Obstarávanie

Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 400,00
Zaplatené:
59.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
5580.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom určené na zvýšenie bezpečnosti ciest.; Zvodidlá musia spĺňať technické a kvalitatívne parametre v plnom rozsahu, musia vyhovovať platným STN, EN. ; Zvodidlový systém NH4 z dôvodu výmeny existujúceho zvodidlového systému poškodeného po dopravných nehodách.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Index prudkosti nárazu , Hodnota / charakteristika: H1 ; Technické vlastnosti: Úroveň intenzity nárazu:, Hodnota / charakteristika: A ; Technické vlastnosti: Povrchová úprava materiálu:, Hodnota / charakteristika: pozinkovanie EN ISO 1461; Technické vlastnosti: Zvodidlá a príslušenstvo musia vyhovovať normám a predpisom:, Hodnota / charakteristika: STN EN 1317-2, STN EN 1317-5

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Skrutka M16x30, s nosom, polkruhovou hlavou, pevnostná trieda 4.6, tZn, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Matica M16,pevnostná trieda 6, tZn,, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka 17,5, tZn (priemer 30 mm/17,5/3), Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Skrutka M12x30, s polkruhovou hlavou a štvorhranom,pevnostná trieda 4.6, tZn , Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Matica M12, pevnostná trieda 6, tZn, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka 14, tZn(priemer 45 mm/14/4-otvor je štvorhranný) , Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Podložka U 14, tZn, (klinová podložka), Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Trubková spojka, priemer 133 mm, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 100/1900, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Stĺpik zvodidlový UE 140/1500, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zvodidlová pásnica priama L=4250/4, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nábehová prechodka 17,3 %,P+Ľ, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nábehová prechodka 8,5 %, P+Ľ, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 10, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BRB systém, s.r.o. 3 7 680,00 20% EUR 2. Október 2017 146567

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×