Obstarávanie

Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 627,34
Konečná suma(Bez DPH):
29 666,66
Zaplatené:
83.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45310000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Zemné práce , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,5; Technické vlastnosti: 2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.nad 900 mm, -1,87500 t , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,0; Technické vlastnosti: Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 80 mm stenovou pílou -0,00960 t , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 175,0; Technické vlastnosti: Vyrezanie rýh frézovaním v murive -0,00180 t , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 850,0; Technické vlastnosti: Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,83; Technické vlastnosti: Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,83; Technické vlastnosti: 3. Konštrukcie doplnkové kovové, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ostatné opravy samostatným zváraním , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: 4. Elektromontáže , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Diagnostika porúch , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,0; Technické vlastnosti: Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 330,0; Technické vlastnosti: Rúrka FXP 25 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 330,0; Technické vlastnosti: Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260,0; Technické vlastnosti: Rúrka FXP 32 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260,0; Technické vlastnosti: Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 350,0; Technické vlastnosti: G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150,0; Technické vlastnosti: G-Káblové oko CU 1,5x5 KU-L , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,0; Technické vlastnosti: G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,0; Technické vlastnosti: Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 350,0; Technické vlastnosti: G-Káblové oko CU 25x6 KU , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,0; Technické vlastnosti: G-Káblové oko CU 25x10 KU-V , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,0; Technické vlastnosti: Káblové oko 25 Al 617064 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150,0; Technické vlastnosti: Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32,0; Technické vlastnosti: Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 485,0; Technické vlastnosti: Svorka 6035-10 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 485,0; Technické vlastnosti: Doska vrátane montáže, rezania a opracovania hrán (kartit, textit, novodur, ARV atď.) do hr. 5 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,3; Technické vlastnosti: Zhotovenie otvorov do krabíc alebo skríň vrátane rezania závitov do D 42 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 93,0; Technické vlastnosti: Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové vedenie , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: Svorkovnica skúšobná ZS 1b , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: Spínacie hodiny, kontakty 2P , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,0; Technické vlastnosti: Spínacie hodiny digitálne dvojkanálové - 21047 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,0; Technické vlastnosti: Zvodiče prepätia triedy C , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Zvodič prepätí SVM275-ZS trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,0; Technické vlastnosti: Inštalačný stýkač RSI-25-04-A230 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,0; Technické vlastnosti: Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,0; Technické vlastnosti: Inštalačný stýkač RSI-40-31-A230 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,0; Technické vlastnosti: Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,0; Technické vlastnosti: Zásuvka CZ 3243 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,0; Technické vlastnosti: Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,0; Technické vlastnosti: Zásuvka IZS 3253 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,0; Technické vlastnosti: Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 štvorpólové do 63 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,0; Technické vlastnosti: Poistková vložka PV14 25A gG , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Odpínače pre valcové poistky OPV14/4 štvorpólové prevedenie , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,0; Technické vlastnosti: Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 89,0; Technické vlastnosti: Istič DX 1P+N C6 10000A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: Istič DX 1P+N C10 10000A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,0; Technické vlastnosti: Istič DX 1P+N C16 10000A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37,0; Technické vlastnosti: Istič DX 1P+N C20 10000A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,0; Technické vlastnosti: Istič DX 1P+N C25 10000A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,0; Technické vlastnosti: Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19,0; Technické vlastnosti: Prúdový chránič OFI-40-4-500AC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 19,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RMS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RMS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RV , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,0; Technické vlastnosti: Rozvádzač RV , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,0; Technické vlastnosti: Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30,0; Technické vlastnosti: Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 8 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12,0; Technické vlastnosti: Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,0; Technické vlastnosti: Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,0; Technické vlastnosti: Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,0; Technické vlastnosti: Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,0; Technické vlastnosti: Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,0; Technické vlastnosti: Uzemňovacia tyč FeZn ZT , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,0; Technické vlastnosti: Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1,5 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,0; Technické vlastnosti: Náhrada vývodiek pri rúrkach z PVC D 16 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Vývodka 9916 rovná , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Náhrada vývodiek pri rúrkach z PVC D 29 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Vývodka 9929 rovná , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Náhrada vývodiek pri rúrkach z PVC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47,0; Technické vlastnosti: Vývodka 9948 rovná , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47,0; Technické vlastnosti: Náhrada líšt z PVC typ L 40 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 168,0; Technické vlastnosti: Lišta L 40 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 168,0; Technické vlastnosti: Spojovací - sada M8 elektroinštalačný materiál , Jednotka: súb., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Doplniť alebo vymeniť poškodené poistkové hlavice, veľkosť hlavice III. do 