran), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: U podložka 14 t, Zn, (klinová podložka), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: U podložka 18 t, Zn, (klinová podložka), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: krycia podložka M16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: kotevná skrutka do betónu Hilti M 16x220, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: kotevná skrutka do betónu Hilti M 16x260, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
K L S spol.s.r.o. 3 7 400,00 20% EUR 4. Október 2017 146620

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×