63A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76,0; Technické vlastnosti: Poistková hlavica 2320-25 E33 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76,0; Technické vlastnosti: Doplniť alebo vymeniť poistkové dotyky do 63 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 86,0; Technické vlastnosti: Poistkový dotyk 63A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 86,0; Technické vlastnosti: Doplniť, vymeniť poškodené poistkové patróny do 63 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 148,0; Technické vlastnosti: Poistkový patrón 63A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 148,0; Technické vlastnosti: Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-16B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-20B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-25B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-32B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-40B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-50B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Istič LPN-63B-3N , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Výmena výkonových poistiek veľkosť 01 zjednotiť prúdové hodnoty , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Poist. patron PN1 63A gG , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 100 A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Istič LST-80B-3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Výmena stúpačkovej svorkovnice do 25 mm2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37,0; Technické vlastnosti: Svorka 6325-55 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37,0; Technické vlastnosti: Výmena signálnych zariadení výmena tlačidla v table , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48,0; Technické vlastnosti: Výmena krytu (Plexi) vzduchových stýkačov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,0; Technické vlastnosti: Výmena časti istiacich prístrojov krytov rozvodnice PL , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,0; Technické vlastnosti: Montáž motorického spotrebiča, spúšťača do 15 kW , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Motorový spúšťač 3P 14A , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Demontáž a montáž krytu na oceľoplechovom rozvádzači do šírky 70 cm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Nezapojené káble označiť a ukončiť podľa platných STN , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 68,0; Technické vlastnosti: Doplnenie orientačnými štítkami "Dymo" štítky na dosku alebo rozvodnicu , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 124,0; Technické vlastnosti: Doplniť označovací štítok na kábel , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 260,0; Technické vlastnosti: Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslice 0-9) typ: JSET , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,0; Technické vlastnosti: Rúrka ochranná priechodná, pri hrúbke steny do 30 cm rúrka do D 29 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 545,0; Technické vlastnosti: Podoťahovať všetky skrutkové spoje na svorkovniciach na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach , Jednotka: hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 320,0; Technické vlastnosti: Vyčistiť poistkové skrine a rozvádzače od prachu a mechanických nečistôt , Jednotka: hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Demontáž a montáž krytu na oceľoplechovom rozvádzači do 0,8 m2, doplniť skrutky a podložky , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,0; Technické vlastnosti: Doplniť do rozvádzača jednopólové schémy, aktualizovať skutkový stav do 25 vývodov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,0; Technické vlastnosti: Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,0; Technické vlastnosti: Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prezvonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280,0; Technické vlastnosti: Zistenie chybných poistiek hlavného prívodu v domovej skrini , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,0; Technické vlastnosti: Zfázovanie žíl káblov a vedení do štyroch žíl , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160,0; Technické vlastnosti: Oprava domovej zásuvky nástennej 16 A 380 V 3P + Z , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Obnoviť farebné označenie zemniaceho drôtu a pásu, náter z./ žlt. pruhov , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,0; Technické vlastnosti: Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,2; Technické vlastnosti: Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,6; Technické vlastnosti: Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0; Technické vlastnosti: Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,0; Technické vlastnosti: Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,0; Technické vlastnosti: Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,0; Technické vlastnosti: Doplniť alebo vymeniť svorky FeZn SS, SO, SZ, SP , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Svorka skušobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,0; Technické vlastnosti: Podoťahovať všetky skrutkové spoje na ekvipotenciálnej svorkovnici EPS 2, EPS 3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12,0; Technické vlastnosti: Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť) , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,0; Technické vlastnosti: Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,0; Technické vlastnosti: Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 2,5mm2 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 164,0; Technické vlastnosti: CYY 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 164,0; Technické vlastnosti: Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85,0; Technické vlastnosti: CYY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85,0; Technické vlastnosti: Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 252,0; Technické vlastnosti: CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 252,0; Technické vlastnosti: Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38,0; Technické vlastnosti: CYY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38,0; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 960,0; Technické vlastnosti: CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 960,0; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 150,0; Technické vlastnosti: CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 150,0; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360,0; Technické vlastnosti: CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360,0; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 730,0; Technické vlastnosti: CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 730,0; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280,0; Technické vlastnosti: CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280,0; Technické vlastnosti: Skriňa prípojková plastová SPP , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,0; Technické vlastnosti: Skriňa prípojková plastová SPP 2 B II P21 vrátane držiaka , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,0; Technické vlastnosti: Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170,0; Technické vlastnosti: AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170,0

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Techtonic, s.r.o. 3 35 600,00 20% EUR 8. September 2017 145344

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×